CZ
Applied Research and University Relations

Aplikovaný výzkum a vztahy s univerzitami

Oddělení aplikovaného výzkumu a vztahů s univerzitami (ARUR) podporuje výzkumné projekty mnoha talentovaných studentů nebo na nich přímo spolupracuje. Těmto studentům nabízíme příležitost k profesionálnímu růstu již během studia.

Absolventské práce

Studenti jsou zváni k účasti na velmi široké škále výzkumných témat pod záštitou Y Soft. Tato témata se snaží vyřešit skutečné problémy, se kterými se setkáváme při naší každodenní práci. Jsou praktická a náročná.

Počet obhájených absolventských prací

Za posledních 8 let bylo ve spolupráci s Y Soft zpracováno a úspěšně obhájeno 80 bakalářských a magisterských prací. Tento graf zobrazuje počet diplomových prací obhájených za rok. V roce 2017 bylo např. obhájeno 10 bakalářských a 7 magisterských prací. Většina těchto prací byla zadána Y Soft R&D ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Za období od roku 2012 obdrželo 8 studentů za svou diplomovou práci ocenění.

Hodnocení absolventských prací

Více než 75 % absolventských prací obhájených za naší asistence za posledních 6 let bylo hodnoceno jako výborné nebo velmi dobré. Tento graf znázorňuje roční statistiky hodnocení. V roce 2017 bylo toto číslo o něco nižší, 65 %, nicméně jeden ze studentů získal ocenění děkana.

NAPIŠTE U NÁS SVOU ABSOLVENTSKOU PRÁCI

BRIGÁDY A
STÁŽE U Y SOFT

Uvědomujeme si, jak důležitý je pro studenty během studia kontakt s praxí. Nechceme však, aby se studenti věnovali praxi na úkor svého studia. Chceme posílit jejich motivaci ke studiu a vést je k poznání, že efektivní řešení reálného problému se často neobejde bez solidních teoretických základů.

Proto nabízíme takovou formu brigády či stáže, během níž mohou studenti pracovat na své absolventské práci. V mnoha případech u nás studenti začnou pracovat na absolventské práci, a teprve na základě dobrých výsledků jim nabídneme práci. Také studentům nabízíme příležitost sdílet výsledky s našimi zaměstnanci prostřednictvím jejich publikování. Například některé z články na našem R&D blogu píší studenti.
Během uplynulých šesti let u nás našlo brigádu 30 studentů. Někteří z brigádníků pracovali ve společnosti Y Soft na bakalářské nebo diplomové práci déle než rok. 20 studentů bylo z fakulty informatiky (Masarykova univerzita), 9 z fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií nebo fakulty informatiky (VUT Brno) a jeden student byl středoškolák.

„Se společností Y Soft jsem se dostal do styku prostřednictvím soutěže na Masarykově univerzitě. Vybral jsem si soutěžní téma, které se nakonec stalo i tématem mé bakalářské práce. Líbí se mi systematická práce společnosti Y Soft se studenty. Ve společnosti Y Soft se nikdo neušklíbá, když řeknete, že chcete psát diplomku.

Momentálně se věnuji monitorování. Oceňuji prostor, který máme pro výzkum nových technologií a časovou flexibilitu, díky které se mohu věnovat práci i svému univerzitnímu studiu.“


Martin Šalata

STUDENTSKÁ MÍSTA VE VÝZKUMNÝCH LABORATOŘÍCH

Každý rok se ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity podílíme na organizaci soutěže nadaných studentů z prvních a druhých ročníků bakalářského studia.

Každý rok také pomáháme vytvářet výzkumné pozice pro vybrané studenty (vítěze soutěže) v různých oblastech výzkumu. Studenti pracují pod záštitou Laboratoře pro bezpečnost a aplikovanou kryptografii, Institutu teoretické informatiky a Laboratoře vyhledávání a dialogu v následujících oblastech:

  • Distribuované datové úložiště

  • Test průniku

  • Bezpečnost Smart karet

  • Vyhledávání v sítích peer-to-peer

  • Formální ověřování

Během posledních šesti let jsme podporovali 11 studentů, kteří uspěli ve studentských soutěžích. Některé studenty jsme sponzorovali déle než rok. V roce 2017 jsme podporovali tři studenty (vítěze z minulých let) a schválili jsme financování pozice pro dalšího studenta (vybraného tento rok)

"Při práci pro Y Soft jsem měl příležitost využívat moderní distribuovaný systém technologií a rozšiřovat si znalosti prostřednictvím spolupráce s předními vědci a vývojáři. Společnost Y Soft mi také umožnila napsat bakalářskou práci na téma, které mě zajímalo, zatímco jsem byl účastníkem jejich stipendijního programu. Byla to velmi obohacující zkušenost." 

Šimon Obetko

DLOUHODOBÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Od roku 2008 do roku 2014 jsme spolupracovali s výzkumníky z Laboratoře pro bezpečnost a aplikovanou kryptografii na vytvoření inovativního, bezpečného a konfigurovatelného platebního systému. Na projektu se podílelo několik studentů doktorandského, magisterského a bakalářského studia. Výsledkem projektu byla řada akceptovaných vědeckých publikací a úspěšně obhájených prací. Kromě toho členové Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pomáhali s právními aspekty projektu.

MÁTE ZÁJEM? DEJTE NÁM VĚDĚT!

Email: uni-rel@ysoft.com
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US