CZ

Reporting

Reporting poskytuje snadný přístup k hloubkovým analýzám o využívání tisku, kopírování, skenování a faxování v organizaci. Bohatá sada hotových reportů obsahuje informace, které vám umožní optimalizovat prostředí tiskových služeb. Správci si mohou reporty snadno přizpůsobit.

Reporting

Výhody

Hloubková analýza

Hloubková analýza

Reporty vykazují veškerou aktivitu na 2D a 3D tiskárnách a serverech ve formě auditu tiskových služeb společnosti podle skutečností za určité období. Používejte reporty k analýzám využití a identifikaci oblastí, kde lze dosáhnout optimalizace a snížení nákladů.

Předdefinovaný a vlastní reporting

Předdefinovaný a vlastní reporting

Předdefinované a vlastní standardní a manažerské reporty obsahují podrobné informace o tisku a 3D tisku, kopírování, skenování a faxování pro každou tiskárnu, skupinu uživatelů nebo dokonce i jednotlivé uživatele. Jediným kliknutím lze například získat informace o pěti nejaktivnějších uživatelích nebo nákladech připadajících na jednotlivá oddělení.

Jednoduché a efektivní vizuální formáty

Jednoduché a efektivní vizuální formáty

Modul YSoft SafeQ Reporting poskytujte hodnotná data v různých vizuálních formátech. Můžete si vybrat kruhový, sloupcový nebo čárový graf nebo si reporty stáhnout jako tabulky Excelu či dokumenty PDF.

Uživatelský přívětivé rozhraní

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Funkce pro reporting jsou k dispozici v rozhraní YSoft SafeQ pro správu, kde je dashboard pro zobrazování a stahování reportů, úpravu reportů a nastavení reportů. Reporty mohou být generovány automaticky a rozesílány definované skupině uživatelů.

AUDITUJTE CELÉ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ

AUDITUJTE CELÉ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ

YSoft SafeQ poskytuje reporty o činnostech prováděných na multifunkčních zařízeních (MFD), síťových tiskárnách a 3D tiskárnách Y Soft. S funkcí YSoft SafeQ Reporting může organizace provádět kompletní audit celého tiskového prostředí.

 

Typy reportů YSoft SafeQ

YSoft SafeQ automaticky zaznamenává veškeré operace v tiskovém prostředí s pomocí modulu ověřování. Poskytuje komplexní informace potřebné pro audit celého tiskového prostředí a podporuje rozhodování na základě přesných, kompletních a aktuálních dat. Vedení může reportů využívat také k získávání informací o ekologickém dopadu tiskového systému vaší společnosti, což může být použito na podporu programů společenské zodpovědnosti podniku.

Webové reporty obsahují podrobná data shromažďovaná systémem YSoft SafeQ z monitorovaných tiskáren a MFD. Data jsou prezentovaná v oddíle webové reporty rozhraní YSoft SafeQ pro správu. Reporty lze upravit použitím řady filtrů. Můžete si vybrat různé formáty prezentace dat a exportovat tabulky reportů do preferovaných typů souborů.

Webové reporty jsou tvořeny dvěma druhy statistických dat: podrobnými statistikami a základními statistikami. Podrobné statistiky obsahují podrobnosti o každé jednotlivé úloze účtované prostřednictvím YSoft SafeQ. Základní statistiky jsou tvořeny z podrobných statistik seskupováním podobných úloh v hodinových intervalech. Základní statistiky obsahují pouze klíčové informace.

 

Reporty pro vedení jsou praktickým způsobem poskytování informací o celém prostředí 3D a 2D tisku nebo pouze určených odděleních, tiskárnách a uživatelích.  

Reporty pro vedení mohou obsahovat data na různé úrovni podrobnosti:

  • Přehled společnosti – zobrazuje informace o všech odděleních, tiskárnách a uživatelích.
  • Přehled oddělení – zobrazuje informace o jednom konkrétním oddělení, včetně všech uživatelů a tiskáren v daném oddělení.

  • Přehled zařízení – obsahuje informace o všech tiskárnách a kopírkách v síti YSoft SafeQ v celé společnosti.

  • Přehled uživatelů – zobrazuje záznamy o všech uživatelích YSoft SafeQ.


Reporty pro vedení jsou vhodné pro vrcholové vedení, auditory a každého dalšího pracovníka, který potřebuje mít celkový přehled o tiskovém prostředí, nákladech na tisk a související informace. Reporty jsou vizuálně atraktivní a mohou obsahovat i logo společnosti.  

Reporty obsahují tabulky i grafy. Zřetelně prezentují historii využití tiskového prostředí jako např. nejaktivnější oddělení, uživatelé a tiskárny. Reporty lze filtrovat podle časového období a exportovat nebo automaticky odesílat prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF, HTML nebo DOCX.

Z ekologických výkazů získá společnost informace o ušetřených zdrojích, jako je voda a dřevo či snížení emisí CO2, za účelem efektivnějšího a ekologicky zodpovědnějšího tisku. Tyto výkazy jsou důležité pro pracovníky zodpovídající za podnikové programy společenské zodpovědnosti. 3D tiskárny používají filamenty, jejichž spotřebu mohou organizace chtít sledovat. Reporty YSoft SafeQ obsahují informace o spotřebě filamentu pro jednotlivé úlohy na jednotlivých tiskárnách.

AUTOMATIZOVANÉ REPORTOVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ ON-DEMAND

AUTOMATIZOVANÉ REPORTOVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ ON-DEMAND

Modul YSoft SafeQ Reporting má mnoho šablon reportů. Reporty lze upravit a získat je na vyžádání nebo automaticky e-mailem. Kromě toho lze definovat seznam příjemců. Reporty pro vedení lze ukládat do formátů PDF, HTML nebo DOCX. Standardní webové reporty lze ukládat do souborů CSV, HTML, PDF, XLS, XLSX nebo XML pro snadné sdílení. V každém případě poskytují reporty centralizovaný pohled na tiskové operace a na skutečnostech založená data pro lepší rozhodování o optimalizaci strojového parku tiskáren. Reporty mohou být generovány automaticky a odesílány na předdefinovanou e-mailovou adresu, nebo ukládány do předdefinovaných složek v určitých denních, týdenních a měsíčních intervalech.
ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ FILTRY

ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ FILTRY

S použitím filtrů si můžete nechat zobrazit pouze ty informace, které potřebujete. Existují dva hlavní typy filtrů: základní a pokročilé. Základní filtr zobrazuje klíčové informace. Například si můžete vybrat, zda si chcete nechat zobrazit standardní report nebo report týdenních průměrů. Ve výchozím nastavení obsahuje každý standardní report klíčové informace jako využití na uživatele, tiskárnu či nákladové středisko. Základní filtr zobrazuje informace pro zadaný časový rozsah.
 
Pokročilý filtr vám na druhou stranu nabízí víc možností. Například můžete vybrat pouze informace o určitém uživateli, nákladovém středisku, tiskárně, skupině tiskáren nebo účtovacím kódu.

Modul Reporting je dostupný v těchto Y Soft produktech:

YSOFT SAFEQ – PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ

YSOFT SAFEQ – PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ

 

Systém YSoft SafeQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku..

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SafeQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SafeQ můžete instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
Free Quocirca Print 2025 Report
Free Quocirca Print 2025 Report
The Journey to Digital Reinvention now available.
US