Ke zpracování Vaší žádosti potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje. Odesláním souhlasíte s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 

True
YSoft Proactive Care

YSoft Proactive Care

Průběžná podpora a monitorování zajišťující trvalé dobrý stav vaší implementace YSoft SafeQ Workflow Solution Platform.

Customer Operational Excellence Review

Customer Operational Excellence Review dashboard umožňuje společnosti Y Soft a certifikovanému partnerovi monitorovat poskytované služby a podporu během implementace i po ní. Po dokončení implementace YSoft SafeQ se jenom tak neotočíme a neodejdeme. Poskytujeme průběžné kontroly stavu systému, abychom zajistili jeho optimální a požadovaný výkon. Váš úspěch je i nás úspěch a Proactive Care jedním ze způsobů, jak můžeme dokázat, že to opravdu myslíme vážně.

Proactive Care Agent

Proactive Care Agent, volitelný klient založený na Windows, poskytuje doplňující informace dashboardu o vaší tiskové infrastruktuře. Na jejich základě pak může společnost Y Soft a její certifikovaný partner dolaďovat váš systém a předcházet problémům. Pracujeme jako váš personál údržby a podpory, takže váš vlastní IT personál se může věnovat jiným projektům.

Co sledujeme

V závislosti na vybrané úrovni podpory může Proactive Care Agent monitorovat, zda jsou úrovně využití disku, paměti a procesoru v předepsaném rozsahu. Proactive Care Agent také měří výpadky vybraných komponent YSoft SafeQ, poskytuje analýzu chybových hlášení a analýzu průměrné velikost tiskové úlohy. Kromě toho lze nakonfigurovat výstrahy, aby byla společnost Y Soft, její partner a váš IT personál upozorněn, pokud agent zjistí nějaké nestandardní chování.

Jak poskytujeme službu Proactive Care

Službu Proactive Care poskytujeme v rámci našich dohod Premium Support Level (SLA). Kromě toho je Proactive Care součástí YSoft Global Operational Excellence (GOE) Framework™.
Learn more about Proactive Care in our GOE Framework datasheet
Global Operational Excellence Framework™
Global Operational Excellence Framework™
Datasheet
Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.
stáhnout
US