Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Vzdělávací sektor je pod neustálým tlakem na optimalizaci, efektivitu a snižování nákladů. Zavedení řešení digitalizace dokumentů, které zautomatizuje činnosti založené na papírových dokumentech, zvýší produktivitu a sníží náklady. Současně položí základy pro digitální transformaci.
Učitel u MFD na školní chodbě

Výzvy & Benefity

NEEFEKTIVNÍ PROCESY
Množství papírových dokumentů, ať už se jedná o přihlášky studentů nebo výsledky zkoušek, dosahuje ve školství obrovských rozměrů. Jejich zpracování je pracné a časově náročné.
Automatizovaná skenovací workflow YSoft SAFEQ automatizují procesy založené na papírových dokumentech. Zajišťují, že jsou dokumenty správně oskenovány a bezpečně doručeny do předdefinovaných míst určení.
PŘÍSTUPNOST
Manuální ukládání a vyhledávání fyzických dokumentů je obtížné a časově náročné.
Oskenované digitální dokumenty lze vyhledávat podle klíčových slov, takže získávání informací je přesné a rychlé.
LEGISLATIVNÍ SHODA
Vysoké objemy důvěrných dat je třeba chránit, aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů a dodržování legislativních požadavků.
Automatizovaná skenovací workflow bezpečně digitalizují, zpracovávají a doručují dokumenty.
ÚSPORA NÁKLADŮ
Manuální zpracování a ukládání papírových dokumentů může být časově velmi náročné a častým výskytem chyb, které se mohou prodražit.
YSoft SAFEQ umožňuje digitalizaci těchto procesů a tím podporuje efektivitu a snižování nákladů na zpracování a ukládání informací. Rovněž eliminuje lidské chyby.

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací instituce potřebují digitalizovat své procesy a snižovat náklady, aby se mohly soustředit na důležitý úkol zlepšovat a zkvalitňovat výuku. Řešení Y Soft pro digitalizaci dokumentů byla navržena za účelem snížení nákladů a zvýšení produktivity IT personálu i pedagogických pracovníků.

Prozkoumejte naše řešení Digitalizace dokumentů ve vzdělávání

Inspirace pro příští generaci

Diagram platformy workflow řešení YSoft SAFEQ

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. V současnosti pokrývá tato platforma tři hlavní produktové oblasti:  Správa tisku, digitalizace dokumentů a Správa 3D tisku. V těchto oblastech nabízíme software buď jako cloudovou službu nebo jako lokální řešení.  

Při používání cloudové služby jsou funkce komponentu sloučeny. Při používání lokálního řešení jsou moduly nabízeny v rámci softwarových sad pro optimální hodnotu. Lze je však zakoupit i samostatně.

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás, pokud vás zajímají další informace o našich řešeních pro vzdělávání.
 
US