Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

False
Řešení Y Soft pro školství

Řešení Y Soft pro školství

Jediné tiskové řešení pro školy pro 2D a 3D tisk.
Vzdělávací instituce potřebují jedinečná tisková řešení pro školy, ať už se jedná o velké vysokoškolské areály nebo malé soukromé či odborné školy. Vzhledem k omezeným prostředkům potřebují mít školy jistotu, že je jejich tiskové prostředí efektivní, náklady jsou sledovány, alokovány a v případě některých škol přímo hrazeny studenty.
Protože se v síťových prostředích školy začínají objevovat také 3D tiskárny, potřebují správci zajistit jejich správu podobným způsobem jako správu 2D tiskáren. Y Soft je jediný poskytovatel řízených tiskových služeb, který nabízí komplexní řešení správy tisku a účtování pro 2D i 3D tiskárny v oblasti vzdělávání.

Kontrola nákladů a řízení přístupu

YSoft SafeQ nabízí robustní funkce, které správcům systémů usnadní centrální kontrolu a správu přístupu k tiskárnám včetně monitorování využití prostřednictvím přesných výkazů k analýzám.
 • Sledujte a účtujte veškeré výtisky, kopie a skeny. Získávejte podklady pro další analýzy a audity.
 • Identifikujte zneužití a změňte způsoby využívání tiskáren.
 • Přesně účtujte náklady na tisk podle učeben, fakult a dalších předdefinovaných kritérií prostřednictvím projektových a účtovacích kódů.
 • Zajistěte, aby byly tiskové úlohy tištěny na nejefektivnějším zařízení (černobílé úlohy na levný papír, barevné na dražší papír).
 • Chraňte svá síťová zařízení před hackerskými útoky z internetu.
 • Správa ověřování zahrnuje také bezpečný přístup pro mobilní zařízení.
 • Modul Mobilní tisk podporuje tisk z notebooků, smartphonů a tabletů bez tiskových ovladačů či asistence IT oddělení (pouze pro 2D tiskárny).

Placené tiskové služby (Pay-for-Print) a kvóty

Ať už vaše organizace pokrývá náklady prostřednictvím školného, poplatků za využívání laboratoří nebo účtuje studentům za každý výtisk, potřebujete znát skutečné náklady na tiskové služby, abyste měli jistotu, že jsou tyto náklady odpovídajícím způsobem pokryty. Institucím, které chtějí nabízet placené tiskové služby, nabízí řešení Y Soft účetní platební systém a platební automat, kde si mohou studenti sami vytisknout potřebné materiály za poplatek.
 • Komplexní účetní systém se snadnou správou a možností samoobsluhy.
 • Samoobslužný automat přijímající platby bankovkami nebo mincemi.
 • Možnost platby přes různé služby včetně PayPal nebo platby platební kartou.
 • Přizpůsobitelná integrace s externími platebními systémy.
 • Možnost nastavení kvót pro fakultu nebo uživatele, podpora řízených tiskových služeb (MPS) s kvótami výstupu podle MPS kontraktu (pro 2D tiskárny).
Přečtěte si další informace o placených tiskových službách a kvótách YSoft SafeQ modulu Kredit a účtování

Tisk pro hostující pedagogy

Na univerzitách často hostují různí vyučující a odborníci, kteří potřebují tisknout dokumenty. Obvykle je třeba, aby IT oddělení zřídilo pro tyto hosty přístup k tiskárnám. Díky modulu Mobile Print mohou hosté snadno tisknout bez dalších tiskových ovladačů, přičemž jejich náklady na tisk jsou sledovány pro další analýzu. (Není k dispozici pro 3D tiskárny).

3D tisk – jedinečné výzvy, jedinečná řešení

3D tiskárny se již prosadily jako jedinečná učební pomůcka, která obohacuje výukový proces prostřednictvím praktického zapojení a motivace studentů a umožňuje jim vytvářet trojrozměrné objekty.

Naši platformu workflow řešení YSoft SafeQ již používají vzdělávací instituce po celém světě pro správu 2D tiskáren. Nyní je však integrována také do 3D tiskárny YSoft be3D eDee.

Integrace systému správy tisku řeší u 3D tiskárny všechny výše uvedené potřeby, nicméně zde existují navíc některé specifické problémy:
Bezpečnost 3D objektu – na rozdíl od papíru, který lze rychle a snadno potisknout znovu, trvá tisk 3D objektu i několik hodin při spotřebě nákladného materiálu. Ochrana 3D objektu před ostatními studenty je tedy důležitá.
Řešení: Přístup k 3D tiskárnám je kontrolován prostřednictvím běžné ID karty studenta nebo zadáním přihlašovacích údajů – obvykle v podobě jména a hesla. Dvířka tiskové komory i cívka s filamentem se uzamknou při zahájení tiskové úlohy a odemknout je může pouze oprávněný uživatel (dvířka k filamentu může odemknout správce).
Odhady úloh – čas potřebný k vytištění 3D objektu a spotřeba filamentu se budou lišit v závislosti na velikosti a složitosti 3D souboru.
Řešení: Když je 3D soubor odeslán k tisku, student obdrží odhad času a spotřeby filamentu pro danou úlohu. Pokud student tento odhad odsouhlasí, je úloha odeslána na tiskárnu k dalšímu zpracování.
Dostupnost/stav 3D tiskárny – tisk 3D objektu může trvat hodiny, a neodebraný hotový 3D objekt rovněž blokuje tiskárnu, kterou tak nemohou využívat ostatní.
Řešení:Když se tisk blíží ke konci, mohou být rozeslána upozornění na změnu stavu. Instituce tak mohou vybírat příplatek od studentů, kteří si hotový objekt včas nevyzvedli. Dálková kamera tiskárny eDee snímá stav tisku.
Case studies
Západočeská univerzita
Západočeská univerzita
Případová studie
Přečtěte si, jak studenti průmyslového designu na Západočeské univerzitě vypracovali návrh elektro-motocyklu, který by se mohl stát praktickým prostředkem v meziměstské individuální dopravě.
stáhnout
Katolická chlapecká škola St. Columba’s
Katolická chlapecká škola St. Columba’s
Případová studie
Řešení YSoft SafeQ umožnilo škole St. Columba nahradit všechny nákladné a neefektivní stolní tiskárny síťovými multifunkčními tiskárnami KM. Personál i studenti nyní mohou
snáze a praktičtěji tisknout, kopírovat a skenovat za podstatně nižších nákladů.
stáhnout
Škola Prosek
Škola Prosek
Případová studie
Přečtěte si, jak lze vynikajícím způsobem využívat 3D tiskárny ve školách. Technická škola Prosek je skvělý příklad.
stáhnout
US