PL

UWIERZYTELNIANIE DRUKOWANIA

Uwierzytelnianie drukowania jest kluczowym składnikiem bezpiecznego dostępu do urządzeń do drukowania, kopiowania i skanowania. Moduł Uwierzytelnianie drukowania wymusza bezpieczny dostęp, zapewnia analizę użycia i wprowadza nadzór nad drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem w całej flocie drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3D.

Organizacje, które korzystają już z kart zapewniających dostęp do budynków kampusu, biura lub usług, mogą rozszerzyć funkcjonalność istniejących kart o dostęp do drukarek 2D/3D.

Aby uwierzytelnić się na drukarce, użytkownik przeciąga po prostu swoją kartę przez czytnik kart systemu YSoft SAFEQ i urządzenie zostaje odblokowane. Urządzenie wielofunkcyjne może zostać automatycznie zablokowane ponownie po upływie wcześniej określonego okresu nieaktywności. W przypadku drukarek 3D Y Soft użytkownik po prostu zamyka drzwiczki drukarki, aby ją ponownie zablokować. W firmie Y Soft produkujemy czytniki kart, które obsługują szeroki zakres technologii transmisji, np. HID, Legic, czy Mifare — zasadniczo każdą wymaganą technologię.

WPROWADZANIE DANYCH ISTNIEJĄCYCH KART DO SYSTEMU YSOFT SAFEQ

W przypadku systemu YSoft SAFEQ wprowadzanie danych istniejących użytkowników jest zautomatyzowane, co upraszcza pracę administratorów i pracowników IT. Istnieje kilka sposobów, aby wprowadzić użytkowników i przypisane im numery kart do systemu YSoft SAFEQ:

  • wiele firm przechowuje dane użytkowników i kart w usłudze Active Directory. Wystarczy użyć replikatora LDAP, aby zreplikować bazę danych usługi AD do bazy danych systemu YSoft SAFEQ.
  • Dane użytkowników i kart można zaimportować do systemu YSoft SAFEQ przy użyciu replikatora plików CSV, który kopiuje użytkowników, centra kosztów, i/lub role użytkowników z określonych wcześniej plików CSV do bazy danych systemu YSoft SAFEQ.

Ewentualnie użytkownicy mogą samodzielnie zarejestrować swoje karty w systemie YSoft SAFEQ, zwalniając administratorów z konieczności poświęcania czasu na to zadanie.

METODY SAMODZIELNEJ REJESTRACJI

System YSoft SAFEQ można skonfigurować tak, aby umożliwiał użytkownikom rejestrowanie swoich kart przez wprowadzenie kodu aktywacyjnego lub wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła.

  • Rejestracja przy użyciu kodu aktywacyjnego — użytkownik może wygenerować kod przy użyciu opcji interfejsu systemu YSoft SAFEQ na drukarce lub może go wygenerować administrator.
  • Rejestracja przy użyciu nazwy użytkownika i hasła — użytkownik może użyć swoich istniejących poświadczeń systemu YSoft SAFEQ lub LDAP/AD, aby zarejestrować kartę.

W przypadku obu sposobów proces rejestracji jest prosty. Na drukarce użytkownik przeciąga swoją niezarejestrowaną kartę. Drukarka wyświetla komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu aktywacyjnego lub nazwy użytkownika i hasła (w zależności od konfiguracji). Po wprowadzeniu karta zostaje powiązana z danym użytkownikiem.

Aby uwierzytelnić się na drukarce przy użyciu kodu PIN, użytkownik wybiera opcję kodu PIN na wyświetlaczu drukarki lub na drukarce 3D firmy Y Soft, a następnie wprowadza swój kod PIN.

System YSoft SAFEQ traktuje kody PIN jak numery kart wirtualnych, które są przechowywane w bazie danych systemu YSoft SAFEQ i zarządzane w taki sam sposób co numery kart. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zamiast faktycznego kodu PIN przechowywany jest jego skrót kryptograficzny, więc nawet administrator nie może w łatwy sposób poznać kodu PIN użytkownika. Administratorzy przypisują i generują kody PIN użytkowników w interfejsie zarządzania systemu YSoft SAFEQ. Administratorzy mogą określić szereg parametrów dla kodów PIN, na przykład minimalną/maksymalna długość, termin wygaśnięcia i inne. Powiadomienie w formie wiadomości e-mail zawierające nowo wygenerowany kod PIN oraz termin jego wygaśnięcia może być wysyłane do użytkownika.

Aby uwierzytelnić się na drukarce przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, użytkownik wprowadza nazwę użytkownika i hasło na terminalu systemu YSoft SAFEQ lub w interfejsie użytkownika na drukarce Y Soft 3D. Urządzenie zostaje odblokowane i jest gotowe do użycia.

Zaletą tej metody jest to, że nie wymaga kosztów związanych z kartami i jest bardzo łatwa dla użytkowników. Użytkownicy nie muszą uczyć się nowego hasła ani numeru PIN – mogą korzystać z tych samych danych logowania, których używają na swoich komputerach. Z drugiej strony inne metody mogą lepiej sprawdzać się w przypadku organizacji, gdzie znaczenie mają ograniczenia czasowe, ponieważ wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła zajmuje więcej czasu niż przeciągnięcie kartą lub wprowadzenie numeru PIN.

W tej metodzie użytkownicy mogą użyć karty lub wprowadzić kod PIN na terminalu systemu YSoft SAFEQ przy urządzeniu wielofunkcyjnym lub w interfejsie użytkownika na drukarce 3D Y Soft. Urządzenie zostaje odblokowane i jest gotowe do użycia.

Może to być najlepsza metoda dla firmy, jeśli dostęp do funkcji urządzenia jest kluczowy, ponieważ użytkownik wciąż może uzyskać dostęp do funkcji urządzenia, jeśli zgubi kartę, a jednocześnie firma zapewnia sobie wysoki poziom odpowiedzialności i bezpieczeństwa w ramach swojego środowiska druku.

Przy użyciu tej metody użytkownik przeciąga swoją kartę po terminalu systemu YSoft SAFEQ lub drukarce 3D Y Soft i jest proszony o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Urządzenie zostaje odblokowane i jest gotowe do użycia.

Metoda ta, podobnie jak metoda karty i kodu PIN, jest przydatna, jeśli organizacja wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą uwierzytelnić się przy użyciu czegoś, co posiadają (karty) i czegoś, co znają (nazwy użytkownika/hasła). Uwierzytelnienie nie jest możliwe, jeśli użytkownik nie posiada obu składników.

Przy użyciu tej metody użytkownik przeciąga swoją kartę po terminalu systemu YSoft SAFEQ lub drukarce 3D Y Soft i jest proszony o wprowadzenie kodu PIN. Urządzenie zostaje odblokowane i jest gotowe do użycia.

Jeśli organizacji zależy na wysokim poziomie bezpieczeństwa, ta metoda uwierzytelniania może być najlepszym wyborem. Użytkownicy muszą uwierzytelnić się przy użyciu czegoś, co posiadają (karty) i czegoś, co znają (kodu PIN). Jeśli karta użytkownika zostania skradziona lub kod PIN upubliczniony, użytkownik wciąż musi uzyskać drugi składnik, aby uwierzytelnić dostęp do urządzenia.

W tej metodzie użytkownicy mogą użyć karty lub wprowadzić nazwę użytkownika/hasło na terminalu systemu YSoft SAFEQ lub w interfejsie drukarki 3D Y Soft. Urządzenie zostaje odblokowane i jest gotowe do użycia.

Ta metoda pozwala użytkownikowi na dostęp do urządzenia w przypadku zagubienia lub utraty karty bez narażania bezpieczeństwa środowiska druku.

THE PRINT AUTHENTICATION MODULE IS AVAILABLE IN THESE Y SOFT PRODUCTS

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US