Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Technologie platformy pro růst

Naše architektura stavebních bloků je klíčovým aspektem pro zajištění škálovatelnosti, flexibility a vysoké dostupnosti.
Architektura stavebních bloků SAFEQ

Váš software pro tiskovou infrastrukturu a hardwarová architektura
mají klíčový vliv na možnost nákladově efektivní škálovatelnosti.

Vrstvy architektury SAFEQ
Architektura YSoft SAFEQ se skládá z vrstev. Každá vrstva a služby, které se na dané vrstvě nacházejí, tvoří samostatný stavební blok.

Vrstvy a služby pak mohou být jako stavební bloky použity k sestavení řešení pro vaši stávající infrastrukturu, které bude vyhovovat vašim technickým potřebám, a současně umožňovat další růst (škálovatelnost) na libovolné úrovni. Právě vrstvy a koncepce stavebních bloků YSoft SAFEQ umožňují jeho flexibilitu a škálovatelnost.
Architektura YSoft SAFEQ nabízí řadu služeb, které lze přidávat dle potřeby stejně, jako stavební bloky vrstev. Například vaše organizace může mít jen jedno pracoviště, na kterém potřebuje zajistit tisk, skenování a kopírování pro několik set zaměstnanců.  

Ale jak se organizace rozvíjí, počet zaměstnanců vzroste například na 1000. Je tedy zapotřebí přidat víc zařízení a také nové služby jako např. mobilní tisk a automatizovaná skenovací workflow. Architektura YSoft SAFEQ umožní vaší společnosti rychle se adaptovat na měnící se potřeby a přidávat služby a infrastrukturu pro nové uživatele a MFD (multifunkční zařízení).
Jak se vaše společnost rozrůstá, může zřizovat další pobočky nebo převzít jinou společnost. Z původního podniku se stane hlavní sídlo společnosti, které řídí pobočku či více poboček a odštěpných závodů. Na podporu tohoto růstu umožňuje architektura YSoft SAFEQ přidávat do podnikové infrastruktury stavební bloky vrstev, jak je znázorněno na obrázku. Nová pobočka potřebuje pouze jednu vrstvu a sadu služeb YSoft SAFEQ, zatímco pro vše ostatní využívá centralizovanou architekturu v centrále.

Ne všechna vzdálená pracoviště mají stejné IT požadavky. Pro některá odloučená pracoviště může mít tisk prvořadý provozní význam, takže je třeba zajistit vysokou dostupnost, bez které se jinde obejdou. Zatímco jiná řešení nabízejí pouze vysokou dostupnost, redundace a nouzové přepnutí (failover) na základě přístupu „všechno nebo nic“, umožňuje YSoft SAFEQ prostřednictvím klastrových vrstev využívat v každém místě pouze ty funkce, které jsou opravdu zapotřebí.  

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma.. V současnosti pokrývá tato platforma tři hlavní produktové oblasti:  Správa tisku, digitalizace dokumentů a Správa 3D tisku. V těchto oblastech nabízíme software buď jako cloudovou službu nebo jako lokální řešení.  

Při používání cloudové služby jsou funkce komponentu sloučeny. Při používání lokálního řešení jsou moduly nabízeny v rámci softwarových sad pro optimální hodnotu. Lze je však zakoupit i samostatně.

SAFEQ Cloud

Take your print infrastructure to the cloud using a fully flexible native cloud solution. As you scale, we’re right there with you, with a cloud printing solution that adapts to your pace and makes life easier for everyone printing.

Take me to SAFEQ Cloud

SAFEQ Managed

Let us manage your print infrastructure in a secure, reserved cloud environment. SAFEQ Managed is ideal if you want the benefits of print management, without the need to purchase on-premise servers.
 

Take me to SAFEQ Managed

OMNI Bridge

If your print architecture isn’t cloud-enabled on its own, fret not. OMNI Bridge is a cloud-connector, making any print device cloud-ready in just a few minutes. Don’t let your printers hold you back. 


Take me to OMNI Bridge
US