CZ

Jazyk

Bezpečnost informací Y Soft

Jsme zaměřeni na ochranu dat zákazníků ve všem, co děláme

Ochrana dat / GDPR


Řešení a interní procesy Y Soft vyhovují požadavkům nařízení GDPR.

Další informace

Prohlášení o zásadách bezpečnosti informací


Přečtěte si naše prohlášení o zásadách a o našem systému pro správu bezpečnosti informací (ISMS).

Další informace

Standardy a shodaDalší informace
US