PL

Firmowa strategia odpowiedzialności społecznej

Myślimy globalnie i działamy lokalnie, koncentrując się na ochronie transparentnego i konkurencyjnego środowiska biznesowego.

Ochrona transparentnego i konkurencyjnego środowiska biznesowego

Wsparcie dla sztuki, środowiska i innych celów społecznych jest istotne i wiele firm koncentruje swoje wysiłki w zakresie odpowiedzialności społecznej w tych obszarach. Niewiele firm skupia się jednak na obszarach, które przedsiębiorstwa muszą chronić, aby się rozwijać, a taki rozwój może wywierać pozytywne skutki społeczne. To w tym obszarze firma Y Soft planuje skoncentrować swoje wysiłki dotyczące odpowiedzialności społecznej.

USTAWODAWSTWO

Firmy i pracownicy muszą pracować w oparciu o rząd, który jest transparentny i wykorzystuje legalne lobbowanie, aby proponować, uchwalać i chronić demokratyczne ustawodawstwo. Organizacje pozarządowe zaangażowane w tym obszarze potrzebują wsparcia dla swoich działań finansowych. Firma Y Soft jest partnerem i udziela wsparcia Rekonstrukce Státu.

Działania w ramach ustawodawczego filaru programu CSR firmy Y Soft mają miejsce w Czechach.

KONTROLA OBYWATELSKA (WATCH DOGS)

W czeskiej demokracji uchwalanie przejrzystych przepisów prawa to ważny punkt wyjścia. Jednak mechanizmy kontroli i równowagi systemu demokratycznego zależą od upubliczniania problemów przez bazujące na faktach, wysokiej jakości instytucje dziennikarskie. Firma Y Soft wspiera organizację Narodni Fond Nezavisle Zurnalistiky poprzez wkład w finansowanie poszczególnych projektów śledczych.

Działania w ramach filaru Watch Dogs programu CSR firmy Y Soft mają miejsce w Czechach.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Wartości korporacyjne Y Soft zachęcają pracowników do bycia proaktywnymi, energetycznymi, entuzjastycznymi, etycznymi oraz otwartymi i pragniemy rozszerzyć te działania poza firmę na lokalne społeczności, w których pracujemy i mieszkamy. Pracownicy są zachęcani do przekazania finansowanej przez firmę darowizny na cel dobroczynny (organizacja non-profit/pozarządowa lub osoba fizyczna) wybrany indywidualnie lub jako grupa. A żeby zainspirować realną zmianę w społecznościach, pracownicy są dodatkowo zachęcani do aktywnego uczestniczenia w działaniach charytatywnych (na rzecz organizacji non-profit/pozarządowej lub osoby fizycznej), której przekazana zostanie jeszcze większa finansowana przez firmę darowizna.

Działania w ramach filaru społeczeństwa obywatelskiego programu CSR firmy Y Soft są prowadzone w krajach, gdzie pracownicy pracują i mieszkają (za wyjątkiem krajów, które nie zezwalają na zagraniczne darowizny).

TRANSFORMACJA CYFROWA I E-ADMINISTRACJA

Jako firma IT jesteśmy głęboko zaangażowani w transformację cyfrową, która pozwala przedsiębiorstwom poruszać się swobodnie w ramach środowiska papierowego i cyfrowego. Dotyczy to także administracji. Firma Y Soft podjęła współpracę z czeskim oddziałem Open Society Fund, która ma na celu cyfryzację czeskiej administracji rządowej z planami rozpoczęcia działań w tym obszarze do połowy 2019 r.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US