PL

<mrk mtype="seg" mid="133"><![CDATA[Czytniki USB]]></mrk>

KORZYŚCI


     <mrk mtype= ">

     <mrk mtype= ">

TECHNICAL SPECIFICATIONSSPECYFIKACJA TECHNICZNA

YSoft MFX Mobile - ContactlessYSoft MFX Mobile — zbliżeniowy


Combining the YSoft MFX Mobile with the YSoft Mobile Connect™ app on Android or iOS, users simply need their mobile phone in order to access networked printers. 
 

Gdy stosowane jest połączenie czytnika YSoft MFX Mobile i aplikacji YSoft Mobile Connect™ dla systemu Android lub iOS, użytkownikom wystarczy telefon komórkowy, aby uzyskiwać dostęp do drukarek sieciowych. 
 

YSoft USB Card Reader 3 – ID/Entry Badge Czytnik kart USB firmy YSoft w wersji 3 — identyfikator/przepustka 


Many organizations already use identity cards to authorize and control user access to buildings, offices, labs and other services.These cards can be extended to enable access to any 2D or Y Soft 3D printer. 
 

Wiele organizacji korzysta już z kart identyfikacyjnych do przyznawania i kontrolowania dostępu użytkowników do budynków, biur, laboratoriów lub innych usług.Funkcjonalność tych kart można rozszerzyć, tak by umożliwiały dostęp do drukarki 2D lub 3D. 
 
Reader technologyContact and ContactlessTechnologia czytnikaKontaktowe i zbliżeniowe
Size86 mm H x 51 mm W x 19/21/28 mm DWymiary86 x 51 x 19/21/28 (wys. x szer. x gł.)
ConnectorsMicro-USB (USB Card Reader 3)ZłączaMicro-USB (czytnik kart USB w wersji 3)
Status notificationsMulti-color LED indicator and speakerPowiadomienia o stanieKolorowy wskaźnik LED i głośnik
Weight60 - 200 gMasa60–200 g
ColorBlack / Light grayKolorCzarny/jasnoszary
CertificationsWorldwide (depending on model)CertyfikatyOgólnoświatowe (w zależności od modelu)

Typy technologii kart dostępu

There are many types of access card technologies.YSoft MFX Mobile and USB Card Reader 3 supports many of them, including but not limited to those shown below.For some multifunction printers, the communication protocol is different and specific card readers are needed for these brands.Contact Y Soft for more information on which brands are available.Istnieje wiele rodzajów technologii kart dostępowych.Czytnik YSoft MFX Mobile oraz czytnik kart USB firmy Y Soft w wersji 3 obsługuje wiele z nich, między innymi te pokazane poniżej.Niektóre drukarki wielofunkcyjne korzystają z innego protokołu komunikacyjnego, przez co wymagają konkretnych czytników kart.Skontaktuj się z firmą Y Soft, aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych marek.
 • AWID 
 • Calypso 
 • Cardax 
 • Casi-Rusco 
 • Cotag 
 • Dallas 
 • Datasec 
 • Deister 
 • EM40x 
 • EM410x 
 • FeliCa 
 • GE 
 • Inside Contactless 
 • Interlogix 
 • ioProx 
 • G-Prox 
 • HID iClass (including SE) 
 • HID Seos 
 • HID ISO Prox II, HID Prox, HID Prox UDF 
 • Hitag 1, 2, S 
 • ICODE®, ICODE® EPC, ICODE® UID 
 • ID TECK 
 • Indala ASP, ASP+ 
 • Indala FlexPass, Indala Prox 
 • Innovatron 
 • Inside Contactless 
 • ioProx
 • AWID 
 • Calypso 
 • Cardax 
 • Casi-Rusco 
 • Cotag 
 • Dallas 
 • Datasec 
 • Deister 
 • EM40x 
 • EM410x 
 • FeliCa 
 • GE 
 • Inside Contactless 
 • Interlogix 
 • ioProx 
 • G-Prox 
 • HID iClass (w tym SE) 
 • HID Seos 
 • HID ISO Prox II, HID Prox, HID Prox UDF 
 • Hitag 1, 2, S 
 • ICODE®, ICODE® EPC, ICODE® UID 
 • ID TECK 
 • Indala ASP, ASP+ 
 • Indala FlexPass, Indala Prox 
 • Innovatron 
 • Inside Contactless 
 • ioProx
 • ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 
 • Jablotron 
 • Keri 
 • Legic Advant, Legic Prime, Legic Access, Legic Interflex ID 
 • Legic Connect 
 • Magnetic stripe 
 • Mifare Classic, DESFire, DESFire EV1/EV2, Ultralight, Plus 
 • Motorola 
 • Nedap 
 • Nexkey 
 • Noralsy 
 • PAC/KeyPAC 
 • Paradox 
 • PosiProx 
 • Proxlite 
 • Pyramid 
 • Q5 
 • Sielox 
 • SmartCard 
 • Tiris 
 • Unique 
 • Urmet 
 • ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 
 • Jablotron 
 • Keri 
 • Legic Advant, Legic Prime, Legic Access, Legic Interflex ID 
 • Legic Connect 
 • Magnetic stripe 
 • Mifare Classic, DESFire, DESFire EV1/EV2, Ultralight, Plus 
 • Motorola 
 • Nedap 
 • Nexkey 
 • Noralsy 
 • PAC/KeyPAC 
 • Paradox 
 • PosiProx 
 • Proxlite 
 • Pyramid 
 • Q5 
 • Sielox 
 • SmartCard 
 • Tiris 
 • Unique 
 • Urmet 
  

Razem lepiej

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US