CZ

Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Vzdělávací sektor je pod neustálým tlakem na optimalizaci, efektivitu a snižování nákladů. Zavedení řešení digitalizace dokumentů, které zautomatizuje činnosti založené na papírových dokumentech, zvýší produktivitu a sníží náklady. Současně položí základy pro digitální transformaci.

Výzvy & Benefity

NEEFEKTIVNÍ PROCESY
NEEFEKTIVNÍ PROCESY
Množství papírových dokumentů, ať už se jedná o přihlášky studentů nebo výsledky zkoušek, dosahuje ve školství obrovských rozměrů. Jejich zpracování je pracné a časově náročné.
Automatizovaná skenovací workflow YSoft SAFEQ automatizují procesy založené na papírových dokumentech. Zajišťují, že jsou dokumenty správně oskenovány a bezpečně doručeny do předdefinovaných míst určení.
PŘÍSTUPNOST
PŘÍSTUPNOST
Manuální ukládání a vyhledávání fyzických dokumentů je obtížné a časově náročné.
Oskenované digitální dokumenty lze vyhledávat podle klíčových slov, takže získávání informací je přesné a rychlé.
LEGISLATIVNÍ SHODA
LEGISLATIVNÍ SHODA
Vysoké objemy důvěrných dat je třeba chránit, aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů a dodržování legislativních požadavků.
Automatizovaná skenovací workflow bezpečně digitalizují, zpracovávají a doručují dokumenty.
ÚSPORA NÁKLADŮ
ÚSPORA NÁKLADŮ
Manuální zpracování a ukládání papírových dokumentů může být časově velmi náročné a častým výskytem chyb, které se mohou prodražit.
YSoft SAFEQ umožňuje digitalizaci těchto procesů a tím podporuje efektivitu a snižování nákladů na zpracování a ukládání informací. Rovněž eliminuje lidské chyby.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací instituce potřebují digitalizovat své procesy a snižovat náklady, aby se mohly soustředit na důležitý úkol zlepšovat a zkvalitňovat výuku. Řešení Y Soft pro digitalizaci dokumentů byla navržena za účelem snížení nákladů a zvýšení produktivity IT personálu i pedagogických pracovníků.

Prozkoumejte naše řešení Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Inspirace pro příští generaci

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku.

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SAFEQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SAFEQ lze instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás, pokud vás zajímají další informace o našich řešeních pro vzdělávání.
 
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US