PL

Oprogramowanie do dzielenia na warstwy 3D

DeeControl to prosta w użyciu aplikacja komputerowa, nie wymagająca doświadczenia w modelowaniu. Oprogramowanie DeeControl automatycznie tnie model na poziome wycinki (warstwy), generuje ścieżki narzędzi i oblicza optymalną ilość wymaganego materiału.

Czerpanie korzyści z druku 3D

Oprogramowanie DeeControl automatycznie dodaje informacje o warstwach do plików z projektami, aby przygotować je do procesu drukowania 3D. Aplikacja DeeControl zawiera szablony optymalizacyjne, które przyspieszają drukowanie lub zmniejszają zużycie materiałów. Ponadto oprogramowanie oszacowuje wymagany czas wydruku i potrzebną ilość materiałów na podstawie projektu i ustawień jakości.

Łatwo, nie jest potrzebne doświadczenie z dziedziny 3D

Oprogramowanie DeeControl odczytuje model bez konieczności interakcji z użytkownikiem. Wystarczy zaakceptować ustawienia domyślne, a bardziej doświadczeni użytkownicy mogą spróbować innych ustawień. Drukowanie w 3 prostych krokach.

Zgodność z systemami Mac OS i Windows

Dzięki wersjom dla systemów Mac OS i Windows uczniowie i wykładowcy mogą przygotowywać pliki w aplikacji DeeControl, zarówno na komputerach szkolnych, jak i na własnych laptopach oraz komputerach. Firma Y Soft udostępnia najnowszą wersję aplikacji DeeControl do pobrania za darmo.

Nowoczesny i intuicyjny interfejs

Oprogramowanie DeeControl prowadzi użytkowników przez proces tworzenia warstw, dlatego czerpanie korzyści z technologii drukowania 3D nie wymaga wiedzy technicznej, a stanowi ona wartość dodaną do możliwości edukacyjnych.

APLIKACJA DEECONTROL PRZYGOTOWUJE PLIK DO DRUKOWANIA 3D
W TRZECH PROSTYCH KROKACH

1. OTWIERANIE APLIKACJI DEECONTROL NA KOMPUTERZE

Otwórz pliki z projektami 3D w aplikacji DeeControl lub przeciągnij te pliki i upuść w aplikacji DeeControl. Aby wydrukować wiele kopii tego samego pliku, możesz skopiować i wkleić obiekt w celu utworzenia odpowiedniej liczby duplikatów.

2. ROZMIESZCZANIE OBIEKTÓW I DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ

Rozmieszczanie obiektów na platformie drukowania bez nakładania się za pomocą przeciągania lub upuszczania lub z użyciem współrzędnych X/Y.

Użyć można domyślnych ustawień drukowania lub dostosować szybkość i jakość drukowania oraz dodać podpory. W przypadku drukowania w nocy szybkość drukowania może być mniejsza. W przypadku wydruków roboczych niższa jakość wydruku może oszczędzić czas i materiały oraz obniżyć koszty.

W razie potrzeby można do obiektów dodać podpory. Funkcjonują one jak rusztowanie, o które opierają się obiekty w czasie drukowania. Po zakończeniu drukowania można je łatwo usunąć.

3. ZAPISYWANIE I WYSYŁANIE

Obiekt jest teraz gotowy do wydrukowania. Aplikacja DeeControl wskazuje, ile czasu zajmie drukowanie obiektu oraz ile zostanie użytych materiałów. Zadanie drukowania jest wysyłane do systemu YSoft SAFEQ, gdzie zostanie zapisane do wydruku na dowolnej drukarce eDee na terenie szkoły po podejściu do niej i zalogowaniu się. Można też zapisać je na dysku zewnętrznym.

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

APLIKACJA DEECONTROL 2

 
OPROGRAMOWANIESPRZĘT
64-bitowy system Windows 7 lub nowszy albo system Mac OS X 10.7 lub nowszy4 GB pamięci RAM
32-bitowe systemy Windows nie są obsługiwane; należy w nich używać oprogramowania DeeControl 1.x2 GB miejsca na dysku twardym
DirectX 10 lub nowsza wersja (OpenGl)Dedykowana karta graficzna (zalecana)
 Procesor Intel Core i3 lub inny o podobnej wydajności


DEECONTROL 1.2.50

OPROGRAMOWANIESPRZĘT
32- lub 64-bitowy system operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.7 lub nowszyProcesor Intel Core i3 lub inny o podobnej wydajności
DirectX 10 lub nowsza wersja (OpenGL)2 GB pamięci RAM
 2 GB miejsca na dysku twardym
 

 

INSPIRING THE NEXT GENERATION WITH YSOFT BE3D EDEE

Better together

CHCESZ POBRAĆ OPROGRAMOWANIE DEECONTROL?

Możesz pobrać obie wersje: dla systemów Microsoft Windows i Mac OS X.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US