To process your application, we need to process your personal data. By proceeding you agree with our Privacy Statement.
 

True
Drukowanie 3D w edukacji

Drukowanie 3D w edukacji

Drukowanie 3D umożliwia wspieranie rozwoju pomysłowości uczniów oraz czyni edukację ciekawszą. Kiedy uczniowie bardziej się angażują, mają większą motywację do nauki, rośnie jakość nauczania i poprawiają się wyniki. Firma Y Soft zapewnia bezpieczny dostęp do drukarek 3D, dzięki któremu szkoły mogą łatwo zarządzać środowiskami drukowania 3D.

Drukowanie 3D w edukacji — ankieta międzynarodowa

W 2016 roku firma Dimensional Research przeprowadziła międzynarodową ankietę obejmującą ponad 300 instytucji edukacyjnych na temat wprowadzenia drukowania 3D.

99% spośród ankietowanych instytucji miało co najmniej jedną drukarkę, ale bezpośredni dostęp uczniów oraz plany dalszego rozwoju były ograniczane z powodu trzech wyzwań:

  1. Zabezpieczenia i dostęp: Należy zagwarantować bezpieczny, chroniony dostęp do drukarek 3D.

  2. Zarządzanie kosztami: Wymagane jest zarządzanie kosztami bieżącymi i uzasadnienie zwrotu z inwestycji.

  3. Włączenie do programu zajęć: Drukowanie obiektów 3D powinno należeć do programu nauczania.

Firma Y Soft stawia czoło tym wyzwaniom, oferując wyjątkowe rozwiązanie do zarządzania drukowaniem: YSoft be3D eDee.
“Wiemy, że szkoły kupują drukarki 3D, ale często są one zamykane przed uczniami i innymi osobami, ponieważ brakuje metod zarządzania dostępem oraz kosztami związanymi z ich użytkowaniem. Podważa to celowość drukarki 3D w edukacji jako czynnika motywującego do nauki. W takich sytuacjach drukarka staje się praktycznie bezużyteczna.” 

Tim Greene, dyrektor ds. badań, IDC

Drukowanie 3D — zmienianie perspektywy uczniów

Uczniowie w dzisiejszych czasach doskonale radzą sobie z urozmaiconym środowiskiem nauczania. Drukowanie 3D wpisuje się w taki tryb nauczania. Pozwala wzbudzić zainteresowanie uczniów, umożliwiając nauczycielom angażowanie klasy przy użyciu trójwymiarowych pomocy naukowych i eksperymentów. W ten sposób uczniowie lepiej rozumieją złożone zagadnienia. Przykładowymi tematami mogą być elektrownie wiatrowe i związana z nimi fizyka oraz matematyka.

Wydrukowana w 3D elektrownia wiatrowa pozwala uczniom zapoznać się z tą konstrukcją, sprawdzić jej możliwość generowania energii wiatrowej i dostosować projekt. Ponieważ angażuje to uczniów na każdym kroku, od projektu po budowę, pozwala bezpośrednio zapoznać się z elementami fizyki i matematyki.

Zastosowanie drukarki 3D wzbogaca środowisko nauczania i ułatwia uczniom przyswojenie oraz zapamiętanie materiału.

 

Pobierz analizę przypadku — drukowanie 3D w technikum.

Drukowanie 3D może też mieć duży wpływ przy wyborze zawodu przez uczniów. Pozwala im doświadczyć sukcesów i przyjemności, jakie wiążą się z karierą naukową lub inżynierską. Otwiera nowe możliwości w dziedzinach, które uczniowie mogli wcześniej uważać za nudne lub przekraczające ich zdolności. Może także wzbudzić chęć do świadomego zmieniania świata.

Drukowanie 3D — od tematu zajęć do kariery

Drukowanie 3D w edukacji jest szczególnie przydatne w przypadku przedmiotów naukowo-technicznych. Omawianie złożonych koncepcji i testowanie teorii można w naturalny sposób wzbogacić, stosując drukowanie 3D. Zajęcia z fizyki, techniki, inżynierii i matematyki wzbogacone o wykorzystanie drukowania 3D przygotowują uczniów do interesującej, wartościowej kariery. Drukowanie 3D jest jednak przydatne również w innych dziedzinach. Nauczyciele korzystają z drukowania 3D przy omawianiu różnych tematów.

Drukowanie 3D jest przydatne w edukacji nie tylko w przypadku tematyki naukowo-technicznej. W szkołach podstawowych drukowanie 3D jest wprowadzane jako pomoc naukowa. Drukowanie 3D odgrywa też istotną rolę w szkołach technicznych i związanych z projektowaniem. Często można spotkać drukarki 3D na uczelniach wyższych, między innymi na studiach z dziedzin medycyny, inżynierii, architektury, sztuki i budowlanych.

Drukowanie 3D — podtrzymywanie aktywności i motywowanie uczniów

Uczniowie zainteresowani zajęciami motywują nauczycieli, co skutkuje pozytywną atmosferą nauczania dla wszystkich. Dzięki zróżnicowanym programom nauczania zarówno uczniowie, jak i nauczyciele aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczyciele mogą łatwo uwzględniać drukowanie 3D na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak również w projektach na zaliczenie.

Grafika informacyjna — ankieta na temat drukowania 3D w edukacji

Niezależna ankieta międzynarodowa przeprowadzona wśród pedagogów korzystających z drukarek 3D zawiera informacje przydatne dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych dotyczące wykorzystania drukowania 3D podczas zajęć. Z ankiety tej wynika, że choć drukowanie 3D jest uznawane przez nauczycieli za narzędzie motywacyjne, z drukarkami 3D są związane specyficzne wyzwania, które wymagają systemów zarządzania drukowaniem 3D.

Zalety zarządzania drukowaniem 3D

Funkcje zarządzania drukowaniem 3D ułatwiają śledzenie i monitorowanie całej floty drukarek papierowych oraz 3D, jaką dysponuje szkoła.

Podobnie jak drukarki papierowe (2D), drukarki 3D można bezpiecznie umieszczać w sieci i udostępniać wszystkim uczniom i studentom, którzy wymagają bezpośredniego dostępu podczas zajęć lub w związku z indywidualnymi projektami w toku nauczania.

Funkcje zarządzania drukowaniem 3D firmy Y Soft obejmują również system rozliczeniowy i kompleksowy zestaw raportów, które można samodzielnie dostosować.

Dzięki opcjom rozliczania i raportowania szkoły mogą śledzić i przydzielać koszty związane z używaniem drukarek 3D oraz materiałów. W przypadku stosowania systemu płatnego drukowania możliwe jest również odzyskiwanie tych kosztów. Dodatkową zaletą tej inwestycji jest fakt, że system zarządzania drukowaniem 3D pozwala również śledzić i monitorować drukarki 2D.

YSoft be3D — drukarka 3D do zastosowań edukacyjnych
YSoft be3D eDee
Są dostępne rozwiązania do zarządzania drukowaniem 3D przeznaczone dla sektora edukacji.

Specyficzne wyzwania związane z drukowaniem 3D w edukacji

Nietypowe wyzwania wymagają nowatorskich rozwiązań. To dlatego opracowaliśmy drukarkę YSoft be3D eDee. Nauczyciele i informatycy powinni przemyśleć te wyzwania, opracowując program zajęć obejmujący drukowanie 3D.

Drukarki 3D są dziś często zamykane, a dostęp do nich mają wyłącznie nauczyciele i pracownicy administracyjni. Studenci nie mogą przez to uczyć się w ramach zajęć praktycznych i nie są motywowani. Rozwiązanie YSoft be3D eDee pozwala na zarządzanie dostępem przy użyciu identyfikatorów lub poświadczeń logowania studentów. Dzięki temu studenci mogą korzystać z drukarek 3D również poza zajęciami, co ułatwia im eksperymentowanie i samodzielną naukę.

Większość drukarek 3D nie oferuje zabezpieczeń przed wstrzymaniem czy anulowaniem zadania drukowania. Co więcej, każdy może zabrać obiekt 3D, nawet jeśli nie jest jego właścicielem.

Drzwiczki drukarki YSoft be3D eDee są zamykane po potwierdzeniu zadania drukowania przez studenta. Tylko właściciel zadania drukowania może je wstrzymać, zatrzymać lub anulować, a także otworzyć drzwiczki drukarki — przy użyciu swoich poświadczeń logowania. System YSoft be3D eDee wysyła także wiadomość e-mail do właściciela zadania drukowania, kiedy ukończy drukowanie obiektu 3D. Rozwiązanie obejmuje nawet kamerę internetową umożliwiającą zdalne monitorowanie postępu drukowania.

Drukarki 3D są zamykane przed studentami również z powodu utrudnionego zarządzania kosztami drukowania 3D.

Rozwiązanie do zarządzania drukowaniem YSoft be3D eDee eliminuje ten problem na kilka sposobów.

System raportowania i kody projektów przypisywane do studentów pozwalają szkole dokładnie śledzić liczbę wykonanych zadań drukowania oraz ustalać podział kosztów między wydziałami.

Jeśli jest używany system płatnego drukowania dla studentów lub nauczycieli, drukarka YSoft be3D eDee może obsługiwać odrębne konta z opcją pobierania kosztów z rachunków przedpłaconych. Przed rozpoczęciem każdego zadania drukowania drukarka YSoft be3D eDee szacuje czas druku i koszt materiałów do jego realizacji, po czym sprawdza dostępność odpowiednich środków na rachunku. Właściciel zadania drukowania potwierdza kwotę przed rozpoczęciem drukowania zadania.

Ponieważ nauczyciele mają trudności z zarządzaniem kosztami, trudno jest im również uzasadnić zwrot z inwestycji w drukarkę 3D. Może to ograniczać wprowadzanie kolejnych drukarek 3D na teranie szkoły.

Funkcje raportowania i księgowości oferowane przez drukarkę YSoft be3D eDee pozwalają szkołom analizować procesy drukowania 3D. W ten sposób można zagwarantować kontrolę kosztów i ustalić zwrot z inwestycji w drukarkę lub flotę drukarek 3D. Dane oparte na faktach umożliwiają nauczycielom i informatykom wspólne opracowanie zaleceń dotyczących szerszego użycia drukowania 3D w szkole.

Intuicyjny interfejs drukarki YSoft be3D eDee czyni ją łatwą w użytkowaniu. Jej funkcje bezpieczeństwa i zabezpieczeń zaprojektowano z myślą o używaniu podczas zajęć. Drukowanie 3D nie wymaga specjalnych umiejętności technicznych ani wiedzy wstępnej. Jak wykazało niezależne badanie dotyczące drukowania 3D, można pomyślnie udostępnić drukarki 3D studentom i nauczycielom w każdej szkole.
US