PL

Zarządzanie drukowaniem 3D

Rozwiązania do zarządzania drukowaniem 3D skutecznie zarządzają całym środowiskiem drukowania 3D. Umożliwiają one m.in. zarządzanie bezpiecznym dostępem użytkownika do floty drukarek 3D, proste administrowanie, a także monitorowanie działań związanych z drukowaniem 3D oraz tworzenie raportów dotyczących tych działań. Najbardziej elastyczne rozwiązania do zarządzania drukowaniem 3D udostępniają także usługi płatnego drukowania oraz funkcje zarządzania drukarkami 2D, dzięki czemu inwestycja w środowisko drukowania 3D jest bardziej opłacalna.

Wyniki globalnych, niezależnych badań potwierdzają istnienie tych wyzwań

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI
45% ankietowanych twierdziło, że koszty były wysokie, a ich kontrolowanie było trudne. Z tego względu dostęp do drukarek 3D był zablokowany i uczniowie nie mogli z nich swobodnie korzystać, co ograniczało ich możliwości.
NIEPEŁNE WYKORZYSTANIE
NIEPEŁNE WYKORZYSTANIE
31% wskazało, że drukarki 3D nie były w pełni wykorzystywane. Zamykanie na klucz drukarek 3D ogranicza uczniom dostęp do nich, co jest szczególnie kłopotliwe, kiedy czasy drukowania są o wiele dłuższe niż w przypadku drukarek papierowych.
POTRZEBNA POMOC WE WŁĄCZANIU DO PLANU NAUCZANIA
POTRZEBNA POMOC WE WŁĄCZANIU DO PLANU NAUCZANIA
35% potrzebowało pomysłów i materiałów dotyczących włączania drukowania 3D do planów lekcji.
NIE MA WYRAŹNIE WYZNACZONEGO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI 3D
NIE MA WYRAŹNIE WYZNACZONEGO PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI 3D
W 50% ankietowanych szkół drukarkami 3D zarządza dział IT. Podczas gdy dział IT w niemal 100% przypadków zarządza drukarkami 2D, nie ma wyraźnie określonego podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie drukarkami 3D.

ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA DRUKOWANIEM 3D FIRMY Y SOFT A AUTONOMICZNE DRUKARKI 3D

Funkcje

Autonomiczna drukarka 3D

Rozwiązanie do zarządzania drukowaniem 3D

Możliwość zarządzania bezpiecznym dostępem do drukarki przez uczniów i kadręNieTak
Zamykanie drzwiczek na czas drukowania ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony gotowego projektu 3DNieTak
Obsługa sieciNieTak
Wbudowany system płatnego drukowania z opcjonalnym automatem płatniczymNieTak
Raportowanie użycia drukarek 3D oparte na rzeczywistych danychNieTak
Kompleksowa kontrola administracyjnaNieTak
Możliwość zarządzania także flotą drukarek 2D (drukujących na papierze)NieTak

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT DRUKU 3D
W EDUKACJI

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SAFEQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Podczas dodawania modułów z innego pakietu nigdy nie płacisz dwa razy za moduły, które są wspólne dla różnych pakietów.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SAFEQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji.

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US