CZ

Udržitelnost

Zpráva Clean Air Council and the Environmental Protection Agency (EPA) uvádí, že 27 % papíru použitého na kopírování je spotřebováno zbytečně. Implementace iniciativ pro zajištění udržitelnosti pomáhá životnímu prostředí a snižuje náklady na tisk a kopírování.

Výzvy & Benefity

NADBYTEČNÉ TISKOVÉ ÚLOHY
NADBYTEČNÉ TISKOVÉ ÚLOHY
Řada tiskových úloh, ať už se jedná o úlohy barevné nebo jednostranně vytištěné, zbytečně zatěžuje životní prostředí.
S pomocí pravidel nastavených podle podnikových zásad řízen tisku lze podobnému plýtvání zabránit.
NEŽÁDOUCÍ TISKOVÉ ÚLOHY
NEŽÁDOUCÍ TISKOVÉ ÚLOHY
Zapomenuté nebo špatně vytištěné úlohy představují plýtvání papírem.
Tisk metodou pull řešení YSoft SAFEQ zajistí, že úloha nebude vytištěna, dokud se uživatel nepřihlásí u zařízení.
IDENTIFIKACE EKOLOGICKÝCH INICIATIV
IDENTIFIKACE EKOLOGICKÝCH INICIATIV
Úspěch ekologických iniciativ závisí na zaměstnancích, ale potvrzení výsledků bývá obtížné.
Podpořte ekologické iniciativy společnosti reporty s informacemi o snížení emisí CO2 a spotřeby dřeva, energie a vody.
INFRASTRUKTURA S VYSOKOU SPOTŘEBOU ENERGIE
INFRASTRUKTURA S VYSOKOU SPOTŘEBOU ENERGIE
Ve světě doslova poháněném daty můžete IT infrastruktura spotřebovat obrovské množství elektrické energie, což vede vysokým emisím CO2.
YSoft SAFEQ využívá stávající infrastruktury a často umožní snížení počtu serverů.

PODPORA UDRŽITELNOSTI

Ekologické iniciativy jsou základním prvkem většiny strategií společenské zodpovědnosti korporací (CSR). Y Soft podporuje ekologické iniciativy funkcemi, které přispívají ke snížení zátěže životního prostředí včetně emisí CO2 a spotřeby dřeva, vody a energie.

Prozkoumejte naše řešení pro rozvoj podniku

Více než 20 000 zákazníků
a partnerů
důvěřuje řešením Y Soft

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku.

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SAFEQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SAFEQ lze instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US