Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

True
Aplikovaný výzkum a vztahy s univerzitami

Aplikovaný výzkum a vztahy s univerzitami

Oddělení aplikovaného výzkumu podporuje výzkumné projekty mnoha talentovaných studentů nebo na nich přímo spolupracuje. Těmto studentům nabízíme příležitost k profesionálnímu růstu již během studia.
Studenti, kteří u nás absolvovali praxi nebo stáž, získávají trvalá místa buď u nás nebo u jiných technologických společností, často s lepšími výchozími podmínkami než jejich vrstevníci. Studenti jsou zváni k účasti na velmi široké škále výzkumných témat pod záštitou Y Soft.

research topics

 • Mobile systems
 • Software engineering
 • Formal methods
 • Information security and privacy
 • Programming languages
 • Parallel and distributed systems

Odborný dohled

Počet obhájených absolventských prací

Za posledních 8 let bylo ve spolupráci s Y Softem zpracováno a úspěšně obhájeno 80 bakalářských a magisterských prací. V následujícím grafu jsou znázorněny počty prací obhájených v jednotlivých letech. V roce 2017 bylo např. obhájeno 10 bakalářských a 7 magisterských prací. Většina těchto prací byla zadána Y Soft R&D ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity.
graf-10-1.png
 

Známky obhájených prací

Více než 75% všech prací obhájených během posledních osmi let obdrželo známku "A" nebo "B". Na grafu níže můžete vidět roční statistiky. V roce 217 se toto číslo snížilo na 65% nicméně jeden ze studentů obdržel cenu děkana.

Grades of Defended Theses
 


Ocenění

Od roku 2012 obdrželo ocenění za své práce osm studentů.
2017
2016
2015
2014
2013

bachelor's theses

Master's theses

Evaluation of development technologies for wearables (Spring 2017)
Security and cryptography in GO (Spring 2017)
3D Printing Protocols (Spring 2017)
Tools for dynamic security analysis of web applications (Spring 2016)
Configurable Consistency for Distributed Systems (Spring 2016)
Broker and Filter Log Messages (Spring 2016)
Reinforcing UX Principles in Existing User Interfaces (Spring 2015)
Verification of Cryptographic Aspects of Payment Protocols (Spring 2015)
Booking system for Multifunctional Devices (Autumn 2015)
Distributed Datastore Riak - Analysis and Testing (Spring 2015)
Secure software development process and tools for Android applications (Spring 2017)
Detection of security bugs using static code analysis (Spring 2016)

BRIGÁDY A STÁŽE U SPOLEČNOSTI Y SOFT

Uvědomujeme si, jak důležitý je pro studenty během studia kontakt s praxí. Nechceme však, aby se studenti věnovali praxi na úkor svého studia. Chceme posílit jejich motivaci ke studiu a vést je k poznání, že efektivní řešení reálného problému se často neobejde bez solidních teoretických základů.
Proto nabízíme takovou formu brigády či stáže, během níž mohou studenti pracovat na své absolventské práci. V mnoha případech u nás studenti začnou pracovat na absolventské práci, a teprve na základě dobrých výsledků jim nabídneme práci. Také studentům nabízíme příležitost sdílet výsledky s našimi zaměstnanci prostřednictvím jejich publikování. Například některé z články na našem R&D blogu píší studenti.
Zuzana Zatrochová
Jsem člověk, který má rád vše pod kontrolou. Proto mi vyhovuje, že mohu mít vliv na to, jakým směrem se budou mé projekty ubírat. Jako studentka, která chodí do školy a ráda se baví, oceňuji časovou flexibilitu své práce. Jako výzkumník v oblasti distribuovaných systémů oceňuji rozmanitost témat, které distribuovaná povaha našich produktů pokrývá. Moje loajalita vychází především z jedinečné kultury lidí, se kterými pracuji. V práci se nikdy nenudím. Zuzana Zatrochová
Během uplynulých šesti let u nás našlo brigádu 14 studentů. Někteří z brigádníků pracovali ve společnosti Y Soft na bakalářské nebo diplomové práci déle než rok. Deset studentů bylo z fakulty informatiky (Masarykova univerzita), dva z fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT Brno), a dva z fakulty informačních technologií (VUT Brno).

STUDENTSKÁ MÍSTA VE VÝZKUMNÝCH LABORATOŘÍCH

Každý rok se ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity podílíme na organizaci soutěže nadaných studentů z prvních a druhých ročníků bakalářského studia.

Každý rok také pomáháme vytvářet výzkumné pozice pro vybrané studenty (vítěze soutěže) v různých oblastech výzkumu. Studenti pracují pod záštitou Laboratoře pro bezpečnost a aplikovanou kryptografii, Institutu teoretické informatiky a Laboratoře vyhledávání a dialogu v následujících oblastech:

 • Distribuované ukládání dat
 • Testování průniků
 • Zabezpečení s využitím smart karet
 • Vyhledávání v peer-to-peer sítích
 • Formální ověřování
Během posledních šesti let jsme podporovali devět studentů, kteří uspěli ve studentských soutěžích. Některé studenty jsme sponzorovali déle než rok. V roce 2015 jsme sponzorovali šest studentských pozic ve výzkumných laboratořích.
Šimon Obetko
Během práce pro Y Soft jsem měl příležitost zkoušet a využívat moderní technologie distribuovaných systémů a rozšiřovat si obzory prostřednictvím spolupráce s vynikajícími vědci a vývojáři. Společnost Y Soft mi také umožnila napsat bakalářskou práci na téma, které mě zajímalo, zatímco jsem byl účastníkem jejich stipendijního programu. Byla to velmi cenná zkušenost. Šimon Obetko

DLOUHODOBÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Od roku 2008 do roku 2014 jsme spolupracovali s výzkumníky z Laboratoře pro bezpečnost a aplikovanou kryptografii na vytvoření inovativního, bezpečného a konfigurovatelného platebního systému. Na projektu se podílelo několik studentů doktorandského, magisterského a bakalářského studia. Výsledkem projektu byla řada akceptovaných vědeckých publikací a úspěšné obhájených prací. Kromě toho členové Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pomáhali s právními aspekty projektu.
 

MÁTE ZÁJEM? DEJTE NÁM VĚDĚT!
RNDr. Andrij Stecko, PhD.
Koordinátor výzkumu
E-mail: uni-rel@ysoft.com
US