PL

Moc stojąca za platformą dla rozwoju

Nasza architektura z blokami konstrukcyjnymi to klucz do skalowalności, elastyczności i wysokiej dostępności.
Moc stojąca za platformą dla rozwoju

Twoje oprogramowanie infrastruktury drukowania i architektura sprzętowa
odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu ekonomicznej skalowalności

ARCHITEKTURA Z BLOKAMI KONSTRUKCYJNYMI
W systemie YSoft SafeQ stosowana jest architektura warstwowa, w której każda warstwa i usługi w każdej z warstw są oddzielnymi blokami konstrukcyjnymi.

Tak jak bloków konstrukcyjnych, warstw i usług można użyć do zaprojektowania rozwiązania dla istniejącej infrastruktury, które będzie spełniać Twoje wymagania techniczne, umożliwiając jednocześnie wzrost (skalowanie) na dowolnym poziomie. To właśnie warstwy i koncepcja bloków konstrukcyjnych systemu YSoft SafeQ stanowią podstawę elastyczności i możliwości skalowania tego systemu.
Architektura systemu YSoft SafeQ udostępnia szereg usług, które można szybko i łatwo dodawać zależnie od potrzeb — podobnie jak poziomy bloków konstrukcyjnych. Przykładowo Twoja organizacja może mieć pojedynczą siedzibę, która wymaga prostych usług drukowania, skanowania i kopiowania dla kilkuset pracowników.  

Gdy firma urośnie i będzie miała powiedzmy 1000 pracowników, pojawi się potrzeba dodania większej liczby urządzeń i dodatkowych usług, takich jak Drukowanie mobilne i Automatyczne przepływy zadań skanowania. Architektura systemu YSoft SafeQ pozwala firmie szybko dostosowywać się do tych zmieniających się potrzeb przez dodawanie usług i infrastruktury wymaganych do obsługi dodatkowych użytkowników lub urządzeń wielofunkcyjnych.
Rozwijając się, firma może otwierać nowe biuro lub przejmować inną firmę. Pierwotna lokalizacja staje się siedzibą główną, a firma ma teraz jedno lub więcej zdalnych biur. Aby pomóc w takim rozwoju, architektura systemu YSoft SafeQ pozwala dodawać poziomy bloków konstrukcyjnych do infrastruktury firmy, jak przedstawiono to na diagramie. Nowe zdalne biuro wymaga jedynie jednej warstwy systemu YSoft SafeQ i zestawu usług. Dla wszystkiego innego używana jest scentralizowana architektura siedziby głównej.

Poszczególne lokalizacje zdalne mogą mieć odmienne wymagania odnośnie do systemów informatycznych. W niektórych zdalnych biurach drukowanie może mieć krytyczne znaczenie dla działania, dlatego wysoka dostępność jest koniecznością. Inne biura nie muszą jej potrzebować. Podczas gdy inne rozwiązania oferują wysoką dostępność, nadmiarowość i tryb failover jedynie na zasadzie „wszystko albo nic”, system YSoft SafeQ potrafi dostosować się do lokalnych wymagań dzięki warstwom klastrowania.  

1

Moc stojąca za platformą 

YSoft SafeQ to moc napędzająca platformę rozwiązań do obsługi przepływów zadań firmy Y Soft. Dzięki naszej skalowalnej i elastycznej architekturze z blokami konstrukcyjnymi klienci mogą wybierać wdrożenie zarządzania drukowaniem spośród szeregu opcji:
 
  • jako usługę hostowaną w chmurze przez firmę Y Soft; 
  • wdrożenie lokalne w chmurze prywatnej;
  • połączenie wdrożenia lokalnego i w chmurze prywatnej.  
 
System YSoft SafeQ można kupować w postaci pakietów i modułów, a w przypadku produktów YSoft be3D eDee i YSoft SafeQEdge Core — jako pakiety rozwiązań, w których system YSoft SafeQ oraz inne technologie i usługi firmy Y Soft połączono w jedną całość tworzącą niepowtarzalny produkt. Produkty firmy Y Soft są oferowane jako usługi subskrypcyjne lub licencje wieczyste.
Cloud Guarantee Program
Cloud Guarantee Program
YSoft SafeQ is cloud ready today
US