CZ

Technologie platformy pro růst

Naše architektura stavebních bloků je klíčovým aspektem pro zajištění škálovatelnosti, flexibility a vysoké dostupnosti.

Váš software pro tiskovou infrastrukturu a hardwarová architektura
mají klíčový vliv na možnost nákladově efektivní škálovatelnosti.

Architektura YSoft SAFEQ se skládá z vrstev. Každá vrstva a služby, které se na dané vrstvě nacházejí, tvoří samostatný stavební blok.

Vrstvy a služby pak mohou být jako stavební bloky použity k sestavení řešení pro vaši stávající infrastrukturu, které bude vyhovovat vašim technickým potřebám, a současně umožňovat další růst (škálovatelnost) na libovolné úrovni. Právě vrstvy a koncepce stavebních bloků YSoft SAFEQ umožňují jeho flexibilitu a škálovatelnost.
Architektura YSoft SAFEQ nabízí řadu služeb, které lze přidávat dle potřeby stejně, jako stavební bloky vrstev. Například vaše organizace může mít jen jedno pracoviště, na kterém potřebuje zajistit tisk, skenování a kopírování pro několik set zaměstnanců.  

Ale jak se organizace rozvíjí, počet zaměstnanců vzroste například na 1000. Je tedy zapotřebí přidat víc zařízení a také nové služby jako např. mobilní tisk a automatizovaná skenovací workflow. Architektura YSoft SAFEQ umožní vaší společnosti rychle se adaptovat na měnící se potřeby a přidávat služby a infrastrukturu pro nové uživatele a MFD (multifunkční zařízení).
Jak se vaše společnost rozrůstá, může zřizovat další pobočky nebo převzít jinou společnost. Z původního podniku se stane hlavní sídlo společnosti, které řídí pobočku či více poboček a odštěpných závodů. Na podporu tohoto růstu umožňuje architektura YSoft SAFEQ přidávat do podnikové infrastruktury stavební bloky vrstev, jak je znázorněno na obrázku. Nová pobočka potřebuje pouze jednu vrstvu a sadu služeb YSoft SAFEQ, zatímco pro vše ostatní využívá centralizovanou architekturu v centrále.

Ne všechna vzdálená pracoviště mají stejné IT požadavky. Pro některá odloučená pracoviště může mít tisk prvořadý provozní význam, takže je třeba zajistit vysokou dostupnost, bez které se jinde obejdou. Zatímco jiná řešení nabízejí pouze vysokou dostupnost, redundace a nouzové přepnutí (failover) na základě přístupu „všechno nebo nic“, umožňuje YSoft SAFEQ prostřednictvím klastrových vrstev využívat v každém místě pouze ty funkce, které jsou opravdu zapotřebí.  

Na technologii platformy

YSoft SAFEQ je založena také platforma workflow řešení Y Soft´. Díky naší škálovatelné a flexibilní architektuře stavebních bloků si zákazníci mohou vybrat způsob implementace správy tisku:
 
  • jako cloudová hostovaná služba Y Soft; 
  • u sebe v privátním cloudu;
  • kombinovaná implementace na místě a v cloudu.  
 
YSoft SAFEQ lze zakoupit v sadách, modulech nebo v případě YSoft be3D eDee a YSoft SAFEQEdge Core jako bundlované řešení kombinující YSoft SAFEQ a další technologie a služby Y Soft do jedinečného řešení. Produky Y Soft lze nakupovat formou předplatného nebo časově neomezené licence.
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US