Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

PŘÍKLADY POUŽITÍ VZOROVÝCH WORKFLOW

S YSoft SafeQ Scan Workflows mohou správci snadno vytvářet automatizovaná workflow pro přesnou digitalizaci, zpracování a doručování dokumentů do předdefinovaných míst určení. Podívejte se, jak různé organizace eliminují procesy založené na papírových dokumentech zaváděním efektivnějších a produktivnějších workflow.
US