PL

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Wersja 3, 09.05.2019
 
 
Firmie Y Soft zależy na ochronie Twojej prywatności. W niniejszym oświadczeniu opisano sposób ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych witryn lub używania formularza online z łączem do tego oświadczenia. Zawiera ono też informacje o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Odwiedzając nasze witryny lub przekazując nam dane osobowe przy użyciu formularza online, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie poniższych warunków i regulaminu:
 
1.      Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest firma Y Soft Corporation, a.s., zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd rejonowy w Brnie, sekcja B, wpis nr 8045, nr identyfikacyjny: 26197740, mającą zarejestrowane biuro pod adresem Brno, Technická 2948/13, kod pocztowy: 616 00
Jeśli jest to konieczne w celu właściwego przetworzenia, Twoje dane osobowe mogą zostać przetransferowane do innego administratora danych osobowych w ramach grupy firm Y Soft, który przetworzy Twoje dane osobowe zgodnie z warunkami i postanowieniami tego Oświadczenia o ochronie prywatności:
Y Soft France SARL, z zarejestrowanym biurem pod adresem 71 Boulevard National 92250 La Garenne-Colombes, Francja, nr identyfikacyjny (SIRET): 808 383 152 00028
Y Soft Maqyarország Kft., z zarejestrowanym biurem pod adresem Infopark sétány 1, H-1117 Budapeszt, Węgry, nr identyfikacyjny: HU14071038
Y Soft Israel Ltd., z zarejestrowanym biurem pod adresem Aminadav 23 St. Tel-Aviv, 67898, nr identyfikacyjny: 514182401


2.      Inspektor ochrony danych.
Firma Y Soft Corporation a.s. wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD) dla grupy firm Y Soft:

Vlastimil Petráš
Radca prawny i IOD
Adres e-mail: dpo@ysoft.com
Tel.: +420 533 031 732

3.      Zgoda.
Gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w dowolnej chwili możesz ją wycofać, pisząc na adres administratora danych osobowych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@ysoft.com.

4.      Metody przetwarzania.
Przetwarzanie jest wykonywane w formie elektronicznej przez nasze systemy IT lub ręcznie przez uprawnionych pracowników.

5.      Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
Na mocy obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a)    prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych;
b)    prawo do poprawienia danych osobowych;
c)    prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych;
d)    prawo do zażądania zastosowania środka zaradczego w sytuacji pojawienia się konfliktu z prawem, na przykład zawieszenia przetwarzania, poprawienia, uzupełnienia lub zniszczenia danych osobowych;
e)    prawo do zgłoszenia skargi do urzędu nadzorującego — Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f)    prawo do wymazania danych osobowych oraz prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z warunkami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”).

6.    Cel i podstawy prawne przetwarzania.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)    Przetwarzanie żądania odebranego za pośrednictwem formularza aplikacji online. Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami przy użyciu jednego z formularzy kontaktowych na naszych witrynach internetowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego żądania. Podstawa prawna do przetwarzania zgodnie z artykułem 6, sekcja 1 RODO: podjęcie kroków w chwili zgłoszenia żądania przez podmiot, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  
b)    Ocena podania o pracę. Jeśli prześlesz podanie o pracę za pośrednictwem sekcji kariery na naszych witrynach internetowych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu jego oceny. Podstawa prawna do przetwarzania zgodnie z artykułem 6, sekcja 1 RODO: podjęcie kroków w chwili zgłoszenia żądania przez podmiot, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku odrzucenia podania: ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów.
c)    Subskrypcja biuletynu informacyjnego. Jeśli zasubskrybujesz jeden z naszych biuletynów, celem przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wysyłanie Ci informacji marketingowych na temat naszych produktów, informacji o wydarzeniach i aktualności albo wysyłanie Ci informacji o przyszłych wakatach, które mogą Cię zainteresować (jeśli zasubskrybujesz biuletyn informacyjny Kadr). Podstawa prawna do przetwarzania zgodnie z artykułem 6, sekcja 1 RODO: Twoja zgoda.  

Nie scalamy danych osobowych zgromadzonych w różnych celach.

7.    Czas przetwarzania.
Okres, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, różni się zależnie od celu przetwarzania. Dane osobowe potrzebne do przetworzenia żądań, które otrzymaliśmy za pośrednictwem formularza aplikacji online, są przechowywane do czasu przetworzenia tych żądań. W przypadku subskrypcji biuletynów informacyjnych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez 5 lat od daty pozyskania lub do czasu Twojej rezygnacji z odbierania wiadomości marketingowych przez użycie łącza do cofnięcia subskrypcji zawartego w każdej wiadomości e-mail, którą do Ciebie wysyłamy. Gdy chodzi o podania o pracę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu oceny Twojego podania i przez kolejne 6 miesięcy, gdy powiadomimy Cię, że Twoje podanie zostało odrzucone. Po upływie czasu przetwarzania dla określonego celu Twoje dane osobowe są anonimizowane (gdy jest to dopuszczalne przez prawo), usuwane lub niszczone.

8.      Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane w formie, w jakiej zostały zgromadzone za pomocą odpowiednich pól konkretnego formularza aplikacji online. W przypadku podań o pracę przetwarzamy też CV i list motywacyjny, jeśli je otrzymamy. Jeśli zasubskrybujesz nasze biuletyny, będziemy także przetwarzać Twoje dane użycia (czynności wykonywane w naszych witrynach: witrynie www.ysoft.com i jej poddomenach). Dane użycia mogą podlegać automatycznemu profilowaniu polegającemu na ocenie zainteresowania naszymi produktami.

9.      Automatycznie gromadzone informacje.
Gromadzimy informacje o wizytach w naszych witrynach, w tym o przeglądanych stronach, liczbie przesłanych bajtów, klikniętych łączach, otwieranych materiałach, a także innych czynności wykonanych w witrynach firmy Y Soft. Te informacje możemy połączyć z danymi osobowymi i używać połączonych informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Gromadzimy także niektóre standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do odwiedzanych witryn, na przykład adres IP (Internet Protocol), typ przeglądarki i jej funkcje, język, system operacyjny, data i godzina uzyskania dostępu do witryny, a także witryna, z której uzyskano dostęp do naszych witryn. Nie łączymy tych informacji standardowych z innymi danymi osobowymi.

10.      Podmioty przetwarzające dane osobowe.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych zewnętrznych dostawców mających status podmiotów przetwarzających dane osobowe. Korzystamy z podmiotów przetwarzających dane osobowe następujących kategorii:
- dostawcy usług i infrastruktury IT na potrzeby administrowania i utrzymania naszych witryn internetowych,
- portale rekrutacyjne (jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy),
- dostawcy analiz ruchu sieciowego.
Gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez takie podmioty zewnętrzne, bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za ich ochronę na poziomie zapewnianym przez mające zastosowanie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych.

11.  Pliki cookie.
Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na dysk twardy lub do pamięci przeglądarki podczas wizyty w witrynie internetowej.
Używamy plików cookie do dostosowywania zawartości, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania naszego ruchu. Informacje dotyczące używania naszej witryny udostępniamy naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy, którzy mogą łączyć udostępnione przez nas informacje z innymi informacjami uzyskanymi od Ciebie lub zgromadzonymi podczas Twojego korzystania z ich usług.
Możesz otrzymać prośbę o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zgodnie z opisem w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności w postaci banera wyświetlonego po otwarciu naszych witryn. Modyfikując ustawienia przeglądarki, możesz zapobiec zapisywaniu w niej plików cookie. Możesz też wycofać zgodę, w dowolnej chwili zmieniając ustawienia przeglądarki. Zależnie od ustawień, po wyłączeniu plików cookie część zawartości witryny może być niedostępna. Używamy następujących rodzajów plików cookie:
 
a.      Niezbędne. Niezbędne pliki cookie pozwalają korzystać z witryny, ponieważ zapewniają podstawowe funkcje, na przykład nawigację po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie działa prawidłowo bez tych plików cookie.
b.      Dotyczące preferencji. Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają witrynie zapisywanie informacji dotyczących działania i wyglądu witryny, na przykład preferowanego języka lub regionu, w którym przebywasz.
c.      Do celów statystycznych. Pliki cookie dotyczące danych statystycznych pozwalają właścicielom witryny zrozumieć interakcję z witryną osób, które ją odwiedzają, ponieważ gromadzą i przesyłają anonimowe informacje.
d.      Marketingowe. Pliki cookie dotyczące marketingu służą do śledzenia osób odwiedzających różne witryny. Nie przechowujemy plików cookie dotyczących marketingu bez Twojej zgody. Celem plików cookie dotyczących marketingu jest wyświetlanie reklam, które są dostosowane do danego użytkownika i go interesują, a zatem są cenniejsze dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców. Lista zewnętrznych dostawców plików cookie: Facebook, Google, LinkedIn.
 
12.  Zmiany w tym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Firma Y Soft może od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Każda zmiana w oświadczeniu o ochronie prywatności zostanie odzwierciedlona przez zmianę wersji i daty wersji u góry tego oświadczenia.


 
US