Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Pro partnery / prodejce

Díky marketingovým programům, podpoře a poskytovaným školením jsme partnerem, u kterého se vždy můžete spolehnout, že mu záleží na vašem obchodním úspěchu.

Typy Y Soft Partnerů

Authorized Reseller

Partnerem tohoto typu je společnost, která prodává multifunkční zařízení nebo jiné produkty a služby v oblasti IT a má široké spektrum zákazníků. Výhody zahrnují značné slevy hned od počátku vašeho partnerství se společností Y Soft. Není třeba žádné technické školení od společnosti Y Soft. Přímá zákaznická podpora společnosti Y Soft se vztahuje na všechny partnery –- zákazníky, kde standardní partnerská cena obsahuje služby přímé podpory.
Authorized Channel Partner

Partnerem tohoto typu je společnost, která má zavedené prodejní vztahy s prodejci multifunkčních zařízení nebo poskytovateli služeb a softwaru. Y Soft Authorized Channel Partners nikdy neprodávají přímo koncovým zákazníkům. Výhody zahrnují značné slevy hned od počátku vašeho partnerství se společností Y Soft.
Authorized Service Partner

Partnerem tohoto typu je společnost, která poskytuje softwarové služby a řešení širokému spektru zákazníků. Výhody zahrnují značné slevy hned od počátku vašeho partnerství se společností Y Soft.
Authorized Global Partner

Partnerem tohoto typu je globální společnost, která dodává multifunkční zařízení anebo řešení tiskové správy. Tento partner úzce spolupracuje se společností Y Soft na rozvoji budoucích produktů a vylepšeních a aktualizacích stávajících produktů.

Chcete se stát partnerem společnosti Y Soft?

US