Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.
CZ

Jazyk

Rule-Based Engine (Tisk podle pravidel)

Modul tisku na základě pravidel je nezbytný pro snížení nákladů a plýtvání i dodržování podnikových zásad v oblasti tisku. Správci mohou flexibilně nastavovat pravidla podle potřeb organizace a uživatelů.

Ať už potřebuje vaše organizace snížit náklady, zvýšit zabezpečení nebo snížit ekologické dopady, modul tisku na základě pravidel podpoří tyto cíle.

Kancelářský pracovník
Tiskové úlohy lze automaticky přesměrovat například na menší tiskárnu v blízkosti stolu uživatele. Pravidla umožňují uživatelům přijímat oznámení o tiskových úlohách. Také lze automaticky spouštět skripty, aby byly činnosti související s tiskem snazší a méně časově náročné.

Efektivita každé tiskárny závisí na tom zda je používána optimálně k poskytování určité funkce v rámci celého tiskového prostředí. Například tisk na základě pravidel poskytuje nejen možnost automatické konverze specifických tiskových úloh na černobílé nebo oboustranné, což šetří náklady na tisk, ale také umožňuje automatické přesměrování na efektivnější MFD pro ještě větší efektivitu a přidanou hodnotu.

Pravidla umožňují správcům automaticky kontrolovat funkce tiskárny a sladit operace tiskového prostředí s procesy vaší organizace a finanční strategií. Například lze automaticky zabránit tisku velkých úloh nebo je přesměrovat na nejefektivnější tiskárnu.

Spouštěč je první částí pravidla, kterou správce definuje, a určuje, na základě čeho bude pravidlo provedeno. Každá z podmínek, činností, oznámení či jejich kombinace vztahující se k pravidlu může vyžadovat jiné spouštěče, a tím umožňovat tvorbu jemně definovaných pravidel podle specifických, komplexních potřeb vaší organizace. Modul tisku na základě pravidel YSoft SAFEQ pomáhá správcům tím, že je provádí nastavením a neumožňuje nastavení nepodporovaných kombinací parametrů.

Za prvé, správce vybere bod v tiskovém procesu, který spustí pravidlo. Pravidlo může být spuštěno, když server YSoft SAFEQ obdrží tiskovou úlohu ze zařízení uživatele, jako je pracovní stanice nebo tiskový server. Správce pak definuje způsob, jakým YSoft SAFEQ zpracuje úlohu, například přesměrování úlohy do jiné fronty, jako je přímá fronta na jiné, nákladově efektivnější tiskárně. Správce také může nastavit pravidlo tak, že na klienta YSoft SAFEQ bude odesláno oznámení, takže na pracovní stanici uživatele se zobrazí vyskakovací okno s oznámením činností aplikovaných na jeho tiskovou úlohu. Spouštěč může také způsobit, že bude odesláno oznámení poté, co se uživatel odhlásí a stav úlohy se změní.

Dále správce nastaví, co se stane před uvolněním úlohy na tiskárně. Spouštěč může například způsobit odmítnutí úlohy nebo aplikaci změn jako např. vynucení černobílého tisku místo barevného. Nebo může spouštěč způsobit, že bude uživatelům odmítnuto ověření u tiskárny.

Pravidla lze nastavit pro specifické uživatele, skupiny, oddělení nebo role. Například může být spuštěno pravidlo při odeslání tiskové úlohy určitým uživatelem nebo nákladovým střediskem.
YSoft SAFEQ může spustit pravidlo při odeslání tiskové úlohy na určitou tiskárnu nebo typ tiskárny. Dále lze nastavit pravidla pro specifické servery v prostředí YSoft SAFEQ.
Obvykle správce nastaví pravidlo pro názvy specifických úloh, ve kterém se používají regulární výrazy, aby název odpovídal typům úloh co nejpřesněji. Tato podmínka se může vztahovat na úlohy vytištěné ze specifické aplikace nebo do specifického formátu souboru definovaného příponou (např. obrazové soubory TIFF). Pravidlo lze na úlohy aplikovat také podle na názvu nebo typu fronty, kam byla úloha odeslána. Dále značky, velikost úlohy, stav, počet stran, velikost stran nebo celkový počet stran vytištěných v určitém časovém období lze použít jako podmínek úlohy, které způsobí použití pravidla.
YSoft SAFEQ může spustit činnosti na základě času nebo data. Například si můžete přát omezit tisk o víkendech nebo mimo běžnou pracovní dobu.

Činností, kterou lze docílit nejvyšší úspory nákladů, je oboustranný tisk. Na základě podmínek pravidla může vaše organizace určit, které dokumenty budou povinně vytisknuty oboustranně. Další činností, kterou lze dosáhnout značných úspor nákladů, je vytištění barevných dokumentů černobíle. Těmito dvěma jednoduchými činnostmi může vaše organizace prosadit pravidla, která umožní značnou úsporu nákladů. Pravidla lze nastavit například pro celé tiskové prostředí, podskupinu nebo pouze specifické časové období.

Vynucený oboustranný tisk a převod na odstíny šedé jsou dva způsoby, kterými může modul tisku na základě pravidel YSoft SAFEQ snížit náklady. Tisk na základě pravidel může snižovat náklady také nepřímo zvýšením produktivity a efektivity. Pravidla mohou například automaticky přidávat vodoznak do důvěrných dokumentů nebo vytisknout předdefinovanou sadu kopií specifických typů úloh, což ušetří čas zaměstnanců. Pravidla také mohou zajistit automatické odstranění úlohy při zjištění zakázané činnosti např. je-li soubor tiskové úlohy v určitém formátu.

Oznámení proaktivně informují uživatele o stavu jejich tiskové úlohy a o tom, jak použití pravidla jejich úlohy ovlivní. Uživatelé mohou přijímat oznámení ve formě standardní e-mailové zprávy nebo, je-li k tisku použit YSoft SAFEQ Client, ve formě vyskakovacího okna na počítači.

Nastavení oznámení pravidla může také určit provedení externího skriptu. Externí skripty lze použít k informování uživatelů i tiskového systému, takže správci mohou sledovat počet a typ oznámení přijatých uživateli. To umožňuje správcům revidovat celý proces a případně ho měnit nebo komunikovat s uživateli.

Modul Tisk podle pravidel je dostupný v těchto Y Soft produktech:

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US