CZ

Jazyk

Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Vzdělávací sektor je pod neustálým tlakem na optimalizaci, efektivitu a snižování nákladů. Zavedení řešení digitalizace dokumentů, které zautomatizuje činnosti založené na papírových dokumentech, zvýší produktivitu a sníží náklady. Současně položí základy pro digitální transformaci.

Výzvy & Benefity

NEEFEKTIVNÍ PROCESY
NEEFEKTIVNÍ PROCESY
Množství papírových dokumentů, ať už se jedná o přihlášky studentů nebo výsledky zkoušek, dosahuje ve školství obrovských rozměrů. Jejich zpracování je pracné a časově náročné.
Automatizovaná skenovací workflow YSoft SAFEQ automatizují procesy založené na papírových dokumentech. Zajišťují, že jsou dokumenty správně oskenovány a bezpečně doručeny do předdefinovaných míst určení.
PŘÍSTUPNOST
PŘÍSTUPNOST
Manuální ukládání a vyhledávání fyzických dokumentů je obtížné a časově náročné.
Oskenované digitální dokumenty lze vyhledávat podle klíčových slov, takže získávání informací je přesné a rychlé.
LEGISLATIVNÍ SHODA
LEGISLATIVNÍ SHODA
Vysoké objemy důvěrných dat je třeba chránit, aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů a dodržování legislativních požadavků.
Automatizovaná skenovací workflow bezpečně digitalizují, zpracovávají a doručují dokumenty.
ÚSPORA NÁKLADŮ
ÚSPORA NÁKLADŮ
Manuální zpracování a ukládání papírových dokumentů může být časově velmi náročné a častým výskytem chyb, které se mohou prodražit.
YSoft SAFEQ umožňuje digitalizaci těchto procesů a tím podporuje efektivitu a snižování nákladů na zpracování a ukládání informací. Rovněž eliminuje lidské chyby.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací instituce potřebují digitalizovat své procesy a snižovat náklady, aby se mohly soustředit na důležitý úkol zlepšovat a zkvalitňovat výuku. Řešení Y Soft pro digitalizaci dokumentů byla navržena za účelem snížení nákladů a zvýšení produktivity IT personálu i pedagogických pracovníků.

Prozkoumejte naše řešení Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Inspirace pro příští generaci

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. V současnosti pokrývá tato platforma tři hlavní produktové oblasti:  Správa tisku, digitalizace dokumentů a Správa 3D tisku. V těchto oblastech nabízíme software buď jako cloudovou službu nebo jako lokální řešení.  

Při používání cloudové služby jsou funkce komponentu sloučeny. Při používání lokálního řešení jsou moduly nabízeny v rámci softwarových sad pro optimální hodnotu. Lze je však zakoupit i samostatně.

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás, pokud vás zajímají další informace o našich řešeních pro vzdělávání.
 
US