Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

True
Global Operational Excellence Framework™

Global Operational Excellence Framework™

Komplexní služba řízení projektu pro velké korporace implementující YSoft SafeQ Workflow Solutions Platform.
Z průzkumů vyplývá, že většina složitých IT projektů je jen málo úspěšná, neboť není dosaženo požadované návratnosti investice či očekávané hodnoty, nebo se jedná o vyložený neúspěch. Když potřebujete zajistit plnou produktivitu pracoviště, nemůžete si dovolit projekty, které nesplní vaše požadavky a zpožďují se, což má za následek jejich zdražení a překročení rozpočtu.
Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu, a to v několika fázích: Poznávání, Návrh, Implementace a průběžná služba Proactive Care. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.
Erste Group Bank AG je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. Proto potřebuje, aby její IT provozy fungovaly hladce a přehledně pro zaměstnance i zákazníky. Při implementaci YSoft SafeQ v našich centrálách i na pobočkách řídila společnost Y Soft i její partner celý projekt neobyčejně dobře, a vše probíhalo podle plánu. Rozuměli našim potřebám a cílům a dodali nám takovou hodnotu, jakou slíbili. Nadále nám poskytují prvotřídní podporu prostřednictvím služby Proactive Care.”

Petr Miškovský
Head of Client Services
S IT Solutions CZ, s.r.o. for Erste Group Bank

Fáze GOE Framework

Poznávací fáze

Y Soft zajistí zapojení všech zainteresovaných osob ve vaší organizaci, odsouhlasení komplexní revize požadavků i identifikaci kritických akceptačních faktorů a faktorů úspěchu. To často zahrnuje funkční, provozní a finanční kritéria.

Návrhová fáze

Y Soft a certifikovaný partner sestaví formální realizační tým, definují rozsah projektu, zdokumentují a navrhnout veškeré úpravy. Předáme vám konečný architektonický a funkční návrh vyhovující vašim požadavkům, který lze ověřit na základě testování konceptu nebo pilotního testování konceptu. Dle potřeby jsou provedeny úpravy a vypracován finální rozpis práce.

Implementační fáze

Nejprve je vytvořen kompletní plán implementace, který zahrnuje plánování zdrojů, připravenost prostředí a komunikaci o změnách. Průběžně jsou revidována vaše akceptační kritéria, aby bylo zajištěno, že návrh a implementace splní nebo překonají vaše očekávání. Provozní a funkční výkaznictví zajišťuje realizaci plánu a vyhodnocuje kompletní hodnotovou nabídku a návratnost investice projektu.

Fáze Care Phase

Služba YSoft Proactive Care zajišťuje průběžnou podporu a monitorování kompletní infrastruktury za účelem trvale dobrého stavu vaší implementace.

 
Download GOE Datasheet
Global Operational Excellence Framework™
Global Operational Excellence Framework™
Datasheet
Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.
stáhnout
US