PL

YSoft SAFEQ i Drukowanie uniwersalne

Zarządzanie drukowaniem natywnie zintegrowane z funkcją Drukowanie uniwersalne

ZAREJESTRUJ SIĘ
Firma Y Soft w ramach partnerstwa z firmą Microsoft natywnie zintegrowała funkcję Drukowanie uniwersalne z usługami YSoft SAFEQ Cloud i lokalnym systemem YSoft SAFEQ.

W odróżnieniu od innych systemów zarządzania drukowaniem, my poszliśmy dalej i rozszerzyliśmy możliwość używania funkcji Drukowanie uniwersalne w newralgicznych dla Twojej organizacji usługach drukowania. System YSoft SAFEQ zwiększa korzyści zapewniane przez funkcję Drukowanie uniwersalne, pozwalając ograniczyć koszty i zwiększyć oszczędności dzięki wyeliminowaniu konieczności obsługi infrastruktury opartej na systemie Windows Server oraz zapewnieniu obsługi platform innych niż system Windows.
Niezależnie od tego, czy korzystasz z naszej usługi zarządzania drukowaniem opartej na chmurze, czy z produktów działających w środowisku lokalnym, masz dostęp do wszystkich funkcji powiązanych z systemem SAFEQ, które cenisz, takich jak zaawansowane raportowanie, zabezpieczenia dokumentów, ograniczenie kosztów usług drukowania i wydajne przepływy zadań zwiększające produktywność Twoich pracowników.

Właśnie dlatego ponad 40% przedsiębiorstw z globalnego rankingu Fortune 500 korzysta z produktów firmy Y Soft. Jest wśród nich także firma Microsoft.
Będąc niezależnym dostawcą oprogramowania posiadającym certyfikat Microsoft Gold i ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania drukowaniem, jesteśmy w stanie zaoferować zapewniające ogromne korzyści funkcje, które pozwolą Twojej organizacji rozszerzyć wykorzystanie funkcji Drukowanie uniwersalne w ramach dowolnych posiadanych przez nią usług SAFEQ Cloud lub usług i produktów lokalnego systemu SAFEQ. Dla klientów korzystających z lokalnego systemu SAFEQ nasza integracja z funkcją Drukowanie uniwersalne stanowi najlepszą opcję przejścia do chmury w dogodnym dla siebie tempie.

Y Soft Print Management and Universal Print

Firma Microsoft zapewnia łącznik programowy jako opcję do łączenia się z funkcją Drukowanie uniwersalne. Inni dostawcy usług zarządzania drukowaniem mogą twierdzić, że oferują zgodność z funkcją Drukowanie uniwersalne, stosując ten łącznik, natomiast produkty i usługi systemu YSoft SAFEQ zapewniają Twojej organizacji natywną integrację z funkcją Drukowanie uniwersalne.

Nasza technologia integracji z funkcją Drukowanie uniwersalne obsługuje zarządzanie w chmurze oraz łatwą i bezpieczną rejestrację urządzeń, a ponadto jest zaprojektowana pod kątem środowiska zabezpieczeń opartego na modelu Zero Trust.

Integracja z funkcją Drukowanie uniwersalne jest natywnie obsługiwana w chmurze, bazuje na rodzinie standardów IPP (przy których tworzeniu i aktualizowaniu pomaga firma Y Soft jako członek grupy IETF Print Working Group) i zapewnia natywną obsługę interfejsu Microsoft Graph API.
Gdy korzystasz z systemu lokalnego YSoft SAFEQ lub obsługiwanego w prywatnym centrum danych, możesz wykonać swój pierwszy krok w kierunku przejścia na zarządzanie drukowaniem i usługi drukowania oparte na chmurze. Subskrypcja platformy Microsoft 365 pozwala Twojej firmie zacząć czerpać korzyści z chmury w dogodnym tempie dzięki wyeliminowaniu obciążeń dla działu IT związanych z zarządzaniem sterownikami drukarek i kolejkami wydruku.

Dzięki usługom YSoft SAFEQ Cloud możesz zacząć korzystać z funkcji Drukowanie uniwersalne na istniejącej flocie urządzeń drukujących, chroniąc tym samym wartość swoich dotychczasowych inwestycji. Funkcja Drukowanie uniwersalne może być używana w połączeniu ze wszystkimi innymi sposobami drukowania za pośrednictwem znanego, wiodącego w branży środowiska użytkownika na drukarkach wielofunkcyjnych.

Usługi YSoft SAFEQ Cloud zapewniają środowisko drukowania w chmurze bez użycia klienta dla systemów Chrome OS, MacOS, Linux i Windows razem z funkcją Drukowanie uniwersalne lub bez niej, umożliwiając płynne przeniesienie usług drukowania do chmury. Nie zmuszając klientów do wdrożenia oprogramowania klienckiego, zapewniamy znacznie niższy całkowity koszt posiadania, ponieważ dzięki temu nie trzeba zarządzać oprogramowaniem i go chronić. Zmniejsza to obciążenie działu IT oraz obszar podatny na ataki. Wszystko to w jednym prostym środowisku obsługi kolejek wydruku, dzięki któremu użytkownicy nie czują się zdezorientowani.
Jako rozwiązanie klasy korporacyjnej, system firmy Y Soft zawsze oferował wysoką dostępność. Inne rozwiązania pozostają za nim w tyle. Dzięki naszej architekturze z blokami konstrukcyjnymi w wersji natywnie obsługiwanej w chmurze usługi zarządzania drukowaniem klastrowane w chmurze lub lokalnie zapewniają wysoką dostępność oferującą nadmiarowość oraz funkcje monitorowania i trybu failover. Integracja z funkcją Drukowanie uniwersalne będzie nadal zapewniać płynne i niezawodne działanie usług drukowania na wszystkich urządzeniach połączonych z funkcją Drukowanie uniwersalne za pośrednictwem dowolnego produktu lub usługi powiązanych z systemem YSoft SAFEQ.

Technologia Drukowanie uniwersalne to dobre zestawianie z elastycznością i skalowalnością systemu YSoft SAFEQ w różnych konfiguracjach: w scenariuszach z rozwiązaniem lokalnym, rozwiązaniem brzegowym, rozwiązaniem opartym wyłącznie na chmurze i hybrydowych. Technologia firmy Y Soft eliminuje pojedynczy punkt awarii w punkcie końcowym integracji z funkcją Drukowanie uniwersalne, zapewniając funkcje trybu failover i równoważenia obciążenia (oparte na czystym modelu aktywny-aktywny) także dla funkcji Drukowanie uniwersalne, które stanowią wartościowe uzupełnienie trybu failover wbudowanego w system YSoft SAFEQ.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby dowiedzieć się więcej o systemie YSoft SAFEQ i funkcji Drukowanie uniwersalne, skorzystaj z poniższego formularza.
Marka urządzenia wielofunkcyjnego*

By akceptowac Twoja aplikacje jest potrzene zprocesowac Twoje dane osobowe. Kontynuując, akceptujesz nasze Oświadczenie o prywatności.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US