PL

Mechanizm oparty na regułach

Moduł Mechanizm oparty na regułach ma istotne znaczenie dla ograniczania kosztów i odpadów, zapewniając zgodność z wymaganiami nadzoru nad drukowaniem w firmie. Administratorzy mogą elastycznie ustalać reguły pozwalające zaspokoić potrzeby organizacji i użytkowników

Bez względu na to, czy wymagania nadzoru nad drukowaniem organizacji mają na celu redukcję kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa czy oszczędność zasobów, mechanizm oparty na regułach zapewnia realizację tych celów.

Zadania drukowania mogą być automatycznie przekierowywane, na przykład do mniejszej drukarki znajdującej się bliżej użytkownika. Reguły umożliwiają również użytkownikom otrzymywanie powiadomień dotyczących zadań drukowania oraz automatyczne uruchamianie skryptów, które ułatwiają i przyspieszają czynności związane z drukowaniem.

Wydajność każdej drukarki zależy od wykorzystania jej do optymalnego oferowania funkcji w ramach całego środowiska drukowania. Przykładowo moduł Mechanizm opart na regułach nie tylko oferuje możliwość automatycznego konwertowania określonych zadań drukowania do skali szarości lub na druk dwustronny, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności w drukowaniu, lecz także pozwala na automatyczne przekierowywanie dużych kolorowych zadań do bardziej wydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, zapewniając jeszcze większą efektywność oraz wartość dodaną.

Reguły pozwalają administratorom automatycznie kontrolować dostęp do funkcji drukarki oraz dostosować działanie środowiska drukowania do procesów i strategii finansowej organizacji. Na przykład można automatycznie uniemożliwiać drukowanie dużych zadań lub przekierowywać je do najbardziej wydajnej drukarki.

Wyzwalacz to pierwsza część reguły definiowanej przez administratora, która określa, co może powodować wykonanie reguły. Każdy z warunków, akcji i powiadomień reguły oraz każda z ich kombinacji może wymagać różnych wyzwalaczy, umożliwiając tworzenie szczegółowych reguł dostosowanych do konkretnych potrzeb organizacji. Moduł Mechanizm opart na regułach systemu YSoft SAFEQ pomaga administratorom, prowadząc ich przez proces konfigurowania reguł i uniemożliwiając użycie nieobsługiwanych kombinacji parametrów.

Najpierw administrator wybiera punkt w procesie drukowania, który wyzwala regułę. Reguła może zostać wyzwolona, gdy serwer systemu YSoft SAFEQ otrzyma zadanie drukowania z urządzenia użytkownika, np. stacji roboczej, lub z serwera wydruku. Następnie administrator określa sposób, w jaki system YSoft SAFEQ przetworzy zadanie, np. przekierowanie zadania do innej kolejki, takiej jak bezpośrednia kolejka na innej, bardziej ekonomicznej drukarce. Administrator może także określić, że reguła powoduje przesłanie powiadomień do aplikacji YSoft SAFEQ Client, która wyświetli wyskakujące okienko na stacji roboczej użytkownika dotyczące akcji zastosowanej do zadania drukowania. Wyzwalacz może także spowodować wysłanie powiadomienia po wylogowaniu się użytkownika lub po zmianie stanu zadania.

Następnie administrator określa, co stanie się przed wysłaniem zadania do drukarki. Wyzwalacz może na przykład spowodować odrzucenie zadania lub zastosowanie zmian w zadaniu, jak choćby wymuszenie wydruku czarno-białego zamiast kolorowego. Wyzwalacz może także spowodować odmowę uwierzytelnienia użytkownika na drukarce.

Można skonfigurować reguły dla określonych użytkowników, grup, działów i ról. Reguła może być przykładowo wyzwalana, jeśli zadanie drukowania zostało przesłane przez określonego użytkownika lub określone centrum kosztów.
System YSoft SAFEQ może wyzwalać regułę, jeśli zadanie jest wysyłane do określonej drukarki lub określonego rodzaju drukarki. Ponadto można skonfigurować reguły dla określonych serwerów w środowisku systemu YSoft SAFEQ.
Zazwyczaj administrator określa regułę dla konkretnych tytułów zadań, w ramach której używane są wyrażenia regularne, aby na ile to możliwe dopasować tytuł do rodzaju zadania. Warunek ten może dotyczyć zadań drukowanych z określonej aplikacji lub specjalnych formatów plików poprzez zdefiniowanie sufiksu (np. plików graficznych TIFF). Reguły mogą także dotyczyć zadań w oparciu o nazwę lub rodzaj kolejki, do której zostały wysłane. Ponadto jako kryteria, które powodują zastosowanie reguły, mogą być użyte tagi, rozmiar zadania, stan, liczba stron, rozmiar stron lub łączna liczba stron drukowanych w określonym przedziale czasu.
YSoft SAFEQ może wyzwalać akcje w oparciu o godzinę lub dzień. Można przykładowo ograniczyć drukowanie w weekendy lub poza normalnymi godzinami pracy.

Akcja, która wywiera największy wpływ na oszczędności związane z kosztami drukowania to wymuszenie drukowania dwustronnego. Firma może w oparciu o reguły określić, jakie dokumenty muszą być domyślnie drukowane dwustronnie. Innym działaniem, które zapewnia oszczędności jest automatyczne konwertowanie wydruków kolorowych do skali szarości. Za pomocą tych dwóch prostych akcji firma może wymusić reguły, które przyczyniają się do znaczących oszczędności. Reguły mogą zostać ustawione tak, aby dotyczyły całego środowiska drukowania, podgrupy lub obowiązywać tylko przez określony czas.

Wymuszone drukowanie dwustronne i konwersja do skali szarości to dwa sposoby, dzięki którym mechanizm oparty na regułach systemu YSoft SAFEQ ogranicza koszty. Mechanizm oparty na regułach może także pośrednio wpływać na zmniejszenie kosztów poprzez zwiększenie wydajności i produktywności. Przykładowo reguły mogą automatycznie dodawać znak wodny do dokumentów poufnych lub drukować określony zestaw kopii w przypadku konkretnych typów zadań, oszczędzając czas pracowników. Reguły mogą także automatycznie usuwać zadanie drukowania w przypadku wykrycia niedozwolonej akcji, np. jeśli zadanie drukowania dotyczy pliku w określonym formacie.

Powiadomienia informują proaktywnie użytkownika o stanie jego zadania drukowania oraz o tym, w jaki sposób zastosowanie reguły mogło wpłynąć na zadanie. Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia w standardowej wiadomości e-mail lub, jeśli używana jest aplikacja YSoft SAFEQ Client, w wyskakującym okienku na stacji roboczej.

Ustawienia reguły powiadomień mogą także określać uruchamianie zewnętrznego skryptu. Zewnętrzne skrypty mogą być używane do informowania użytkowników i powiadamiania systemu drukowania, aby administratorzy mogli śledzić liczbę i rodzaj powiadomień, które otrzymują użytkownicy. Pozwala to administratorom ocenić proces i dokonać koniecznych zmian w komunikacji do użytkowników.

THE RULE-BASED ENGINE MODULE IS AVAILABLE IN THESE Y SOFT PRODUCTS

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US