PL

PRACA W DOMU Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU YSOFT SAFEQ

Organizacje korzystające z systemu YSoft SAFEQ (rozwiązania lokalnego lub w usług w chmurze) mogą skorzystać z wyróżnionych poniżej funkcji i porad, aby wspierać użytkowników pracujących w domu lub wypełniać zasady zachowania dystansu społecznego w biurze. Ponadto można w razie potrzeby zapewnić dodatkowe wsparcie dla pracy w domu dzięki rozszerzeniom systemu YSoft SAFEQ.   

Tutaj można obejrzeć nagranie seminarium internetowego dotyczącego tych wyróżnionych funkcji i porad. Hasło: SafeQ2020 

Uwierzytelnianie/Print Roaming na potrzeby zachowania dystansu społecznego

WSKAZÓWKA: Często niedoceniane uwierzytelnianie — gdy tożsamość pracowników jest weryfikowana za pomocą poświadczeń logowania lub czytnika kart identyfikacyjnych — może ułatwić spełnianie wymogów dotyczących zachowania dystansu społecznego. Użytkownicy pracujący w domu mogą przesyłać zadania z domu. Mogą także zwalniać zadania drukowania podczas wyznaczonego czasu pracy w biurze lub za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego strategicznie umiejscowionego przy wejściu lub w dobrze widocznym miejscu. 

Kolejki udostępnione 

Jedną z funkcji systemu YSoft SAFEQ jest możliwość dodawania pracowników do kolejki udostępnionej. Zarówno użytkownicy pracujący w domu, jak i pracownicy w biurze mogą wysyłać zadania do kolejki udostępnionej. Typowym scenariuszem jest użytkownik pracujący w domu przesyłający zadania drukowania — zamówienia i dokumenty wysyłkowe — wykorzystywane przez współpracowników w magazynie i działach wysyłkowych. 

Drukowanie na drukarce domowej

Administratorzy mogą umożliwić przekierowywanie zadań drukowania do drukarki domowej. Użytkownicy pracujący w domu są połączeni z biurem za pośrednictwem sieci VPN i mogą przesyłać zadania z laptopa w celu ich wydrukowania na drukarce domowej. W razie potrzeby moduł Raportowanie może podać szczegółowe dane zadań kierowanych przez pracowników do drukarek domowych. 

Przekazywanie dokumentów 

W scenariuszu, w którym użytkownik pracujący w domu nie ma drukarki lub dostępu VPN bądź korzysta z domowego komputera osobistego, potrzebne dokumenty mogą być drukowane w wyznaczonych godzinach pracy. System YSoft SAFEQ umożliwia pracownikom przekazywanie dokumentów do firmowej strony internetowej lub na adres e-mail, aby można było je wydrukować po powrocie pracownika do biura. 

Automatyczne przepływy zadań drukowania 

Dzięki modułowi automatycznych przepływów zadań skanowania systemu YSoft SAFEQ pracownicy w biurze mogą skanować dokumenty, które są automatycznie i bezpiecznie kierowane do repozytoriów dokumentów innych firm. Następnie dostęp do tych repozytoriów mogą uzyskać użytkownicy pracujący w domu. Dokumenty mogą też być skanowane do poczty e-mail, udostępnionych folderów sieciowych lub aplikacji innych firm.  

Aplikacja mobilna systemu YSoft SAFEQ 

Aby korzystać z bezdotykowego drukowania, pracownicy mogą używać aplikacji mobilnej systemu YSoft SAFEQ do zwalniania przesłanych zadań drukowania, nie dotykając nigdy interfejsu użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego. Ta aplikacja mobilna wyświetla pracownikowi wszystkie zadania drukowania oczekujące na wydrukowanie i pozwala mu zastosować opcje wykończenia dostępne na wybranej drukarce.  

MFX Mobile for contactless printingCzytnik MFX Mobile do zbliżeniowego drukowania

When printing in the office, limiting staff’s exposure to contamination through touching a printer’s interface can help with health safety.YSoft MFX Mobile enables staff to use their mobile phone (iOS or Android) to authenticate at the printer.By configuring SAFEQ to print all, users do not have to touch the printer at all to have their waiting print jobs released and printed.Ograniczanie ryzyka zakażenia personelu przez dotykanie interfejsu drukarki podczas drukowania w biurze oznacza podniesienie poziomu ochrony zdrowia.Czytnik YSoft MFX Mobile pozwala personelowi uwierzytelniać się na drukarce za pomocą własnych telefonów komórkowych (z systemem iOS lub Android).Gdy system SAFEQ zostanie skonfigurowany do drukowania wszystkiego, użytkownicy wcale nie będą musieli dotykać drukarek w celu zwolnienia oczekujących zadań drukowania.

Rozszerzenia ułatwiające pracę w domu 

Przeczytaj więcej o każdym z tych rozszerzeń w naszym wykazie rozszerzeń i integracji
  • Delegowanie druku — podobnie jak funkcja udostępnionej kolejki systemu YSoft SAFEQ, to rozszerzenie udostępnia dodatkowy interfejs internetowy, za pomocą którego administratorzy niebędący administratorami systemu SAFEQ mogą zarządzać dostępem członków, co pozwala odciążyć dział IT firmy. 
  • Konwertowanie na format PDF/Konwertowanie na wiadomości e-mail — szczególnie przydatne dla starszych systemów, które nie zawierają opcji drukowania do pliku PDF lub gdy trzeba udostępniać dokumenty. Pracownik przesyła zadanie drukowania w zwykły sposób, a następnie zostaje utworzony dokument PDF, który jest przechowywany we wcześniej określonym folderze macierzystym. Użytkownik pracujący w domu może uzyskać dostęp do dokumentów w tym folderze lub drukować zadania do niego, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp. Analogicznie, to rozszerzenie można skonfigurować do wysyłania plików PDF pocztą e-mail.  
  • Przypisywane samodzielnie karty uwierzytelniające — interesujący scenariusz korzystania, istotny podczas pandemii COVID-19. Pracownicy szpitala pracują w terenie przy testowaniu pacjentów na obecność wirusa i trzeba wydrukować instrukcje. Pracownicy szpitala używają kart uwierzytelniających ważnych przez określony czas, które są odczytywane przez czytnik kart urządzenia wielofunkcyjnego. Następnie karty te są odświeżane na koniec zmiany (lub wyrzucane). Te mobilne lub tymczasowe lokalizacje mogą być niezbędne w nagłych wypadkach i nie wymagają obecności informatyków. 
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US