Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSoft SafeQ Print Management Suite

Centralizovaná správa tisku a digitální workflow podporují rozvoj podniku a řeší požadavky na snížení nákladů, zabezpečení a zúčtovatelnost. Administrativní vizibilita a snadná kontrola tiskových služeb prostřednictvím komplexních dashboardů uvolňují ruce IT personálu.

Muž s tabletem před MFD s ikonami

Správa tisku - Výzvy a Benefity

ZÚČTOVATELNOST A UDRŽITELNOST
Přizpůsobitelné reporty o reálném využití a účtování podle projektových kódů zvyšují transparentnost. Ekologické reporty zlepšují ekologické chování.
PODPORA ROZVOJE PODNIKU
Podporuje digitální transformaci prostřednictvím automatizovaných skenovacích workflow a mobilních funkcí s využitím bezdrátové sítě.
LEGISLATIVNÍ SHODA A OMEZENÍ RIZIK
Řízený přístup a tisk metodou pull zvyšují bezpečnost dokumentů. Mezi základní výhody YSoft SAFEQ patří používání standardních bezpečnostních protokolů a šifrování pro zajištění bezpečnosti dat.
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZA TISK
Eliminujte zbytečný tisk prostřednictvím pravidel odpovídajících zásadám řízení tisku. Architektura Platform for Growth (Platforma pro rozvoj) YSoft SAFEQ také snižuje náklady na infrastrukturu.

YSOFT SAFEQ Print management suite
Funkce a Moduly

CORE WORKFLOWS (ZÁKLADNÍ WORKFLOW)
Přesná digitalizace dokumentů v rámci zabezpečeného workflow do systémů Microsoft SharePoint, Dropbox Business, Dropbox Enterprise, na autorizovanou adresu elektronické pošty nebo do síťové složky.

Podívejte se
KREDIT A ÚČTOVÁNÍ
Podporuje placené služby, kvóty stránek a přesné účtování na jednotlivce, skupiny nebo podle účtovacích kódů či kódů projektu.

Podívejte se
OVĚŘENÍ TISKU
Přiřazení přístupových práv a workflow za účelem zajištění bezpečného přístupu k zařízením. Prosazuje ověřování uživatelů.

Podívejte se
PRINT ROAMING®
Zabezpečený tisk metodou pull z libovolné tiskárny v tiskovém prostředí s použitím jediného tiskového ovladače. Škálovatelné od jednoho pracoviště na mnoho různých pracovišť po celém světě.

Podívejte se.
REPORTING
Na faktech založené audity využití tisku, kopírování a skenování. Předdefinované nebo uživatelské reporty. Ekologické výkazy „green reports“ dodávají data pro ekologické iniciativy.

Podívejte se
TISK NA ZÁKLADĚ PRAVIDEL
Předdefinovaná knihovna obvyklých pravidel řízení tisku jako je zákaz barevného tisku či tisk na jednu nebo obě strany papíru.

Podívejte se.
Doporučený hardware a požadavky na operační systém pro YSoft SAFEQ 6. Zahrnuje podporované jazyky pro klienta YSoft SAFEQ, externí a integrované terminály a zpracování s optickým rozpoznáváním znaků (OCR).

Více než 20 000 zákazníků
a partnerů
důvěřuje řešením Y Soft

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US