Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

True
3D tisk pro vzdělávání

3D tisk pro vzdělávání

3D tisk ve školách vytváří prostor pro nové nápady a zvyšuje atraktivitu vzdělávání. Když se studenti mohou víc zapojit, jejich motivace k učení stoupá, kvalita výukového procesu se zvyšuje a výsledky jsou mnohem lepší. Y Soft nabízí bezpečné 3D tiskárny se zajištěným přístupem, díky kterým mohou školy spravovat své prostředí 3D tisku.

3D tisk ve vzdělávání – mezinárodní průzkum

V roce 2016 provedla agentura Dimensional Research mezinárodní průzkum mezi 300 vzdělávacími institucemi ohledně využívání 3D tisku.

99 % respondentů již mělo alespoň jednu 3D tiskárnu, nicméně její využívání studenty a další rozšiřování stále naráží na tři hlavní problémy:

  1. Zabezpečení a přístup: Zajištění bezpečného přístupu k 3D tiskárnám.

  2. Kontrola nákladů: Kontrola nákladů a obhájení návratnosti investice.

  3. Začlenění do výuky: Začlenění tisku 3D objektů do běžné výuky.

Tyto problémy překonává Y Soft svým jedinečným řešením YSoft be3D eDee pro správu 3D tiskáren.
“Ze škol nám přicházejí zprávy o tom, že si pořizují 3D tiskárny, ale často je mají v uzamčených prostorách, kde k nim nemají studenti přístup, protože nelze přístup kontrolovat a přeúčtovávat náklady za jejich používání. Význam 3D tiskáren, kterým je zvýšená motivace studentů, pro vzdělávání se tak do značné míry ztrácí. To často vede k tomu, že tiskárny zůstávají nevyužity.” 

Tim Greene, IDC Research Director

3D tisk zvyšuje rozhled studentů

Dnešní studenti jsou schopni skvěle pracovat v multimodálním prostředí. 3D tisk tento způsob výuky podporuje. Zvyšuje zájem a aktivitu studentů, protože učitel může zapojit celou třídu s použitím 3D pomůcek a experimentů. Studenti tak lépe chápou i složitou látku. Například teorii větrných elektráren, která zahrnuje fyziku i matematiku.

Na větrné elektrárně vytištěné na 3D tiskárně mohou studenti lépe studovat její konstrukci, testovat její schopnost využití větrné energie a podle toho provádět úpravy. Tím, že se studenti mohou podílet na každé fázi od návrhu po konstrukci, jim fyzika a matematika lépe „přechází do krve“.

Využití 3D tiskáren posiluje výuku a pomáhá studentům získávat a pamatovat si nové poznatky.

 

Stáhněte si případovou studii – 3D tisk na technické škole

3D tisk může studentům pomoci také při rozhodování o další kariéře. Studenti mají možnost zažít uspokojení z úspěchu i vzrušení, jaké kariéra ve vědě či technickém oboru může nabídnout. 3D tisk jim otevírá nové příležitosti v oblastech, které studentům dříve připadaly nudné nebo nad jejich schopnosti. Nyní jsou lépe vybaveni pro výběr, jak chtějí změnit svět.

3D tisk – od výuky v učebně po slibnou kariéru

3D tisk ve vzdělávání se osvědčuje především v technických a technologických předmětech, matematice a fyzice. Složité koncepty a testování teorií jsou přirozenou půdou k využití 3D tisku. 3D tisk obohatí výuku vědeckých, technologických, technických a matematických předmětů a připraví mladé studenty na zajímavou kariéru. Avšak 3D tisk není určen výhradně pro tyto předměty. Pedagogové zjišťují, že 3D tisk může být užitečný i v dalších předmětech.

Využití 3D tisku ve výuce se nemusí omezovat jenom na technické předměty a matematiku. Dokonce i základní školy dnes začleňují 3D tisk do výuky. 3D tisk také hraje významnou roli ve školách zaměřených na technické vzdělávání a design a nachází využití i na vysokých školách včetně lékařských fakult, technických škol, designérských a návrhářských oborů, architektury, umění a stavebnictví.

3D tisk – jak udržet studenty aktivní a motivované

Aktivní studenti jsou vysokou motivací i pro učitele a tak vzniká lepší výukový proces pro všechny. Při multimodální výuce jsou studenti i učitelé aktivními účastníky výuky. Vzdělávací instituce mohou začlenit 3D objekty přímo do výuky i studentských a absolventských projektů.

Infografika k průzkumu 3D tisku ve vzdělávání

Nezávislá mezinárodní studie o využití 3D tiskáren ve školách obsahuje cenné poznatky pro pedagogy a vzdělávací instituce uvažující o začlenění 3D tisku do výuky. Ze studie také vyplývá, že zatímco pedagogové považují využití 3D tisku za nástroj zvyšující motivaci studentů, představují 3D tiskárny nové problémy, které lze řešit řešením pro správu 3D tisku.

Výhody správy 3D tisku

S řešením pro správu 3D tisku je snadné sledovat a monitorovat celý školní strojový park tiskáren a 3D tiskáren.

Podobně jako v případě papírových (2D) tiskáren, mohou být 3D tiskárny bezpečně zapojeny do sítě a přístupné pro všechny studenty, kteří potřebují přímý přístup pro různé oblasti výuky nebo vlastní studijní projekty.

Správa 3D tisku Y Soft obsahuje rovněž účetní systém a komplexní sadu upravitelných reportů.

Funkce pro výkaznictví a účetnictví umožňují škole sledovat využití tiskáren, přiřazovat prostředky a v případě potřeby zavést také systém placeného tisku za účelem pokrytí nákladů na používání 3D tisku a materiálů. A protože lze systém pro správu 3D tisku používat také ke správě 2D tiskáren, návratnost investice se zvýší.

3D tiskárna YSoft be3D eDee pro školy
YSoft be3D eDee
Řešení správy 3D tisku navržená speciálně pro školství.

Specifické problémy 3D tisku ve vzdělávání

Specifické problémy vyžadují novátorská řešení. Proto jsme vyvinuli YSoft be3D eDee. Pedagogové i jejich kolegové z IT by měli zvážit tyto problémy při tvorbě programu 3D tisku pro výuku.

3D tiskárny dnes bývají často někde zamčeny a přístup k nim mají pouze vyučující a další personál. Tím pádem jsou výhody názornější výuky a motivace studentů ztraceny. YSoft be3D eDee kontroluje přístup k tiskárně prostřednictvím ID karty nebo přihlašovacích údajů. Studenti mohou 3D tiskárny využívat i mimo vyučovací hodiny, samostatně experimentovat a učit se.

U většiny 3D tiskáren nelze nepovolaným osobám zabránit v přerušení nebo zrušení 3D tisku. Také nelze zabránit tomu, aby si hotový výrobek nepřivlastnil někdo cizí.

V případě YSoft be3D eDee je tiskárna vybavena dvířky, která se po potvrzení úlohy a zahájení tisku automaticky uzamknou. Pouze vlastník tiskové úlohy může tisk přerušit či zrušit a otevřít dvířka tiskárny s použitím svých přihlašovacích údajů. Systém YSoft be3D eDee rovněž vlastníkovi tiskové úlohy zašle upozornění na dokončení tiskové úlohy. Řešení je vybaveno také webkamerou pro monitorování tisku na dálku.

Dalším důvodem, proč vzdělávací instituce často neumožňují studentům přístup k 3D tiskárnám, jsou náklady na 3D tisk, které je obtížné dostat pod kontrolu.

Řešení YSoft be3D eDee pro správu tisku řeší tento problém několika způsoby.

Díky systému reportování a projektových kódů přiřazených studentům má škola přesné informace o tom, kolik tiskových úloh bylo vytištěno a na koho mají být rozepsány náklady.

Při použití systému přímo placeného tisku (učitelem nebo žákem) může YSoft be3D eDee podporovat jednotlivé účty a odečítat náklady za tiskové úlohy z předplacených účtů. Před zahájením tisku vypočítá YSoft be3D eDee předběžný odhad časové náročnosti a nákladů na danou úlohu, zkontroluje zůstatek na účtu a vlastník účtu potvrdí, zda chce pokračovat v tisku.

Vzdělávací instituce mají problém udržet náklady pod kontrolou a obhájit návratnost investic do 3D tiskárny. To může bránit většímu rozšíření 3D tiskáren ve školách a univerzitních areálech.

Funkce YSoft be3D eDee pro reportování a účetnictví umožňují školám analyzovat využití 3D tiskáren. Ty tak mohou přesně vyúčtovávat náklady a vyhodnocovat návratnost investic do 3D tiskáren. Díky reálným datům mohou pedagogové a IT spolupracovat na rozšiřování využití 3D tiskáren v dané škole.

Díky intuitivnímu rozhraní se YSoft be3D eDee velmi snadno používá. Při vývoji bylo pamatováno na využití v učebně a bezpečnostní funkce. Nejsou zapotřebí žádné speciální technické znalosti ani předchozí zkušenosti s 3D tiskem. Podle nezávislé studie věnované 3D tisku mohou 3D tisk úspěšně využívat žáci i pedagogové v každé škole.
US