PL

Print Roaming®

Print Roaming® pozwala na pull-printing — bezproblemowe drukowanie wszędzie i zawsze, gdy tego potrzebujesz. 

Twoja organizacja wymaga bezpiecznego i elastycznego rozwiązania przepływu zadań, które obsługuje przyjazne dla użytkownika drukowanie w wielu lokalizacjach, łącznie z drukowaniem 3D.

Print Roaming®

Zalety

Drukowanie w ruchu

Drukowanie w ruchu

Dzięki modułowi Print Roaming nie ma ograniczeń lokalizacji drukowania nawet dla obiektów 3D. Pracownik może wysłać zadanie wydrukowania papierowego dokumentu lub obiektu 3D ze swojego biura w Londynie i wydrukować je w Tokio bez wsparcia działu IT czy dodatkowych sterowników drukarki. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja ma jedną centralną siedzibę, czy sieć regionalnych biur na całym świecie, skalowalna architektura systemu YSoft SafeQ pozwala obsługiwać pull printing na żądanie zarówno teraz, jak i w przyszłości — gdy firma się rozwinie.
Zwiększona produktywność, zmniejszona ilość odpadów

Zwiększona produktywność, zmniejszona ilość odpadów

Dzięki wygodzie odbierania zadań drukowania na dowolnej drukarce moduł Print Roaming zwiększa elastyczność, produktywność i efektywność organizacji. Użytkownicy mogą łatwo powtarzać wcześniejsze zadania drukowania, usuwać zadania, które nie są już potrzebne, a także oznaczać zadania drukowania jako ulubione w celu drukowania na żądanie.

Oferowanie użytkownikom takich funkcji wprost na drukarce — bez potrzeby wracania do komputera — jeszcze bardziej przyspiesza ich pracę. Dzięki modułowi Print Roaming dla drukarek drukujących na papierze użytkownicy drukują tylko tyle, ile jest konieczne, co eliminuje marnowanie papieru i redukuje całkowite koszty drukowania.

Ograniczenie kosztów

Ograniczenie kosztów

Przynosząca jeszcze więcej korzyści niż Print Roaming funkcja Client Based Print Roaming (CBPR) pozwala obniżyć koszty infrastruktury drukowania poprzez użycie tańszych serwerów. Jest to możliwe dzięki obsłudze skomplikowanych zadań drukowania na stacji roboczej użytkownika, a nieskomplikowanych zadań, takich jak uwierzytelnianie użytkowników i generowanie raportów z audytów użycia, przy pomocy tańszych serwerów.

PRINT ROAMING

PRINT ROAMING

Moduł Print Roaming® systemu YSoft SafeQ zapewnia elastyczną obsługę zapotrzebowania pracowników na wydruki, gdziekolwiek są. Dzięki zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa można obniżyć i kontrolować koszty.
 

Bez systemu YSoft SafeQ

Typowy scenariusz drukowania bez modułu Print Roaming® systemu YSoft SafeQ może wyglądać tak:

  1. Użytkownik wybiera konkretną drukarkę i wysyła zadanie drukowania w celu wydrukowania w tej lokalizacji.
  2. Zadanie jest przetwarzane na lokalnej stacji roboczej i wysyłane przez usługi drukowania systemu operacyjnego do drukarki, gdzie jest drukowane.
  3. Użytkownik odbiera zadanie drukowania z drukarki.
 Korzystanie z modułu Print Roaming systemu YSoft SafeQ wygląda w następujący sposób:

Korzystanie z modułu Print Roaming® systemu YSoft SafeQ wygląda w następujący sposób:

  1. Użytkownik wysyła zadanie drukowania do druku.
  2. Zadanie drukowania jest automatycznie wysyłane do bezpiecznej kolejki systemu YSoft SafeQ, gdzie jest zapisywane i przetwarzane. Nie jest ono drukowane natychmiast, ale czeka do chwili, gdy żądanie drukowania zostanie wysłane z dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki lub drukarki YSoft be3D w systemie YSoft SafeQ.
  3. Użytkownik idzie do dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki lub drukarki YSoft be3D w środowisku drukowania organizacji i się uwierzytelnia. Zostaje wyświetlona lista zadań drukowania użytkownika i użytkownik wybiera zadanie, które chce wydrukować.
  4. Rozpoczyna się druk zdania drukowania. W przypadku drukarek 3D wymagane są dodatkowe przygotowania i zamknięcie drzwi drukarki.
Ten proces oznacza, że zadania drukowania wysłane do wydruku „podążają” za swoim właścicielem do dowolnej drukarki połączonej z systemem YSoft SafeQ w organizacji. Zadania drukowania są dostępne do wydruku w najdogodniejszej lokalizacji, zapewniając, że drukowanie postępuje nawet wtedy, gdy najbliższa drukarka jest w naprawie.
UNIWERSALNY STEROWNIK DRUKOWANIA

UNIWERSALNY STEROWNIK DRUKOWANIA

System YSoft SafeQ używa uniwersalnego sterownika drukowania firmy YSoft, aby zapewnić, że administratorzy nie muszą instalować specyficznych dla dostawcy sterowników drukowania dla standardowych potrzeb drukowania. Oznacza to również, że użytkownicy nie muszą się martwić tym, której drukarki użyć, aby pobrać swoje zadanie drukowania.

Doświadczenia użytkowników mobilnych nie wykazują problemów, ponieważ są wyświetlane tylko odpowiednie sterowniki drukowania. System YSoft SafeQ może automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika, a następnie konfigurować poprawne lokalne kolejki drukowania. Użytkownik po prostu otwiera swój laptop w dowolnym miejscu i widzi wszystkie dostępne lokalne kolejki drukowania.

CLIENT BASED PRINT ROAMING

Po włączeniu funkcji Client Based Print Roaming (CBPR) buforowanie odbywa się bezpośrednio na stacji roboczej użytkownika, a nie na serwerze. Przeniesienie krytycznego i wymagającego zadania obsługi danych drukowania z serwera na stację roboczą użytkownika jest realizowane przez lokalny bufor druku stacji roboczej będący częścią programu YSoft SafeQ Client. Serwer pracuje tylko z małymi metadanymi i instruuje lokalne bufory, jak pracować z zadaniami drukowania.

Wdrożenie aplikacji YSoft SafeQ Client na wszystkich stacjach roboczych nie jest zawsze wykonalne i replikacja zadań w celu zachowania ich dostępności nie zawsze może być odpowiednia.

System YSoft SafeQ jest elastyczny i umożliwia połączenie podejścia serwerowego i bezserwerowego w ramach jednego rozwiązania. Przykładowo rozwiązanie mieszane może zostać wdrożone w następujących scenariuszach:

  • Oddział nie może zainstalować aplikacji YSoft SafeQ Client na stacjach roboczych użytkowników. W takiej sytuacji możliwe jest wdrożenie lokalnego serwera ORS specjalnie dla tego oddziału.

  • Gdy organizacja ma istniejącą infrastrukturę, w którą zainwestowała, istnieje możliwość rozbudowy istniejącego rozwiązania. Aby zwiększyć liczbę użytkowników lub funkcjonalność istniejącej infrastruktury opartej na serwerze, dodaj lekkie serwery i funkcję Client Based Print Roaming.

Wykorzystując w ten sposób moc stacji roboczej, funkcja CBPR zmniejsza liczbę wymaganych serwerów od dwóch do czterech razy. Oznacza to możliwość użycia lekkich serwerów, które charakteryzują się niższymi kosztami sprzętu, oprogramowania i konserwacji. Funkcja Client Based Print Roaming może także pozytywnie wpłynąć na sieć firmową, ograniczając ruch sieciowy, ponieważ zadania są wykonywane na stacji roboczej użytkownika.

Jeśli użytkownik wyśle zadanie drukowania i jego stacja robocza stanie się niedostępna lub jego urządzenie zostanie zablokowane, lokalnie zbuforowane zadanie może zostać opcjonalnie zreplikowane do zapasowej lokalizacji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że użytkownik nie musi być uzależniony od dostępności oryginalnego, lokalnie zbuforowanego zadania i może wydrukować jedną z jego replik. Repliki zadań drukowania są niewidoczne dla użytkowników końcowych. Gdy użytkownik usuwa zadanie drukowania z replikami, one także są usuwane.

Zarządzanie aplikacją YSoft SafeQ Client jest łatwe i nie wymaga od administratorów IT dodatkowych zasobów. Wdrażanie na stacjach roboczych użytkowników może być przeprowadzane masowo za pośrednictwem usługi Windows Active Directory, SCCM lub innych strategii wdrażania zarządzanego.

Po instalacji konserwacja jest bezproblemowa. Od instalacji niestandardowych sterowników druku, aktualizacji wersji lub zmiany konfiguracji, administrator musi jedynie aktualizować konfigurację w centralnych lokalizacjach, a stacje robocze zostaną zaktualizowane automatycznie. Po zmianie ustawień w internetowym interfejsie administrowania systemu YSoft SafeQ wszystkie stacje robocze automatycznie otrzymają nowe kolejki druku lub aktualizacje. Zmiany te odbywają się w tle i bezproblemowo, a pracownicy nie są nimi rozpraszani.

Aplikacja YSoft SafeQ Client działa na platformach Windows oraz Mac i oferuje administratorom te same konfiguracje oraz zasady dla użytkowników niezależnie od platformy.

The Print Roaming® module is available in these Y Soft products

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

YSOFT SAFEQ  — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

 

System YSoft SafeQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SafeQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SafeQ może być wdrażany lokalnie lub jako chmura prywatna bądź hybrydowa.

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
Read about this coveted award.
US