To process your application, we need to process your personal data. By proceeding you agree with our Privacy Statement.
 

True
3D-s nyomtatás oktatási célokra

3D-s nyomtatás oktatási célokra

Az iskolai 3D-s nyomtatás teret ad az ötletek megvalósításának, és szórakoztatóbbá teszi az oktatást. Az alkotómunkába jobban bevont tanulók motiváltabban tanulnak, hatékonyabb lesz a tanárok és oktatók munkája, emellett javulnak az eredmények. A Y Soft 3D-s nyomtatói védettek és biztonságosak, így az oktatási intézmények könnyen felügyelhetik 3D-s nyomtatási környezetüket.

Nemzetközi felmérés: 3D-s nyomtatás az oktatásban

A Dimensional Research 2016-ban készített egy nemzetközi felmérést a 3D-s nyomtatás térhódításáról. 300-nál is több oktatási intézmény vett részt a felmérésben.

A válaszadók 99%-ának legalább egy 3D-s nyomtatója van, ám annak tanulók általi közvetlen használata és a bővítés lehetősége a három fő nehézség miatt továbbra is korlátozott.

  1. Biztonság és hozzáférés: biztonságos hozzáférést kell szavatolni a megfelelően védett 3D-s nyomtatókhoz.

  2. Költségek felügyelete: kordában kell tartani a folyamatos üzemeltetés költségeit, és igazolni kell a megtérülést.

  3. Beépítés a tantervbe: integrálni kell a 3D-s nyomtatást tartalmazó projekteket az egyes osztályokra vonatkozó tantervbe.

A Y Soft megoldást kínál ezekre a kihívásokra az egyedi igényeket kielégítő be3D eDee nyomtatásfelügyeleti rendszerével.
„Sok iskolától halljuk, hogy 3D-s nyomtatókat vásárolnak, amelyeket aztán el is zárnak a tanulók és a felhasználók elől, mert nem tudják ellenőrizni a nyomtatóhasználatot és a nyomtatás költségeit. Mindez ellentétes a 3D-s nyomtatók oktatásban betöltött ideális szerepével, azaz a tanulók motiválásával. A nyomtatók végül kihasználatlanok maradnak.” 

Tim Greene, Az IDC kutatásvezetője

3D-s nyomtatás: Megváltoznak a diákok perspektívái

Napjaink diákjai jeleskednek a multimodális keretrendszerek kihasználásában, a 3D-s nyomtatás pedig jól kiegészíti ezt a tanulási módszert, hiszen fenntartja a motivációt. Ez annak tudható be, hogy 3D-s vizuális megoldásokkal és kísérletekkel az oktatók aktívan bevonhatják az egész osztályt. Ennek köszönhetően könnyebb az összetett témakörök megértése. Jó példa erre a szélturbinák kérdésköre, amely fizikai és matematikai ismereteket egyaránt igényel.

A 3D-s nyomtatóval kinyomtatott szélturbinák kiváló lehetőséget adnak a szerkezet tanulmányozására, a szélenergia-hasznosítás tesztelésére és a szükséges beállítások elvégzésére. A diákok a tervezéstől kezdve a gyártásig minden lépésben részt vesznek, így a fizikai és matematikai vonatkozások jobban megérthetők.

A 3D-s nyomtatók használata megkönnyíti a tanulást és a tananyag elsajátítását, ezáltal jobban rögzülnek az ismeretek.

 

Esettanulmány letöltése: 3D-s nyomtatás a műszaki iskolában

A 3D-s nyomtatásnak fontos szerep juthat a pályaválasztásban is. A diákok megtapasztalhatják, hogy mihez segítheti hozzá őket egy tudományos vagy egy mérnöki szakma, és hogy ez akár szórakoztató is lehet. Új lehetőségek nyílnak meg előttük olyan területeken, amelyeket korábban esetleg unalmasnak vagy túl nehéznek gondoltak. Mindemellett lehetőségük van eldönteni, hogy miként akarnak kiemelkedni mások közül.

3D-s nyomtatás: Tantárgyból karrier

A 3D-s nyomtatás oktatási célú alkalmazásakor különösen hasznosak a STEM tantárgyak (tudomány, technológia, műszaki tárgyak és matematika). Az összetett fogalmak és az elméletek vizsgálata természetes kiegészítője a 3D-s nyomtatással történő ismeretszerzésnek. A STEM tantárgyak még érdekesebbé tehetők az órákon végzett 3D-s nyomtatással, emellett érdekes és a képességeiknek megfelelő pályák felé orientálhatók a tanulók. A 3D-s nyomtatás azonban nemcsak a STEM tantárgyakhoz hívható segítségül, hiszen a tanárok más tárgyak esetén is remek hasznát vehetik.

A 3D-s nyomtatás oktatási célú felhasználása messze túlmutat a STEM tantárgyakon. Manapság már az általános iskolák is előszeretettel használják oktatási eszközként a 3D-s nyomtatást. Nagyon fontos szerepet kap a 3D-s nyomtatás a műszaki és a dizájniskolákban is, ezenkívül az egyetemi oktatásban is nagyon gyakran használják, legyen szó orvostudományi, mérnöki, arculati, építészeti vagy művészeti oktatásról.

3D-s nyomtatás: Aktív és motivált tanulók

A munkába bevont tanulók a tanárokat is nagymértékben motiválják, és mindez pozitív tanulási élményt eredményez. A multimodális tanulási megközelítésnek köszönhetően a tanuló és a tanár is aktív résztvevője lesz az órának. A tanárok könnyen beépíthetik a 3D-s projekteket a tanórai, az órán kívüli és az érettségire felkészítő projektekbe.

Infografika: Felmérés a 3D-s nyomtatás oktatási célú alkalmazásáról

A 3D-s nyomtatókat használó tanárok részvételével készült független nemzetközi felmérésből hasznos részleteket ismerhetnek meg azok a tanárok és oktatási intézmények, akik és amelyek 3D-s nyomtatással tervezik bővíteni a tantervet. A felmérésből kiderül az is, hogy a tanárok motivációs eszköznek tekintik ugyan a 3D-s nyomtatást, a 3D-s nyomtatók használata során sok olyan kihívás is jelentkezik, amely a 3D-s nyomtatás felügyeletével kezelhető csak.

A 3D-s nyomtatás felügyeletének előnyei

A 3D-s nyomtatás felügyelete révén egyszerűen nyomon követhető és figyelhető az oktatási intézmények teljes papírfelhasználása, valamint 3D-s nyomtatóik mindegyike.

A papíralapú (2D-s) nyomtatókhoz hasonlóan a 3D-s nyomtatók is biztonságos módon csatlakoztathatók a hálózathoz, így minden olyan tanuló elérheti őket, akinek közvetlen nyomtató-hozzáférésre van szüksége különféle órái, illetve saját tanulási projektjei okán.

A 3D-s nyomtatás felügyeletéhez kínált Y Soft-megoldásoknak része egy elszámolási rendszer is, ezenkívül testre szabható jelentések nagy választéka is rendelkezésre áll.

Az elszámolási és a jelentéskészítési funkcióknak köszönhetően az oktatási intézmények nyomon követhetik, feloszthatják és (fizetős rendszer esetén) beszedhetik a 3D-s nyomtatók és nyomtatási anyagok használatának költségeit. Mivel a 3D-s nyomtatást felügyelő rendszerrel a 2D-s nyomtatók működése is nyomon követhető és figyelhető, a befektetés még inkább megtérül.

YSoft be3D 3D-s nyomtatók oktatási célra
YSoft be3D eDee
Kifejezetten oktatási célokra is kínálunk nyomtatásfelügyeleti megoldásokat a 3D-s nyomtatáshoz.

Az oktatási célú 3D-s nyomtatás egyedi kihívásai

Az egyedi kihívások innovatív megoldásokért kiáltanak. Ezért fejlesztettük ki YSoft be3D eDee nevű termékünket. A tanároknak és az IT-részleg munkatársainak egyaránt számolniuk kell ezekkel a kihívásokkal, amikor 3D-s nyomtatást végző programot fejlesztenek tanórai célra.

Napjainkban nem ritka, hogy a 3D-s nyomtatók el vannak zárva, így azokat csak a tanárok és az adminisztratív dolgozók használhatják. Minden ilyen esetben elvesznek azok a tanulási és motivációs előnyök, amelyek a diákok aktív részvételéből fakadnak. A YSoft be3D eDee a diákok azonosító kártyáival vagy bejelentkezési hitelesítő adataival tudja felügyelni a 3D-s nyomtatókhoz való hozzáférést. A diákok ily módon tanórán kívül is használhatják a 3D-s nyomtatókat, időt szakítva a kísérletezésre és a tanulásra.

A legtöbb 3D-s nyomtatón nincs akadálya annak, hogy illetéktelenek megszakítsák vagy töröljék a megkezdett 3D-s nyomtatási feladatokat. Sőt, annak sincs akadálya, hogy valaki eltulajdonítson egy olyan 3D-s modellt, amely nem az övé.

A YSoft be3D eDee ezzel szemben bezárja a nyomtató ajtajait, miután a diák elindította a nyomtatást. Csakis a nyomtatási feladat tulajdonosa szüneteltetheti, állíthatja le vagy törölheti a nyomtatást a hitelesítő adataival, és csak ő nyithatja ki a nyomtató ajtajait. A YSoft be3D eDee emellett e-mailben értesíti a nyomtatási feladat tulajdonosát arról, hogy elkészült a 3D-s modell. A nyomtatás menete távolról is figyelhető a beépített webkamerán keresztül.

Van még egy ok, amely miatt az oktatási intézmények gyakran elzárják diákjaik elől a 3D-s nyomtatókat: nehezen kezelhetők a 3D-s nyomtatás költségei.

A YSoft be3D eDee nyomtatásfelügyeleti szoftver több megoldást is kínál erre a problémára.

A jelentéskészítő rendszernek és a diákokhoz rendelt projektkódoknak köszönhetően az oktatási intézmény pontos információkat kap a kinyomtatott dokumentumok számáról és arról, hogy mely tanszékekhez kell hozzárendelnie ezeket a költségeket.

Ha fizetős nyomtatási rendszert használnak a diákok vagy a tanárok, a YSoft be3D eDee-ben feltöltőkártyaként működő virtuális számlájuk lehet, amelyről levonhatók a nyomtatási költségek. A nyomtatási feladatok megkezdése előtt a YSoft be3D eDee megbecsüli a nyomtatás időszükségletét és anyagköltségét, ellenőrzi, hogy van-e elég fedezet a számlán a nyomtatáshoz, a nyomtatási feladat tulajdonosa pedig a nyomtatás megkezdése előtt jóváhagyja az összeget.

Az oktatási intézményeknek nemcsak a költségeik felügyelete okoz nehézséget, hanem az is, hogy igazolják a 3D-s nyomtatókra fordított beruházásaik megtérülését. Ez pedig gátat szabhat a 3D-s nyomtatók intézményen vagy campuson belüli elterjedésének.

A YSoft be3D eDee jelentéskészítési és elszámolási funkciói révén elemezhetők az iskolai 3D-s nyomtatási tevékenységek. Minden intézmény biztos lehet afelől, hogy rendben megtörténik a költségek elszámolása, egyúttal meghatározható egy adott 3D-s nyomtatóra vagy az összes 3D-s nyomtatóra fordított összeg megtérülése. E tényalapú adatok birtokában az oktatási intézmények és IT-részlegeik közös munkával kidolgozhatják javaslataikat az intézményen belüli 3D-s nyomtatás bővítéséhez.

A YSoft be3D eDee nagyon könnyen használható intuitív felhasználói felületet kapott. Fejlesztésekor szem előtt tartottuk a tanórai szempontokat, valamint a védelmi és a biztonsági tényezőket. Használatához nem szükséges különleges technikai jártasság, és a 3D-s nyomtatásban szerzett tapasztalat sem alapfeltétel. A 3D-s nyomtatásról készült független felmérésből kiderült, hogy a 3D-s nyomtatás bármely intézményben segíteni tudja a diákok és a tanárok munkáját.
US