PL

Moc stojąca za platformą dla rozwoju

Nasza architektura z blokami konstrukcyjnymi to klucz do skalowalności, elastyczności i wysokiej dostępności.

Twoje oprogramowanie infrastruktury drukowania i architektura sprzętowa
odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu ekonomicznej skalowalności

W systemie YSoft SAFEQ stosowana jest architektura warstwowa, w której każda warstwa i usługi w każdej z warstw są oddzielnymi blokami konstrukcyjnymi.

Tak jak bloków konstrukcyjnych, warstw i usług można użyć do zaprojektowania rozwiązania dla istniejącej infrastruktury, które będzie spełniać Twoje wymagania techniczne, umożliwiając jednocześnie wzrost (skalowanie) na dowolnym poziomie. To właśnie warstwy i koncepcja bloków konstrukcyjnych systemu YSoft SAFEQ stanowią podstawę elastyczności i możliwości skalowania tego systemu.
Architektura systemu YSoft SAFEQ udostępnia szereg usług, które można szybko i łatwo dodawać zależnie od potrzeb — podobnie jak poziomy bloków konstrukcyjnych. Przykładowo Twoja organizacja może mieć pojedynczą siedzibę, która wymaga prostych usług drukowania, skanowania i kopiowania dla kilkuset pracowników.  

Gdy firma urośnie i będzie miała powiedzmy 1000 pracowników, pojawi się potrzeba dodania większej liczby urządzeń i dodatkowych usług, takich jak Drukowanie mobilne i Automatyczne przepływy zadań skanowania. Architektura systemu YSoft SAFEQ pozwala firmie szybko dostosowywać się do tych zmieniających się potrzeb przez dodawanie usług i infrastruktury wymaganych do obsługi dodatkowych użytkowników lub urządzeń wielofunkcyjnych.
Rozwijając się, firma może otwierać nowe biuro lub przejmować inną firmę. Pierwotna lokalizacja staje się siedzibą główną, a firma ma teraz jedno lub więcej zdalnych biur. Aby pomóc w takim rozwoju, architektura systemu YSoft SAFEQ pozwala dodawać poziomy bloków konstrukcyjnych do infrastruktury firmy, jak przedstawiono to na diagramie. Nowe zdalne biuro wymaga jedynie jednej warstwy systemu YSoft SAFEQ i zestawu usług. Dla wszystkiego innego używana jest scentralizowana architektura siedziby głównej.

Poszczególne lokalizacje zdalne mogą mieć odmienne wymagania odnośnie do systemów informatycznych. W niektórych zdalnych biurach drukowanie może mieć krytyczne znaczenie dla działania, dlatego wysoka dostępność jest koniecznością. Inne biura nie muszą jej potrzebować. Podczas gdy inne rozwiązania oferują wysoką dostępność, nadmiarowość i tryb failover jedynie na zasadzie „wszystko albo nic”, system YSoft SAFEQ potrafi dostosować się do lokalnych wymagań dzięki warstwom klastrowania.  

Moc stojąca za platformą 

YSoft SAFEQ to moc napędzająca platformę rozwiązań do obsługi przepływów zadań firmy Y Soft. Dzięki naszej skalowalnej i elastycznej architekturze z blokami konstrukcyjnymi klienci mogą wybierać wdrożenie zarządzania drukowaniem spośród szeregu opcji:
 
  • jako usługę hostowaną w chmurze przez firmę Y Soft; 
  • wdrożenie lokalne w chmurze prywatnej;
  • połączenie wdrożenia lokalnego i w chmurze prywatnej.  
 
System YSoft SAFEQ można kupować w postaci pakietów i modułów, a w przypadku produktów YSoft be3D eDee i YSoft SAFEQEdge Core — jako pakiety rozwiązań, w których system YSoft SAFEQ oraz inne technologie i usługi firmy Y Soft połączono w jedną całość tworzącą niepowtarzalny produkt. Produkty firmy Y Soft są oferowane jako usługi subskrypcyjne lub licencje wieczyste.
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US