PL

ZESPÓŁ LIDERÓW FIRMY Y SOFT

VÁCLAV MUCHNA
Dyrektor generalny i prezes rady nadzorczej
Václav jest współzałożycielem firmy Y Soft, która powstała w 2000 roku w Brnie w Czechach z myślą o stworzeniu organizacji globalnej funkcjonującej bez granic.
MARTIN DE MARTINI
Dyrektor ds. informatyki, członek rady nadzorczej
Martin założył firmę Ynbsp;Soft razem z Vaclavem Muchną. Nadzoruje globalne zespoły ds. zasobów IT i integracji systemów, menedżerów projektów oraz wewnętrzne i zewnętrzne procesy standaryzacji firmy Y Soft, jednocześnie nadal zajmując się prezentowaniem nowych technologii.
BARRY LÖWER
Dyrektor ds. sprzedaży
Barry jest odpowiedzialny za planowanie działań w obszarze sprzedaży i rozwoju biznesu firmy Y Soft oraz zarządzanie nimi w zakresie całego portfolio produktów firmy Y Soft. Uczestniczy także w wyznaczaniu ścieżek rozwoju firmy Y Soft.
LUKÁŠ MAŇÁSEK
Dyrektor działu sprzedaży, członek rady nadzorczej
Lukáš kieruje regionalnym działami sprzedaży firmy Y Soft, realizując nasze strategie sprzedaży i rozwoju biznesu.
ONDŘEJ KRAJÍČEK
Główny strateg technologiczny
Jako główny strateg technologiczny, Ondřej dba o to, by w produktach Y Soft potrzeby klientów były realizowane przez najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Swoim innowacyjnym podejściem dzieli się z klientami, partnerami i na wydarzeniach branżowych.
ALEŠ NEVESELÝ
Dyrektor działów badań i rozwoju oraz obsługi klientów, członek rady nadzorczej
Aleš kieruje w firmie Y Soft operacjami ds. produktów, zarządzając badaniami i rozwojem, usługami przed- i posprzedażowymi dla klientów i zespołami zajmującymi się edukowaniem partnerów, aby zapewnić, że potrzeby klientów są spełniane lokalnie i globalnie na tym samym poziomie jakości i kompetencji.
WOUTER KOELEWIJN
Dyrektor ds. produktów
Jako dyrektor ds. produktów, Wouter odpowiada za kierunek rozwoju istniejących i nowych produktów, pilnując, aby ich dostarczanie przebiegało bezproblemowo, a jednocześnie by firma Y Soft stała na czele innowacji. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za zespoły zajmujące się zarządzaniem produktami i ich marketingiem.
ELKE HEISS
Dyrektor marketingu
Elke Heiss kieruje globalnym marketingiem firmy.  Odpowiada za rozwijanie zintegrowanej strategii marketingowej firmy, pozycjonowanie i komunikację, dbałość o świadomość marki i działania utrzymujące firmę na pozycji lidera merytorycznego.
MARCEL FEJTEK
Dyrektor ds. operacyjnych, członek rady nadzorczej
Marcel nadzoruje produkcję, logistykę oraz działalność bieżącą firmy Y Soft i jej oddziałów.
MILAN FUJITA
Prezes oddziału Y Soft Asia Pacific
Milan nadzoruje strategiczny rozwój działalności oraz kontakty z partnerami w regionie Azji i Pacyfiku Odpowiada za ogólne zarządzanie oddziałami firmy Y Soft w tym regionie.
HANA FERKLOVÁ
Chief Legal Officer, Board Member
Hana is responsible for developing and leading corporate legal strategy to promote and protect Y Soft‘s global interests, and for overseeing delivery of legal support required to accomplish Y Soft’s global corporate objectives, strategies and priorities. She is also responsible for developing and leading internal audit and corporate compliance programs.
JOHN COLLINS
CFO and Vice Chairman of the Board
As CFO and Vice Chairman of the Board, John brings his strategic financial management and business planning expertise to Y Soft.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US