CZ

Škálovatelnost

Schopnost rychlé adaptace na změnu potřeb organizace je pro IT zásadní, avšak náročný úkol. YSoft SAFEQ je řešení pro správu tisku a digitalizaci dokumentů, které lze snadno škálovat dle potřeb vaší organizace, od jednoho pracoviště na mnoho poboček, bez ohledu na geografické umístění.

Výzvy & Benefity

TLAK NA STÁVAJÍCÍ IT
TLAK NA STÁVAJÍCÍ IT
Škálování podle podnikových potřeb může vytvářet tlak na stávající infrastrukturu tiskových služeb, což může vést k poruchám, výpadkům a snížení produktivity zaměstnanců.
Architektura YSoft SAFEQ byla navržena tak, aby ji bylo možné hladce škálovat v rámci jedné lokality i pro více lokalit. Říkáme tomu vertikální a horizontální škálování.
VYSOKÁ DOSTUPNOST, PŘEPNUTÍ PŘI NEHODĚ, REDUNDANCE
VYSOKÁ DOSTUPNOST, PŘEPNUTÍ PŘI NEHODĚ, REDUNDANCE
Když jsou tiskové služby nedostupné, je chod podniku ohrožen. Nicméně ne všude je zapotřebí stejná míra dostupnosti či kapacita.
Architektura stavebních bloků YSoft SAFEQ umožňuje zavádět a využívat služby dle potřeby.
SPOLEHLIVOST A PROPUSTNOST
SPOLEHLIVOST A PROPUSTNOST
Závislost na hardwaru zvyšuje rizika v oblasti spolehlivosti a může mít potenciálně negativní dopad na propustnost systému.
YSoft SAFEQ umožňuje zvýšit propustnost při potřebě méně serverů. Méně serverů znamená vyšší spolehlivost. YSoft SAFEQ neustále zlepšuje vlastní měření výkonnosti.
TISK METODOU PULL V LIBOVOLNÉM ROZSAHU
TISK METODOU PULL V LIBOVOLNÉM ROZSAHU
Tisk metodou pull na libovolném zařízení v libovolném umístění většina řešení pro správu tisku nenabízí, přestože se jedná o funkci, která má značný vliv na produktivitu zaměstnanců.
Tisk metodou pull v libovolném rozsahu umožňuje pouze YSoft SAFEQ díky patentovanému způsobu zpracování dat.

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Jednou z klíčových otázek při podpoře udržitelnosti je správa a architektura tiskové a skenovací infrastruktury organizace. Aby bylo možné rychle se adaptovat na změny potřeb – ať už vzniklé organických růstem nebo v rámci akvizice, musí řešení pro tisk a digitalizaci dokumentů podporovat vertikální i horizontální růst snadno a efektivně.

Prozkoumejte naše řešení pro rozvoj podniku

Více než 20 000 zákazníků
a partnerů
důvěřuje řešením Y Soft

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku.

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SAFEQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SAFEQ lze instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US