PL

ZESPÓŁ LIDERÓW FIRMY Y SOFT

VÁCLAV MUCHNA
Dyrektor generalny i prezes rady nadzorczej
Václav jest współzałożycielem firmy Y Soft, która powstała w 2000 roku w Brnie w Czechach z myślą o stworzeniu organizacji globalnej funkcjonującej bez granic.
MARTIN DE MARTINI
Dyrektor ds. informatyki, członek rady nadzorczej
Martin założył firmę Ynbsp;Soft razem z Vaclavem Muchną. Nadzoruje globalne zespoły ds. zasobów IT i integracji systemów, menedżerów projektów oraz wewnętrzne i zewnętrzne procesy standaryzacji firmy Y Soft, jednocześnie nadal zajmując się prezentowaniem nowych technologii.
BARRY LÖWER
Chief Sales Officer
Barry is responsible for planning and managing Y Soft’s sales and business development activities across the entire Y Soft product portfolio, as well as helping lead Y Soft’s growth trajectory.
LUKÁŠ MAŇÁSEK
Dyrektor handlowy, członek rady nadzorczej
Lukáš zarządza globalną sprzedażą całego portfolio produktów firmy Y Soft.
ONDŘEJ KRAJÍČEK
Główny strateg technologiczny
Jako główny strateg technologiczny, Ondřej dba o to, by w produktach Y Soft potrzeby klientów były realizowane przez najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Swoim innowacyjnym podejściem dzieli się z klientami, partnerami i na wydarzeniach branżowych.
ALEŠ NEVESELÝ
Dyrektor działów badań i rozwoju oraz obsługi klientów, członek rady nadzorczej
Aleš kieruje w firmie Y Soft operacjami ds. produktów, zarządzając badaniami i rozwojem, usługami przed- i posprzedażowymi dla klientów i zespołami zajmującymi się edukowaniem partnerów, aby zapewnić, że potrzeby klientów są spełniane lokalnie i globalnie na tym samym poziomie jakości i kompetencji.
WOUTER KOELEWIJN
Dyrektor ds. produktów
Jako dyrektor ds. produktów, Wouter odpowiada za kierunek rozwoju istniejących i nowych produktów, pilnując, aby ich dostarczanie przebiegało bezproblemowo, a jednocześnie by firma Y Soft stała na czele innowacji. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za zespoły zajmujące się zarządzaniem produktami i ich marketingiem.
ELKE HEISS
Dyrektor marketingu
Elke Heiss kieruje globalnym marketingiem firmy.  Odpowiada za rozwijanie zintegrowanej strategii marketingowej firmy, pozycjonowanie i komunikację, dbałość o świadomość marki i działania utrzymujące firmę na pozycji lidera merytorycznego.
MARCEL FEJTEK
Dyrektor operacyjny, członek rady nadzorczej
Marcel nadzoruje produkcję, logistykę oraz działalność bieżącą firmy Y Soft i jej oddziałów.
MILAN FUJITA
Prezes oddziału Y Soft Asia Pacific
Milan nadzoruje strategiczny rozwój działalności oraz kontakty z partnerami w regionie Azji i Pacyfiku Odpowiada za ogólne zarządzanie oddziałami firmy Y Soft w tym regionie.

ZARZĄD SPÓŁKI

VÁCLAV MUCHNA
Dyrektor generalny i prezes rady nadzorczej
MARTIN DE MARTINI
Dyrektor ds. informatyki, członek rady nadzorczej
LUKÁŠ MAŇÁSEK
Dyrektor handlowy, członek rady nadzorczej
ALEŠ NEVESELÝ
Dyrektor działów badań i rozwoju oraz obsługi klientów, członek rady nadzorczej
MARCEL FEJTEK
Dyrektor operacyjny, członek rady nadzorczej

RADA NADZORCZA

WOUTER KOELEWIJN
Dyrektor ds. produktów
MILAN FUJITA
Prezes oddziału Y Soft Asia Pacific
TOMÁŠ POPEK
Członek rady nadzorczej
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US