CZ

Základní workflow

V rámci základních workflow jsou dokumenty skenovány se základním zpracováním a formátováním, načež jsou doručeny do několika předdefinovaných míst určení. Vytvořením automatizovaných skenovacích workflow pro opakované úkony založené na papírových dokumentech zvýšíte produktivitu.

Základní workflow

Výhody

Zjednodušené skenování

Zjednodušené skenování

Skenování může být velmi složitou operací, kdy je třeba nastavovat mnoho parametrů a procházet řadou nabídek. Automatická skenovací workflow Y Soft mohou prostřednictvím předdefinovaných parametrů tento proces zjednodušit až na pouhé jedno kliknutí. Zjednodušené skenování zvyšuje produktivitu i přesnost a zlepšuje konzistentnost skenovaných dokumentů.

Rychlé a bezpečné zpracování a doručení

Rychlé a bezpečné zpracování a doručení

Dokumenty jsou zpracovávány automaticky podle nastavení definovaného ve workflow, takže uživatel se nemusí složitě rozhodovat ohledně nastavení. Automatická skenovací workflow definují umístění digitálních dokumentů, takže veškeré pořízené snímky jsou vždy okamžitě a bezpečně odesílány na správné místo, kterým může být síťová složka, e-mail, cloudové úložiště nebo externí aplikace. Workflow lze dále upravit a vyladit umístění prostřednictvím skriptů.

Snadná správa skenovacích workflow pro IT

Snadná správa skenovacích workflow pro IT

Na rozdíl od jiných řešení pro digitalizaci (skenování) dokumentů automatizuje Y Soft řadu funkcí pro správu IT. S použitím intuitivního rozhraní pro správu mohou správci snadno vytvářet a kontrolovat veškerá skenovací workflow v organizaci na úrovni skupin i jednotlivých uživatelů. Jednotlivý uživatelé vidí pouze ta workflow, která jsou oprávněni používat, takže práce je rychlá, jednoduchá a bezpečná.

SÍLA AUTOMATIZOVANÝCH SKENOVACÍCH WORKFLOW

SÍLA AUTOMATIZOVANÝCH SKENOVACÍCH WORKFLOW

S použitím modulu Core Workflows (základní workflow) jsou dokumenty skenovány se základním zpracováním, formátováním a čtením čárového kódu, načež jsou doručeny do několika typů míst určení. Mezi místa určení patří skenování na e-mail, skenování do sdílených složek, skenování do skriptu pro uživatelská místa určení a skenování do předdefinovaných místu určení jiných poskytovatelů s použitím konektorů YSoft SafeQ.

Jak fungují automatická skenovací workflow v modulu základních workflow

Základní workflow mají tři hlavní fáze: digitalizace dokumentu, zpracování a doručení dokumentu.

 • Při přihlášení k tiskovému zařízení jsou uživateli nabídnuta pouze workflow, která souvisejí s jeho prací, tak, jak je nastavil správce systému. Tento osobní přístup ještě dále zjednodušuje práci.
 • Jsou nadefinovány parametry skenování jako kvalita nebo černobílé/barevné.
 • Složky lze vyhledávat na ovládacím panelu tiskového zařízení.
 • Definuje výstupní formát skenování: PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, Multipage TIFF
 • Podpora čárových kódů 1D umožňuje načítání hodnot z čárových kódů v dokumentech jako metadata.
 • Skenování do síťové složky
 • Skenování na e-mail
 • Skenování do skriptu
 • Skenování do Microsoft SharePointu 2010/2013
 • Skenování do DropBoxu Business a Dropboxu Enterprise
 • Přístup do rostoucí knihovny konektorů pro systémy jiných dodavatelů nebo proprietární systémy specifické pro vertikální odvětví (zdravotnictví, finance, právo apod.)
 • Bezpečný přenos a doručení dokumentů
 • Oznámení stavu doručení

Modul pokročilá workflow obsahuje všechny funkce jako základní workflow popsané výše plus další funkce.

Poznámka: Předchozí verze YSoft SafeQ odkazují na tento modul jako na Scan Management. V modulu Správa skenování jsou funkce doručování dokumentů omezovány na skenování do složky, skenování do e-mailu a skenování do skriptu. Kromě toho nejsou k dispozici žádné další funkce digitalizace či zpracování dokumentů.

Modul Základní Workflow je dostupný v těchto produktech:

YSOFT SAFEQ – PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ

YSOFT SAFEQ – PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ

 

Systém YSoft SafeQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku..

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SafeQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SafeQ můžete instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
SAP Integration
SAP Integration
SAP Integration now available
US