CZ

Jazyk

OVĚŘENÍ TISKU

Ověření tisku je klíčovým komponentem po zabezpečení přístupu k zařízením pro 2D/3D tisk, kopírování a skenování. Ověřovací modul vám umožní prosadit zabezpečení přístupu, analyzovat chování uživatelů a zavést pro celý strojový park tiskáren, multifunkčních zařízení (MFD) a 3D tiskáren jednotné zásady správy tisku, skenování a kopírování.

Organizace, které již používají karty pro kontrolovaný vstup do budov, kanceláří či k různým službám, mohou jejich použití rozšířit i na přístup k 2D/3D tiskárnám.

Při použít karty k ověření uživatel jednoduše přiloží kartu ke čtečce na terminálu YSoft SAFEQ a zařízení se odemkne. MFD se může automaticky znovu zamknout po nastavené době nečinnosti. U 3D tiskáren Y Soft uživatel tiskárny zamkne jednoduše tak, že ji zavře. Y Soft vyrábí čtečky karet podporující celou řadu přenosových technologií jako HID, Legic a Mifare. Tedy prakticky všechny požadované technologie.

ZADÁNÍ INFORMACÍ O STÁVAJÍCÍ KARTĚ V SYSTÉMU YSOFT SAFEQ

Při použití řešení YSoft SAFEQ je zadávání informací uživatele automatizováno, což usnadňuje život administrátorům a pracovníkům IT. Existuje několik způsobů zadávání uživatelů a jejich čísel karet do YSoft SAFEQ:

  • Řada uživatelů již má informace o uživatelích a kartách uložena v systému Active Directory. Stávající databázi AD lze snadno replikovat replikátorem LDAP do databáze YSoft SAFEQ.
  • Uživatele a karty je možné také manuálně importovat do YSoft SAFEQ prostřednictvím replikátoru se souborem CSV, který zkopíruje uživatele, nákladová střediska a/nebo role uživatelů z předdefinovaného souboru CSV do databáze YSoft SAFEQ.

Nebo si mohou uživatelé sami registrovat své karty v YSoft SAFEQ, čímž ušetří čas správců.

ZPŮSOBY VLASTNÍ REGISTRACE

YSoft SAFEQ lze nastavit tak, aby umožňovalo uživatelům zaregistrovat si své karty zadáním aktivačního kódu karty nebo uživatelského jména a hesla.

  • Registrace pomocí aktivačního kódu karty – uživatel může vygenerovat kód přes nabídku ve webovém rozhraní YSoft SAFEQ, nebo může kód vygenerovat správce.
  • Registrace pomocí uživatelského jména a hesla – uživatel může k registraci karty použít své stávající autorizační údaje YSoft SAFEQ nebo LDAP/AD.

V každém případě je registrační proces jednoduchý. Uživatel přiloží u tiskárny kartu ke čtečce. Na terminálu se zobrazí dialogové okno, které uživatele vyzve k zadání aktivačního kódu karty nebo uživatelského jména a hesla (v závislosti na nastavení). Po zadání se karta spáruje s daným uživatelem.

Chce-li se uživatel ověřit u tiskárny prostřednictvím čísla PIN, vybere si možnost PIN na tiskárně nebo 3D tiskárně Y Soft. Potom zadá PIN.

YSoft SAFEQ používá kódy PIN jako čísla virtuálních karet, která jsou uložena do databáze YSoft SAFEQ a spravována stejným způsobem jako čísla karet. K zaručení bezpečnosti se ukládá kryptografický klíč (hash) kódu PIN místo samotného kódu PIN, aby nebylo ani pro administrátora snadné zjistit PIN uživatele. Administrátoři přiřazují nebo generují uživatelské kódy PIN ve webovém rozhraní pro správu YSoft SAFEQ. Administrátoři mohou nadefinovat pro kódy PIN několik parametrů, jako např. minimální/maximální délku, datum expirace a další. Uživateli může být zaslán e-mail s oznámením a nově vygenerovaným PIN a jeho datem vypršení.

Při ověřování u tiskárny jménem a heslem zadá uživatel své jméno a heslo pro YSoft SAFEQ na terminálu YSoft SAFEQ nebo v uživatelském rozhraní 3D tiskárny Y Soft.

Výhodou této metody je, že s ní nejsou spojeny žádné náklady na karty a čtečky a je velmi jednoduchá pro uživatele. Uživatelé se nemusí učit nové heslo ani PIN a mohou používat stejné přihlašovací údaje, které již znají a používají na svém PC. Na druhou stranu mohou pro organizace, které jsou pod časovým tlakem, existovat lepší způsoby ověřování, protože zadávání uživatelského jména a hesla trvá uživatelům déle než přiložení karty nebo zadání kódu PIN.

U této metody může uživatel buď použít kartu nebo zadat PIN na terminálu YSoft SAFEQ na MFD nebo uživatelském rozhraní 3D tiskárny Y Soft. Poté se multifunkční tiskárna odemkne a je připravena k použití.

Má-li ve vaší organizaci tisk významné postavení, může být pro vás tento způsob ověřování nejlepší, protože uživatel může tisknout, i když si zapomene nebo ztratí kartu. Přitom bude zachována vysoká míra zúčtovatelnosti a ochrany dokumentů v tiskovém prostředí.

U tohoto způsobu ověření uživatel přiloží kartu k terminálu YSoft SAFEQ nebo 3D tiskárně Y Soft a je vyzván k zadání uživatelského jména a hesla. Poté se multifunkční tiskárna odemkne a je připravena k použití.

Tento způsob je stejně jako způsob ověřování kartou a kódem PIN správnou volbou pro organizace, ve kterých je vyžadována vysoká úroveň zabezpečení. Uživatelé se musí identifikovat něčím, co již mají (kartou), a něčím, co znají (uživatelské jméno/heslo). Ověření neproběhne, pokud uživatel nemá oba tyto prvky.

U tohoto způsobu ověření uživatel přiloží kartu k terminálu YSoft SAFEQ nebo 3D tiskárně Y Soft a je vyzván k zadání kódu PIN. Poté se multifunkční tiskárna odemkne a je připravena k použití.

Pokud je pro vaši organizaci důležitá vysoká míra zabezpečení, může být tento způsob ověření nejlepší volbou. Uživatelé se musí identifikovat něčím, co již mají (kartou), a něčím, co znají (kódem PIN). Pokud dojde k odcizení karty uživatele nebo je odhalen PIN, musí uživatel stále ještě získat druhý prvek, bez kterého se nebude moci autorizovat.

Tato metoda dává uživateli na výběr, zde se ověří protažením karty čtečkou nebo zadáním svého uživatelského jména a hesla na terminálu YSoft SAFEQ nebo v uživatelském rozhraní tiskárny Y Soft 3D. Poté se multifunkční tiskárna odemkne a je připravena k použití.

Uživatelé tak mohou tisknout i tehdy, když u sebe nemají kartu, aniž by bylo zabezpečení vašeho tiskového prostředí oslabeno.

Modul Ověření tisku je dostupný v těchto Y Soft Produktech

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US