PL

YSoft SAFEQ
Rozszerzenia i integracje

Te rozszerzenia i integracje systemu YSoft SafeQ dodają
dostosowane funkcje zarządzania drukowaniem i przechwytywania dokumentów dla Twojej firmy.
Dodaje funkcje dostosowane do potrzeb klienta. Oto przykłady typowych dostosowań. Mogą też być dostępne inne dostosowania.

 

Google Drive Upload

Przekazuje zeskanowane dokumenty do usługi Dysk Google

Przekazuje zeskanowane dokumenty na konto użytkownika w usłudze Dysk Google. Wymaga dostępu do konta usługi. Magazyn rozszerzeń #SWC-47

Guest Printing

Bezpieczne drukowanie mobilne dla gości

Generuje i dostarcza poświadczenia (numery PIN, kody, hasła lub karty dostępu) bez angażowania działu IT. Magazyn rozszerzeń #SWC-2

 

Job Archiving

Archiwizuje zadania na potrzeby audytów.

Archiwizować można wszystkie zadania: drukowania, kopiowania, skanowania i czasem faksowania. Po zarchiwizowaniu można je wyszukiwać i definiować wyzwalacze na podstawie słów kluczowych, aby powiadamiać audytorów o możliwych wyciekach danych. Magazyn rozszerzeń #SWC-76

 

Job Routing Proxy

Szybsze dostarczanie do urządzeń wielofunkcyjnych, okienko wyskakujące z szacunkami na temat zadań drukowania i lokalne monitorowanie

Akceptuje zadania drukowania z wielu źródeł, przetwarza je i wysyła do systemu YSoft SAFEQ za pomocą wielu protokołów klienta. Przykłady obejmują:
  1. Gdy system YSoft SAFEQ jest rozproszony pomiędzy lokalizacje zdalne, serwer proxy usuwa potencjalne opóźnienia.
  2. Dodaje okienko wyskakujące z szacowaną ceną.
  3. Integruje się z narzędziem monitora lokalnego, aby monitorować zadania drukowania w lokalnym buforze drukowania systemu Windows.
Magazyn rozszerzeń #SWC-79
 

My Savings Data

Udostępnia dane użycia indywidualnym użytkownikom

Użytkownicy mogą sprawdzać swoje osobiste operacje drukowania, kopiowania i skanowania oraz oszczędności zasobów naturalnych. Widgety są dostępne po uwierzytelnieniu się w interfejsie internetowym systemu YSoft SAFEQ. Raporty są dostępne jako widget programu SharePoint na pulpicie nawigacyjnym użytkownika. Magazyn rozszerzeń #SWC-73

 

Print Delegation

Delegowanie kolejki drukowania do innych osób

Interfejs internetowy do zarządzania członkami delegowanej kolejki drukowania. Automatycznie tworzy współużytkowane kolejki drukowania. Oferuje też proste tłumaczenie języków. Magazyn rozszerzeń #SWC-49

 
System YSoft SAFEQ można zintegrować z aplikacjami innych firm lub bezpiecznie dostarczać do nich dokumenty. Oprócz rozszerzeń wymienionych poniżej, system YSoft SAFEQ ma bibliotekę łączników na potrzeby automatycznego dostarczania zeskanowanych dokumentów przy korzystaniu z automatycznych przepływów zdań skanowania. Takie łączniki są zawarte w modułach przepływów zadań skanowania i automatycznych przepływów zadań skanowania.

 

ATI

Zastosowanie systemu YSoft SAFEQ w centralnym dziale reprodukcji

Konta do drukowania z użyciem biletów zadań. Opracowane i wspierane przez firmę ATI.

ATI-advanced-technologies-intl-1.png

Łącznik usługi Google Cloud Print

Użytkownicy mogą wysyłać zadania drukowania do systemu YSof SafeQ z Internetu

System YSoft SAFEQ jest rozpoznawany jako drukarka współpracująca z chmurą i odbiera od usługi Google powiadomienia o dostępnych zadaniach drukowania. Magazyn rozszerzeń #SWC-22

iManage (zastosowania prawne)

Uproszczone dostarczanie skanowanych dokumentów

Prosty przepływ zadań skanowania między systemami YSoft SAFEQ i iManage.

LEAP Practice Management (zastosowania prawne)

Dostarczanie skanów i raportowanie odzyskiwania kosztów

Uproszczony przepływ między systemami YSoft SAFEQ i LEAP.

M-Files Enterprise Content Management

Dostarczanie plików ze skanami i metadanych do systemu M-Files Enterprise Content Management

Skrypt wykorzystuje też możliwość przechwytywania przez system M-Files zewnętrznych źródeł plików i analizowania metadanych z pliku XML. Dlatego skrypt można stosować do dostarczania zeskanowanych plików do innych systemów zarządzania zawartością przedsiębiorstwa. Magazyn rozszerzeń #SWC-52

SAP

Umożliwia księgowanie wydruków z systemu SAP w systemie YSoft SAFEQ

Identyfikuje właściciela zadania drukowania na podstawie metadanych tego zadania. Obsługuje synchronizację stanu urządzeń, drukowanie wsadowe i dokumenty wygenerowane przez usługi Adobe® Document Services. Magazyn rozszerzeń #SWC-80

VSPX Enterprise

Niezawodne dostarczanie dużej liczby zadań do drukarek

Weryfikuje przebieg drukowania i w przypadku wykrycia niepowodzenia ponawia drukowanie lub przekierowuje je do innych drukarek. Niektóre funkcje wymagają opcjonalnie modułu Print Roaming.

WeChat & Alipay

Łączy konta użytkowników produktów WeChat i Alipay z kontami użytkowników w systemie YSoft SAFEQ

Używa aplikacji mobilnych WeChat i Alipay do logowania się do systemu SafeQ, przekazuje zadania drukowania oraz opłaca zadania drukowania i kopiowania. Magazyn rozszerzeń #SWC-108

Xerox Print Awareness Tool

Integracja z narzędziem Xerox Print Awareness Tool

Udostępnia księgowanie drukowania za pośrednictwem łącznika, pozwalając użytkownikom korzystanie z pełnego zestawu funkcji systemu YSoft SAFEQ i raportowanie precyzyjnych statystyk na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. Magazyn rozszerzeń #SWC-38

Standardem w systemie YSoft SAFEQ są bramy płatności PayPal i DIBS. Dodatkowe bramy płatności dostarczone jako rozszerzenie lub integracja są wymienione tutaj.

 

Dostawca płatności ARL

Zarządza saldami i obciąża użytkowników za operacje wykonywane w systemie YSoft SAFEQ

Ta dwukierunkowa integracja, stosowana głównie w bibliotekach, pozwala użytkownikom płacić za operacje w systemie YSoft SAFEQ. Salda użytkowników są odczytywane z systemu ARL. System YSoft SAFEQ obciąża użytkowników za drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Magazyn rozszerzeń #SWC-71

ARL-Canada.png

Brama płatności Ingenico eCommerce

Brama płatności obsługująca globalnie ponad 150 form płatności

Ta brama, wcześniej znana pod nazwą Ogone, obsługuje różne formy płatności, takie jak iDeal, bankowość bezpośrednią, PayPal czy WorldPay. Magazyn rozszerzeń #SWC-13

Dostawca płatności IPS

Ułatwia korzystanie z funkcji płatnego drukowania w systemie YSoft SAFEQ

Odczytuje i przechowuje salda kont oraz obciąża użytkowników za operacje wykonywane w systemie YSoft SAFEQ. Opracowane przez firmę BBM spol. s.r.o. Magazyn rozszerzeń #SWC-80

Dostawca płatności ISKAM

Przechowuje informacje o saldach użytkowników i pozwala wykonywać na nich operacje

Opracowane przez firmę ApS Brno s.r.o. Pozwala systemowi YSoft SAFEQ odczytywać salda z rozwiązania ISKAM i obciążać użytkowników za operacje wykonywane w systemie YSoft SAFEQ. Magazyn rozszerzeń #SWC-34

Dostawca płatności Izly

Pozwala obciążać opłatami za operacje drukowania, kopiowania i skanowania

Jest to popularny francuski system, który pozwala systemowi YSoft SAFEQ odczytywać salda użytkowników i obciążenia za operacje wykonywane w systemie YSoft SAFEQ.. Magazyn rozszerzeń #SWC-42

Dostawca płatności MultiSafepay

Pozwala użytkownikom doładowywać ich konta w systemie YSoft SAFEQ

Używa systemu MultiSafepay do uzupełniania środków na kontach systemu YSoft SAFEQ. Magazyn rozszerzeń #SWC-83

Dostawca płatności NetPay

Odczytuje salda użytkowników i obciąża za operacje wykonywanie w systemie YSoft SAFEQ

Dwukierunkowa integracja z kontami użytkowników do odczytywania sald i obciążania użytkowników za operacje wykonywane w systemie YSoft SAFEQ (drukowanie, kopiowanie i skanowanie). Magazyn rozszerzeń #SWC-60

Dostawca płatności OneStopSecure

Standaryzuje i centralizuje sposób, w jaki firmy przeprowadzają transakcje, a także gwarantuje przekazywanie aktualnych informacji o płatnościach do systemu finansowego i innych

System OneStopSecure by Nelnet (dawniej UniLink Data Systems) jest używany głównie w Australii. Wszystkie płatności kartami kredytowymi są akceptowane z użyciem technologii zgodnej z bezpiecznymi płatnościami PCI. Magazyn rozszerzeń #SWC-81

Brama płatności Paytrail

Użytkownicy mogą łatwo dodawać środki do swoich kont systemu YSoft SAFEQ

Służy jako wtyczka do tej bramy płatności popularnej w krajach skandynawskich. Magazyn rozszerzeń #SWC-32

Brama płatności Przelewy24

System przetwarzania płatności kartami kredytowymi, który pozwala użytkownikom dodawać środki do ich kont systemu YSoft SAFEQ

Udostępnia internetowy interfejs przetwarzania płatności kartami kredytowymi dla wielu dostawców płatności, z których powszechnie korzysta się w Polsce. Magazyn rozszerzeń #SWC-20

Dostawca płatności Wirecard AG

Integracja między aplikacją YSoft Payment System i stroną kasy systemu Wirecard

Umożliwia obciążanie kont użytkowników systemu YSoft SAFEQ za pośrednictwem tej bramy. Magazyn rozszerzeń #SWC-65

Dostosowane skrypty systemu YSoft SAFEQ pozwalają automatyzować zadania administracyjne oraz inne zadania związane z importowaniem zawartości do tego systemu.

 

Bcimport Billing Code Importer

Importuje do systemu YSoft SAFEQ kody rozliczeniowe z wejściowego pliku tekstowego.

BCimport to narzędzie wiersza polecenia do importowania kodów rozliczeniowych, które uwalnia od konieczności ręcznego wprowadzania danych. Magazyn rozszerzeń #SWC-14

Credit Charger

Automatyczne grupowe stosowanie środków wirtualnych do kont systemu YSoft SAFEQ

Używa pliku XLSX do dodawania pieniędzy do wirtualnych lub pieniężnych kont użytkowników. Magazyn rozszerzeń #SWC-3

Network Printer Migration

Upraszcza migrowanie drukarek sieciowych do systemu YSoft SAFEQ

Wykrywa wszystkie lokalnie zainstalowane drukarki sieciowe i automatycznie tworzy je w systemie YSoft SAFEQ. Opcjonalnie instaluje klienta YSoft SAFEQ Client i przekonfigurowuje wszystkie drukarki w systemie Windows tak, aby wysyłały zadania drukowania do systemu YSoft SAFEQ. Magazyn rozszerzeń #SWC-64

Kontakt z nami

Użyj menu rozwijanych, aby wybrać interesujące rozszerzenia i integracje. Będziemy w kontakcie.
 
By akceptowac Twoja aplikacje jest potrzene zprocesowac Twoje dane osobowe. Kontynuując, akceptujesz nasze Oświadczenie o prywatności.
* pole obowiązkowe
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US