PL

Medyczne: Przetwarzanie wyników testu

Sytuacja

Gabinet lekarza odbiera wyniki badań medycznych pacjentów. Lekarz chce mieć możliwość łatwego znajdowania badań według typu badania, na przykład „badania krwi” czy „tętno”, podczas uzyskiwania dostępu do elektronicznych plików swoich pacjentów. Ponadto gabinet używa kodów kreskowych do identyfikacji każdego pacjenta i odpowiedni kod kreskowy jest dołączany do badań medycznych.

Rozwiązanie

Utworzony dostosowany przepływ zadań systemu YSoft SafeQ ma możliwość rozpoznawania tekstu zaznaczonego markerem. Różne kolory markerów mogą wyzwalać określone akcje. W tym przypadku kolor jest wybierany tak, aby przedstawiał, jakie badanie medyczne reprezentuje dokument wyników. Przepływ zadań jest ustawiony tak, aby uwzględnić wyróżniony tekst jako część nazwy pliku dokumentu, więc lekarz może łatwo zobaczyć, że dokument odnosi się do konkretnego wyniku badania i daty. W celu powiadomienia lekarza, że wyniki badań są dostępne do sprawdzenia, można wysyłać alerty.

Przepływ zadań

Administratorka gabinetu odbiera papierowe wyniki medyczne. Wiedząc, że lekarz woli, aby nazwy plików elektronicznych odpowiadały typowi badania medycznego, używa markera, aby wyróżnić w dokumencie słowo, które wskazuje, jakiego rodzaju to jest test. Wybiera przepływ zadań specyficzny dla badań medycznych i zbiorczo skanuje dokumenty na koniec dnia.

System YSoft SafeQ skanuje dokumenty i tworzy przeszukiwalne pliki PDF, wykorzystując wyróżniony tekst jako nazwę pliku. Na etapie przetwarzania system YSoft SafeQ odczytuje kod kreskowy i umieszcza dokumenty w folderze rekordów online pacjenta. Ponieważ błąd ludzki jest główną przyczyną tego, że rekordy pacjenta nie są aktualne, ta automatyczna dostawa rekordów do właściwej lokalizacji eliminuje możliwość popełnienia błędu ludzkiego i umożliwia lekarzowi szybkie działanie na podstawie wyników badań medycznych.

Ponieważ data skanowania jest również przechwytywana i prezentowana w pliku pacjenta, lekarz może szybko odnaleźć szukany wynik badania, wiedząc, że jest to najnowszy wynik.

Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US