ENG
back

Analýza a implementace způsobu pro navigaci robotického manipulátoru v prostoru pomocí kamery

Master thesis, offered

University: VUT, Faculty: FIT, Topic: Robotic Arm

Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, která ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Potřebujeme vytvořit program, který dokáže za pomocí dvou kamer určit relativní polohu (pozici a orientaci) displeje vůči robotickému manipulátoru. Cílem práce je provést rešerši dostupných řešení a vybrat z nich to nejvhodnější a následně implementovat a vyhodnotit jeho prototyp. Výsledná aplikace bude schopna určit polohu a orientaci displeje testovaného zařízení v souřadném systému.
Doplnění:
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US