Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

PRÁCE Z DOMOVA S YSOFT OMNI SERIES

Práce z domova, která již byla nějakou dobu rostoucím trendem, se stala novým standardem. Podniky se musejí adaptovat a podporovat tisk doma nebo z domova při zajištění zabezpečení podnikových dat a soukromí.

YSoft OMNI Series a technologie Microsoft Universal Print nabízejí cenově dostupné a bezpečné řešení podpory zaměstnanců pracujících doma několika způsoby.
Diagram tisku z domova na domácí tiskárně

Tisk na domácí tiskárnu z domova

Když musí zaměstnanci pracovat z domova, mohou potřebovat tisknout i dokumenty obsahující citlivé podnikové informace. Když tisknete na domácí tiskárně nebo na tiskárně na pracovišti s použitím YSoft OMNI Bridge a aplikace YSoft OMNI UP365 App, je tisk bezpečně spravován z vašeho podnikového účtu Microsoft 365. Funkce Universal Print zajistí bezpečnou frontu na vaší domácí tiskárně.
Diagram OMNI Series pro cloudový tisk z domova i kanceláře

Tisk z domácí kanceláře do kanceláře

Zaměstnanci pracující z domova mohou chtít něco vytisknout pro kolegy v pracující v sídle společnosti. Například zaměstnanec pracující doma zpracovává objednávky a tiskne dodací listy přímo na tiskárně v sídle společnosti, kde je odebírají pracovníci skladu. Díky YSoft OMNI Bridge a aplikaci YSoft OMNI UP365 může uživatel pracující doma tisknout na libovolné tiskárně v sídle společnosti, kde si vytištěné dokumenty odebírá příslušný personál. Tisk je bezpečně zpracovává Microsoft 365 a úloha je předána na tiskárnu v sídle společnosti.  
Diagram tisku odkudkoliv na tiskárnu v kanceláři nebo doma

Tisk z kanceláře do domácí kanceláře

Uživatelé mohou chtít vytisknout dokument na své domácí tiskárně, když vědí, že budou pracovat z domova. Díky YSoft OMNI Bridge s aplikací YSoft OMNI UP365 připojenému k tiskárnám v kanceláři a OMNI Bridge s aplikací OMNI UP365 nastaveným pro domácí tiskárnu je to možné. Podobně jako ve výše uvedených dvou případech Microsoft 365 bezpečně zpracuje tiskovou úlohu a předá ji na domácí tiskárnu.
Tyto scénáře pro práci z domova pomáhají podnikům udržet produktivitu a současně zajistit bezpečnost podnikových informací. Tyto scénáře pro práci z domova doplňují interní tisk prostřednictvím YSoft OMNI Series, může jeden YSoft OMNI Bridge a více aplikací UP365 podporovat více tiskáren.
US