Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.
CZ

Jazyk

Bankovnictví Založení nového účtu

Situace

Evropská banka má proces pro zákazníky, kteří si zakládají nový účet¨. V rámci nastavení nového účtu vyžaduje banka některé informace, které zákazník nemusí mít vždy u sebe, např. cestovní pas. Z dosavadních dat vyplývá, že zákazník se obvykle již nevrátí, pokud mu není umožněno si účet alespoň částečně založit. Proto je třeba zahájit proces založení nového účtu.

Řešení

Přizpůsobené workflow pro nové účty je vytvořeno prostřednictvím YSoft SafeQ. Správce vytvoří specifické workflow pro tvorbu nových účtů a digitalizaci dokumentů přiřazených novému účtu. Skenované dokumenty jsou zpracovány koncem dne. Všechny dokumenty obsahují informace uložené v čárovém kódu, což umožňuje jejich automatické směrování do správné složky zákazníka. Není-li nalezena odpovídající složka, je vytvořena nová složka.

Workflow

Správkyně nového účtu sbírá informace, které má k dispozici, a založí nový účet. Při zakládání nového účtu je vytvořeno číslo účtu a přiřazeno čárovému kódu. Správkyně účtu oskenuje dostupné materiály s použitím předdefinovaného workflow. Správkyně účtu použije přizpůsobené workflow pro částečně vytvořené nové účty. Zákazník je vyzván, aby přišel ještě jednou s cestovním pasem a dokončil založení nového účtu. Díky aktuálním, osobním informacím je lidská chyba vyloučena a jsou zachyceny přesné informace. Dále jsou informace zachytávány na základě konzistentních protokolů tvorby názvů, takže pozdější vyhledávání záznamů je snadné a rychlé.

Na konci každého dne je založeno mnoho nových účtů, u kterých ještě chybějí některé informace. Podobně, kterýkoliv den, řada dalších zákazníků přináší chybějící informace.

Při zavádění chybějících informací může správce nového účtu připojit čárový kód, který identifikuje zákazníka s dokumentem. Následně lze vše dávkově skenovat do systému. Večer systém zpracuje skenované pasy a automaticky nasměruje dokumenty do správných záznamů účtů zákazníků. Následující ráno správce nového účtu spustí report, který mu ukáže, u kterých účtu stále chybějí informace, a které účty jsou úplné.

US