Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Reporting

Reporting poskytuje snadný přístup k hloubkovým analýzám o využívání tisku, kopírování, skenování a faxování v organizaci. Bohatá sada hotových reportů obsahuje informace, které vám umožní optimalizovat prostředí tiskových služeb. Správci si mohou reporty snadno přizpůsobit.

Sledování dat z reportingu SAFEQ na notebooku

Webové reporty obsahují podrobná data shromažďovaná systémem YSoft SAFEQ z monitorovaných tiskáren a MFD. Data jsou prezentovaná v oddíle webové reporty rozhraní YSoft SAFEQ pro správu. Reporty lze upravit použitím řady filtrů. Můžete si vybrat různé formáty prezentace dat a exportovat tabulky reportů do preferovaných typů souborů.

Webové reporty jsou tvořeny dvěma druhy statistických dat: podrobnými statistikami a základními statistikami. Podrobné statistiky obsahují podrobnosti o každé jednotlivé úloze účtované prostřednictvím YSoft SAFEQ. Základní statistiky jsou tvořeny z podrobných statistik seskupováním podobných úloh v hodinových intervalech. Základní statistiky obsahují pouze klíčové informace.

 

Reporty pro vedení jsou praktickým způsobem poskytování informací o celém prostředí 3D a 2D tisku nebo pouze určených odděleních, tiskárnách a uživatelích.  

Reporty pro vedení mohou obsahovat data na různé úrovni podrobnosti:

  • Přehled společnosti – zobrazuje informace o všech odděleních, tiskárnách a uživatelích.
  • Přehled oddělení – zobrazuje informace o jednom konkrétním oddělení, včetně všech uživatelů a tiskáren v daném oddělení.

  • Přehled zařízení – obsahuje informace o všech tiskárnách a kopírkách v síti YSoft SAFEQ v celé společnosti.

  • Přehled uživatelů – zobrazuje záznamy o všech uživatelích YSoft SAFEQ.


Reporty pro vedení jsou vhodné pro vrcholové vedení, auditory a každého dalšího pracovníka, který potřebuje mít celkový přehled o tiskovém prostředí, nákladech na tisk a související informace. Reporty jsou vizuálně atraktivní a mohou obsahovat i logo společnosti.  

Reporty obsahují tabulky i grafy. Zřetelně prezentují historii využití tiskového prostředí jako např. nejaktivnější oddělení, uživatelé a tiskárny. Reporty lze filtrovat podle časového období a exportovat nebo automaticky odesílat prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF, HTML nebo DOCX.

Z ekologických výkazů získá společnost informace o ušetřených zdrojích, jako je voda a dřevo či snížení emisí CO2, za účelem efektivnějšího a ekologicky zodpovědnějšího tisku. Tyto výkazy jsou důležité pro pracovníky zodpovídající za podnikové programy společenské zodpovědnosti. 3D tiskárny používají filamenty, jejichž spotřebu mohou organizace chtít sledovat. Reporty YSoft SafeQ obsahují informace o spotřebě filamentu pro jednotlivé úlohy na jednotlivých tiskárnách.

Modul Reporting je dostupný v těchto Y Soft produktech:

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás v následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti jsou pro váš podnik nejlepší.
US