PL

PRZYKŁADOWE PRZYPADKI UŻYCIA PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

Automatyczne przepływy zadań skanowania umożliwiają administratorom łatwe tworzenie zautomatyzowanych przepływów zadań, które dokładnie rejestrują i przetwarzają dokumenty oraz dostarczają je do wcześniej określonych lokalizacji. Dowiedz się, jak różne organizacje eliminują procesy wymagające użycia papieru, stosując bardziej efektywne i produktywne przepływy zadań.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US