ENG
back

Automatická detekce tlačítek na embedded terminálu za pomocí rozpoznání obrazu

Master thesis, offered

University: VUT, Faculty: FIT, Topic: Robotic Arm

Máme vyvinuté řešení robotického manipulátoru, která ovládá embedded zařízení klikáním na displej. Potřebujeme vytvořit program (algoritmus), který dokáže detekovat tlačítka různých tvarů (s textem, bez textu s ikonou). Následně vytvořit mapu, která tlačítka ke které obrazovce patří a na kterou obrazovku odkazují. Tuto mapu uložit do databáze.

Doplnění:
  • zmapovat a vyhodnotit vhodnost existujících algoritmů pro řešení výše popsaného problému
  • pokud existující řešení nevyhovuje, navrhnout vlastní
  • otestování aplikovaného řešení
  • Aplikace v jazyku C#
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US