PL

Moduły do zarządzania drukowaniem w systemie YSoft SafeQ

System YSoft SAFEQ składa się z zestawu modułów oprogramowania. Połączone pakiety są oferowane jako pakiety oprogramowania co pozwala zagwarantować ich możliwie najwyższą wartość. Większość modułów może być używana odrębnie, a dodatkowe moduły może dodawać w dowolnej chwili.

UWIERZYTELNIANIE DRUKOWANIA

Uwierzytelnianie drukowania jest kluczowym składnikiem bezpiecznego dostępu do urządzeń do drukowania, kopiowania i skanowania. Moduł Uwierzytelnianie drukowania wymusza bezpieczny dostęp, zapewnia analizę użycia i wprowadza nadzór nad drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem w całej flocie drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3D.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Print Roaming®

Print Roaming® pozwala na pull-printing — bezproblemowe drukowanie wszędzie i zawsze, gdy tego potrzebujesz. 

Twoja organizacja wymaga bezpiecznego i elastycznego rozwiązania przepływu zadań, które obsługuje przyjazne dla użytkownika drukowanie w wielu lokalizacjach, łącznie z drukowaniem 3D.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Raportowanie

Moduł Raportowanie zapewnia łatwy dostęp do pogłębionej analizy korzystania z drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w organizacji. Bogaty zestaw domyślnych raportów zawiera informacje pozwalające optymalizować środowisko usług drukowania. Administratorzy mogą łatwo dostosowywać raporty.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CORE WORKFLOWS

W module Core Workflows dokumenty są przekształcane do postaci cyfrowej z użyciem podstawowego przetwarzania i formatowania oraz bezpiecznie dostarczane do wstępnie określonych lokalizacji. Dzięki tworzeniu automatycznych przepływów zadań skanowania dla powtarzalnych, opartych na papierze zadań następuje wzrost wydajności.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Drukowanie mobilne

Adaptując się do coraz bardziej mobilnej siły roboczej, organizacje muszą aktywnie działać, a drukowanie mobilne jest transformacją wspierającą tę zmianę.

Organizacje muszą zapewnić, że drukowanie z urządzeń mobilnych (BYOD lub dostarczanych) jest wydajne, bezpieczne i uwzględniane w systemie zarządzania drukiem.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Mechanizm oparty na regułach

Moduł Mechanizm oparty na regułach ma istotne znaczenie dla ograniczania kosztów i odpadów, zapewniając zgodność z wymaganiami nadzoru nad drukowaniem w firmie. Administratorzy mają zapewnioną elastyczność w zakresie ustalania reguł, które spełnią wymagania organizacji i użytkowników.

Niezależnie od tego, czy wymagania organizacji w zakresie nadzoru nad drukowaniem obejmują ograniczenie kosztów, wzrost bezpieczeństwa lub poziomu zrównoważonego rozwoju, moduł Mechanizm oparty na regułach gwarantuje wspieranie tych celów.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Środki i rozliczenia

Organizacje, w których kosztami drukowania, skanowania i kopiowania muszą zostać obciążeni klienci lub w których koszty te trzeba przypisać do projektu, potrzebują metody na dokładną i prostą obsługę księgową. Moduł Środki i rozliczenia przydziela oraz śledzi koszty. Moduł ten może też zarządzać usługami płatnego drukowania za pomocą kont użytkownika.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

More than 16,000 customers
trust Ysoft

Cloud-Based Print Management
Cloud-Based Print Management
Designed for the Enterprise. Secure reserved print infrastructure, robust print management. 
US