Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

False
Řešení pro velké podniky

Řešení pro velké podniky

Velké podniky obvykle mají více pracovišť a poboček v různých městech, zemích či kontinentech a proto potřebují řešit složitější kancelářské problémy. Potřebují dodavatele, který jim dokáže nabídnout dostatečně robustní služby pro všechna zařízení i uživatele a zajistí vysokou dostupnost na podporu kritických podnikových procesů.

Funkce a služby pro správu tisku ve velkých podnicích

Sada YSoft SafeQ Enterprise Suite nabízí následující funkce pro velké organizace:
 • Jedna instalace YSoft SafeQ může zajistit podporu celé velké korporace.
 • Print Roaming - umožňuje zaměstnancům tisknout z jakéhokoliv zařízení na jakémkoliv zařízení v tiskovém prostředí bez dodatečných ovladačů nebo pomoci IT oddělení.
  • Připojené pobočky jsou stále v provozu, i když dojde ke ztrátě spojení s centrálou.
  • Možnost správy místním správcem je možná dle potřeby.
  • Redundance serverů v případě selhání/nedostupnosti serveru.
  • Klastrování na úrovni aplikace.
  • Podpora externích systémů pro vyrovnávání zátěže jako např. WNLB, F5.
  • Neexistuje žádný bod selhání.
 • Centralizovaná kontrola a správa pro celkový přehled tiskových operací, reporting a audity.
 • Díky centralizovanému přehledu můžete činit informovaná rozhodnutí a dále optimalizovat a prosazovat řízení tisku.
 • Lokální jazyková podpora – v současnosti je podporováno přes 40 jazyků pro uživatele a přes 19 jazyků pro správce.
 • Lokální podpora prodeje a uživatelů, předprodejní podpora ze strany architektů řešení.
 • Když budete potřebovat podporu při nákupu nebo podporu uživatelů, je pro vás Y Soft zastoupen v 16 zemích.

Rozšířené řízené tiskové služby (MPS)

Téměř 80 % uživatelů řešení YSoft SafeQ používá sadu YSoft SafeQ Enterprise Suite k rozšíření výhod řízených tiskových služeb (MPS). YSoft SafeQ dál identifikuje a optimalizuje náklady a dokonce může podpořit plnění cílů programu MPS:
 • Modul na základě pravidel umožňuje správcům nastavit pravidla k prosazení zásad řízení tisku.
 • Modul Reporting poskytuje další přehled o využívání tiskových služeb v organizaci.
 • Datové formuláře vycházející z reálných skutečností podporují tvorbu informovaných rozhodnutí.
 • Mobilní aplikace Mobile Terminal umožňuje zahrnout pod správu tisku i levnější zařízení, u kterých by to jinak nebylo ekonomicky rentabilní.
 • Můžete nastavit výstupní kvóty zařízení odpovídající MPS kontraktu s použitím funkcí modulu Kredit a účtování.

Funkce a služby pro digitalizaci dokumentů a workflow ve velkých podnicích

YSoft SafeQ Workflow Suite zvyšuje produktivitu. Sada nabízí podnikům služby přesné správy obsahu zahrnující vše od digitalizace dokumentů s pokročilým zpracováním po workflow pro automatické a bezpečné doručování dokumentů do předdefinovaných a autorizovaných míst určení. Společnost Y Soft rozumí potřebám velkých podniků a nabízí jim následující specifické funkce:
 • Eliminuje skenování do e-mailu tam, kde musí pracovníci provádět další kroky, pokud chtějí dokument uložit nebo odeslat na jiné místo.
 • Přizpůsobené workflow podle uživatelů či skupin snižuje riziko výskytu lidské chyby.
 • Pokročilé zpracování obrazu včetně optického rozpoznávaní znaků (OCR).
 • Komplexní šifrování doručování zajišťující bezpečnost všech skenovaných dokumentů.
 • Konzistentní workflow pro skenování na MFD všech značek v tiskovém prostředí, díky kterému mohou uživatelé i správci pracovat v jednotném uživatelském rozhraní.
 • V modulární koncepci platformy YSoft SafeQ využívají všechny systémy integrované s YSoft SafeQ stejné architektury a základních systémů prostřednictvím modulů správy tisku.
 • Lokální podpora prodeje a uživatelů – když budete potřebovat místní podporu při nákupu nebo podporu uživatelů, jsou zde pro vás zastoupení společnosti Y Soft v 16 zemích.
 
US