PL

Raportowanie

Moduł Raportowanie zapewnia łatwy dostęp do pogłębionej analizy korzystania z drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w organizacji. Bogaty zestaw domyślnych raportów zawiera informacje pozwalające optymalizować środowisko usług drukowania. Administratorzy mogą łatwo dostosowywać raporty.

Raportowanie

Zalety

Pogłębiona analiza

Pogłębiona analiza

Raporty prezentują wszystkie czynności zarówno dla drukarek 2D, jak i 3D, oraz służą jako oparta na faktach inspekcja usług drukowania firmy za określony czas. Raporty mogą służyć do analizy użycia i identyfikacji obszarów do optymalizacji i redukcji kosztów.

Wstępnie zdefiniowane i dostosowane raportowanie

Wstępnie zdefiniowane i dostosowane raportowanie

Wstępnie zdefiniowane i dostosowane raporty standardowe i dla kierownictwa zapewniają szczegółowe informacje na temat drukowania 3D lub na papierze, operacji kopiowania, skanowania i faksowania dla każdej drukarki, grup użytkowników lub oddzielnych użytkowników. Na przykład po jednym kliknięciu można uzyskać szczegółowe informacje o pięciu najbardziej aktywnych użytkownikach lub kosztach każdego działu.

Proste i skuteczne formaty wizualne

Proste i skuteczne formaty wizualne

Moduł Raportowanie systemu YSoft SafeQ udostępnia cenne dane w różnych formatach wizualnych. Można wybierać spośród wykresów kołowych, słupkowych lub liniowych oraz pobierać raporty jako skoroszyt programu Excel lub plik PDF.

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Interfejs przyjazny dla użytkownika

Funkcje raportowania są udostępniane za pośrednictwem interfejsu zarządzania systemu YSoft SafeQ, czyli pulpitu nawigacyjnego, który pozwala wyświetlać i pobierać raporty, dostosowywać je i zmieniać ich ustawienia. Raporty mogą być uruchamiane automatycznie i wysyłane pocztą e-mail do grupy odbiorców.

INSPEKCJA CAŁEGO ŚRODOWISKA DRUKOWANIA.

INSPEKCJA CAŁEGO ŚRODOWISKA DRUKOWANIA.

System YSoft SafeQ udostępnia raporty dotyczące operacji wykonanych na urządzeniach wielofunkcyjnych, drukarkach sieciowych i drukarkach 3D firmy Y Soft. Za pomocą modułu Raportowanie systemu YSoft SafeQ organizacja uzyskuje kompletną inspekcję całego środowiska drukowania.

 

Typy raportów systemu YSoft SafeQ

System YSoft SafeQ automatycznie rejestruje wszystkie operacje w środowisku drukowania oraz, za pomocą modułu Uwierzytelnianie, zapewnia wszechstronne informacje niezbędne do przeprowadzenia inspekcji całego środowiska drukowania i podjęcia decyzji na podstawie dokładnej, kompletnej i aktualnej wiedzy. Kierownictwo również zyskuje dzięki raportom z informacjami o wpływie systemu drukowania na papierze firmy na środowisko, których można używać do wspierania korporacyjnych programów odpowiedzialności społecznej.

Raport internetowe obejmują szczegółowe dane gromadzone przez system YSoft SafeQ i pochodzące z monitorowanych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Dane te są prezentowane w sekcji Raporty internetowe interfejsu zarządzania systemu YSoft SafeQ. Dostępnych jest wiele filtrów do dostosowywania raportów. Można wybierać spośród różnych rodzajów formatów prezentacji i eksportować tabele raportów do wymaganego formatu.

Raporty internetowe składają się z dwóch rodzajów danych statystycznych: szczegółowych danych statystycznych oraz podstawowych danych statystycznych. Szczegółowe dane statystyczne zawierają informacje na temat każdego pojedynczego zadania zbierane przez system YSoft SafeQ. Podstawowe dane statystyczne są tworzone w oparciu o szczegółowe dane statystyczne poprzez zgrupowanie podobnych zadań w godzinnych odstępach. Podstawowe dane statystyczne zawierają wyłącznie najważniejsze informacje.

 

Raporty zarządzania to wygodny sposób, aby uzyskać informacje dotyczące całego środowiska drukowania na papierze i 3D lub określonych działów, drukarek i użytkowników.  

Raporty drukowania mogą obejmować dane o różnym stopniu szczegółowości:

  • Widok firmy — wyświetla informacje na temat wszystkich działów, drukarek i użytkowników.
  • Widok działu — wyświetla informacje na temat jednego konkretnego działu, obejmujące wszystkie drukarki i wszystkich użytkowników w tym dziale.

  • Widok urządzenia — obejmuje informacje dotyczące każdej drukarki i kopiarki w ramach sieci systemu YSoft SafeQ w całej firmie.

  • Widok użytkownika — wyświetla informacje dotyczące wszystkich użytkowników systemu YSoft SafeQ w organizacji.


​Raporty zarządzania są przeznaczone dla pracowników najwyższej kadry kierowniczej, audytorów lub innych osób, które potrzebują wglądu w całościowy obraz środowiska drukowania, kosztów drukowania i powiązanych informacji. Raporty są atrakcyjne wizualnie i mogą zawierać logo firmy.  

Raporty obejmują zarówno tabele, jak i wykresy, jasno prezentując historię wykorzystania środowiska drukowania, np. najbardziej aktywne działy, użytkowników i drukarki. Raporty umożliwiają filtrowanie według okresu i mogą być eksportowane lub automatycznie wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie PDF, HTML lub DOCX.

Raporty ekologiczne dostarczają firmie danych na temat zaoszczędzonych zasobów na drukowaniu na papierze, takich jak woda, drewno i emisje dwutlenku węgla, umożliwiając wydajniejsze i bardziej odpowiedzialne drukowanie. Raporty te stanowią ważne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za firmowe programy odpowiedzialności społecznej. Drukarki 3D korzystają z materiałów, które organizacje mogą chcieć śledzić. Raporty systemu YSoft SafeQ zapewniają informacje o ilości materiału zużywanego podczas każdego zadania drukowania i dla każdej drukarki.

RAPORTY AUTOMATYCZNE I NA ŻĄDANIE

RAPORTY AUTOMATYCZNE I NA ŻĄDANIE

Moduł Raportowanie systemu YSoft SafeQ ma wiele szablonów raportów. Raporty można dostosowywać i otrzymywać na żądanie bądź automatycznie w wiadomości e-mail. Ponadto można zdefiniować listę odbiorców. Raporty zarządzania można zapisać w formacie PDF, HTML lub DOCX, zaś standardowe raporty internetowe można zapisać w formacie CSV, HTML, PDF, XLS, XLSX lub XML w celu ułatwienia udostępniania. W każdym przypadku raporty zapewniają scentralizowany widok operacji drukowania i opartych na faktach danych w celu podejmowania lepszych decyzji i optymalizacji floty drukowania. Raporty mogą być ustawione tak, aby były generowane automatycznie i wysyłane na wstępnie zdefiniowane adresy e-mail lub zapisywane we wstępnie zdefiniowanych folderach w określonych odstępach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.
FILTRY PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE

FILTRY PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE

W celu wyświetlenia jedynie potrzebnych informacji można użyć filtrów. Istnieją dwa typy filtrów — podstawowe i zaawansowane. Podstawowy filtr to taki, w którym do wyświetlenia są określane kluczowe informacje. Przykładem może być wyświetlenie standardowego raportu lub raportu średnich wartości tygodniowych. Domyślnie każdy typ standardowego raportu zawiera kluczowe informacje, takie jak wykorzystanie na użytkownika, drukarkę lub centrum kosztów. Podstawowy filtr wyświetla informacje dla ustalonego zakresu dat.
 
Z drugiej strony zaawansowane filtry oferują dużo więcej opcji. Można na przykład wybrać uwzględnienie informacji tylko o konkretnym użytkowniku, centrum kosztów, drukarce, grupie drukarek lub kodzie rozliczeniowym.

The reporting module is available in these Y Soft products

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

YSOFT SAFEQ  — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

 

System YSoft SafeQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SafeQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SafeQ może być wdrażany lokalnie lub jako chmura prywatna bądź hybrydowa.

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
Read about this coveted award.
US