PL

PRACA W DOMU Z ZASTIOSOWANIEM ROZWIĄZANIA YSOFT OMNI SERIES

Praca w domu, której popularność rosła już wcześniej, stała się obecnie nową normalnością. Firmy muszą się dostosować do obsługi drukowania w domu lub do domu z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych firmy. 

Rozwiązanie YSoft OMNI Series i funkcja Drukowanie uniwersalne firmy Microsoft oferują bezpieczną metodę obsługi użytkowników pracujących w domu w różny sposób, której cena jest przystępna. 

Drukowanie do drukarki domowej w domu

Gdy użytkownicy pracują w domu, czasami muszą wydrukować dokumenty firmowe zawierające poufne lub prywatne informacje. Zarówno w przypadku drukowania do osobistej drukarki domowej, jak i do drukarki domowej dostarczonej przez firmę, dzięki urządzeniu YSoft OMNI Bridge i aplikacji YSoft OMNI UP365 App drukowanie jest bezpiecznie zarządzane z poziomu konta platformy Microsoft 365 Twojej organizacji. Funkcja Drukowanie uniwersalne zapewnia bezpieczną kolejkę wydruku do drukarki domowej. 

Drukowanie z biura domowego do biura firmowego

Użytkownicy pracujący w domu mogą zechcieć wydrukować dokumenty potrzebne pracownikom w biurze. Na przykład pracownik znajdujący się w domu może przetwarzać zamówienia i drukować dokumenty wysyłkowe na drukarce w biurze, gdzie są następnie odbierane przez pracowników pracujących w magazynie firmy. Dzięki urządzeniu YSoft OMNI Bridge i aplikacji YSoft OMNI UP365 App pracownik znajdujący się w domu może drukować na dowolnej drukarce biurowej. Następnie wydruki są z niej odbierane przez pracowników, którzy ich potrzebują. Drukowanie jest bezpiecznie przetwarzane przez platformę Microsoft 365 i zadanie jest zwalniane do drukarki w biurze firmy.  

Drukowanie z biura firmowego do biura domowego

Pracownicy w biurze mogą zechcieć wydrukować dokumenty do swojej drukarki domowej, gdy wiedzą, że następnego dnia będą pracować w domu. Jest to możliwe dzięki urządzeniu YSoft OMNI Bridge wyposażonemu w aplikację YSoft OMNI UP365 App połączoną z drukarkami w biurze oraz urządzeniu OMNI Bridge z aplikacją OMNI UP365 App skonfigurowanym dla drukarki domowej. Podobnie jak w dwóch powyższych scenariuszach, platforma Microsoft 365 bezpiecznie przetwarza zadanie drukowania i zwalnia je do drukarki domowej. 
Te scenariusze pracy w domu pomagają firmie w utrzymaniu produktywności z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych firmy. Te scenariusze pracy w domu stanowią dodatek do rozwiązania do drukowania w biurze YSoft OMNI Series, w przypadku którego urządzenie YSoft OMNI Bridge i kilka aplikacji UP365 może obsługiwać wiele drukarek.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US