PL

Applied Research and University Relations

Dział badań stosowanych i relacji z uniwersytetami (Applied Research and University Relations, ARUR) wspiera badania w ramach projektów wielu utalentowanych studentów i z nimi współpracuje. Daje im tym samym możliwość rozwoju profesjonalnego w trakcie studiów.

Prace

Zakres tematów badawczych, które studenci mogą opracowywać pod auspicjami firmy Y Soft, jest wyjątkowo obszerny. Tematy te mają na celu rozwiązywanie prawdziwych problemów, na które napotykamy w codziennej pracy. Są praktyczne i trudne.

Liczba obronionych prac

W ciągu ostatnich ośmiu lat pomyślnie obroniono 80 prac magisterskich i licencjackich zrealizowanych we współpracy z firmą Y Soft. Ten wykres pokazuje liczbę bronionych rocznie prac. Na przykład w roku 2017 pomyślnie obroniono 10 prac licencjackich i 7 magisterskich. Większość prac jest wynikiem współpracy działu badawczego firmy Y Soft z wydziałem informatyki Uniwersytetu Masaryka. Od roku 2012 ośmiu studentów zostało nagrodzonych za swoje prace.

Stopnie z obronionych prac

Ponad 75% ze wszystkich prac obronionych w ciągu ostatnich ośmiu lat otrzymało najwyższe oceny. Poniższy wykres przedstawia statystykę ocen na rok. W roku 2017 ta liczba wynosiła nieznacznie poniżej 65%, jednak jeden ze studentów otrzymał nagrodę dziekana.

NAPISZ Z NAMI SWOJĄ PRACĘ NAUKOWĄ!

STANOWISKA NA NIEPEŁNY ETAT ORAZ
STAŻE W FIRMIE Y SOFT

Wiemy, jak istotne jest dla studentów poznanie środowiska pracy w trakcie studiów. Jednak nie chcemy, aby działo się to kosztem ich studiów. Chcemy wzmocnić ich motywację do studiowania i pokazać, że efektywne rozwiązanie rzeczywistego problemu często wymaga dobrej wiedzy teoretycznej.

Naszą metodą osiągnięcia tego celu jest łączenie pracy na niepełny etat z pisaniem prac. Najczęściej student rozpoczyna pisanie pracy i (po jej napisaniu) dostaje ofertę pracy na niepełny etat. Ponadto dajemy studentom możliwość podzielenia się wynikami z naszymi pracownikami. Mogą oni pisać i publikować swoje wyniki pośrednie. Na przykład niektóre artykuły na naszym blogu działu badań i rozwoju są napisane przez studentów.
W ciągu ostatnich ośmiu lat 30 studentów zyskało częściowe zatrudnienie. Niektórzy z nich pracowali w firmie Y Soft w ramach swoich prac licencjackich lub magisterskich przez ponad rok. Było to 20 studentów wydziału informatyki (Uniwersytet Masaryka), 9 studentów wydziału elektrotechniki i komunikacji oraz wydziału technik informacyjnych Politechniki w Brnie i jeden uczeń szkoły średniej.

"Firmę Y Soft poznałem dzięki konkursom na Uniwersytecie Masaryka. Wybrany przeze mnie temat konkursu ostatecznie stał się tematem mojej pracy licencjackiej. Podoba mi się systematyczna praca firmy Y Soft ze studentami. Nikt w firmie Y Soft nie dziwi się, gdy chcesz napisać licencjat.

Obecnie skupiam się na monitoringu. Doceniam przestrzeń, jaką mamy w badaniu nowych technologii, oraz elastyczność godzin pracy, która pozwala mi łączyć pracę ze studiami na uniwersytecie."


Martin Šalata

STANOWISKA DLA STUDENTÓW W LABORATORIACH BADAWCZYCH

We współpracy z wydziałem informatyki Uniwersytetu Masaryka każdego roku uczestniczymy w organizacji konkursu dla utalentowanych studentów pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich.

Również każdego roku pomagamy utworzyć kilka stanowisk badawczych dla wybranych studentów (zwycięzców konkursu) w różnych obszarach badawczych. Studenci działali pod auspicjami laboratorium bezpieczeństwa i kryptografii stosowanej (Laboratory of Security and Applied Cryptography), laboratorium poszukiwań i dialogu (Laboratory of Searching and Dialogue) oraz instytutu informatyki teoretycznej (Institute for Theoretical Computer Science) w następujących obszarach:

  • Przechowywanie danych rozproszonych

  • Testy penetracyjne

  • Bezpieczeństwo kart inteligentnych

  • Wyszukiwanie w sieciach równorzędnych

  • Weryfikacja formalna

W ciągu ostatnich ośmiu lat wspieraliśmy 11 studentów będących zwycięzcami konkursu. Niektórzy studenci byli finansowani ponad rok. W roku 2017 wspieraliśmy trzech studentów (zwycięzców z poprzednich lat) i podjęliśmy się ufundowania stanowiska dla jednego nowego studenta (wybranego w tym roku).

"Gdy pracowałem dla firmy Y Soft, miałem szansę korzystać z nowoczesnych technologii systemów rozproszonych i pracować z nimi. Mogłem poszerzać swoją wiedzę, współpracując z najlepszymi badaczami i projektantami. Firma Y Soft umożliwiła mi również napisanie pracy licencjackiej na interesujący mnie temat w ramach ich programu stypendialnego. Było to bardzo cenne doświadczenie." 

Šimon Obetko

DŁUGOTERMINOWE PROJEKTY BADAWCZE

W latach 2008-2014 współpracowaliśmy z naukowcami z laboratorium bezpieczeństwa i kryptografii stosowanej (Laboratory of Security and Applied Cryptography) nad utworzeniem innowacyjnego, bezpiecznego i konfigurowalnego systemu obsługi płatności. W projekt zostali zaangażowani studenci studiów doktoranckich, magisterskich i licencjackich. Wynikiem projektu był szereg uznanych publikacji naukowych i pomyślnie obronionych prac. Ponadto członkowie instytutu prawa i technologii wydziału prawa Uniwersytetu Masaryka wsparli nas w dziedzinie aspektów prawnych projektu.

INTERESUJE CIĘ TA OFERTA? DAJ NAM ZNAĆ!

dr Dr Andrij Stecko
Koordynator ds. badań
E-mail: uni-rel@ysoft.com
YSoft SafeQ + Epic
YSoft SafeQ + Epic
SafeQ is now integrated with Epic for secure printing in Healthcare
US