PL


Porównanie terminali wbudowanych i zewnętrznych systemu YSoft SAFEQ 6 
Obsługiwane funkcje*Terminale wbudowaneTerminale zewnętrzne
  Terminal Pro 4Terminal Professional 3.5Terminal Ultralight
Uwierzytelnianie użytkownika    
Kod PIN/kartaXXXX
Nazwa użytkownika/hasłoXXX 
Czytniki kart    
Obsługa wbudowanego czytnika kart Y Soft  XX
Obsługa czytnika kart USB firmy YSoftXX  
Samodzielne przypisanie karty użytkownikaXXX 
Autoryzacja użytkownika    
Ustawienia praw dostępu użytkownika/grupyXXXX
Opcja ograniczania użytkownikom możliwości drukowania w kolorzeXXXX
Interfejs użytkownika, funkcje    
Ekran menu do wybierania funkcji kopiowania/drukowania/skanowaniaXXX 
Użytkownik może kopiować, drukować i skanować w jednej sesjiXX  
Wybór kodu rozliczeniowego (projektu)XXX 
Płatność — przydziały i obciążeniaXXXX
Obsługa języków (lokalizacja)XXX 
Drukowanie    
Funkcja Pull print/bezpieczne drukowanie (Print Roaming®)XXXX
Opcja do wyświetlenia list zadań — zadań oczekujących, zadań ponownego drukowania, ulubionych zadańXXX 
Opcja do wybierania zadań (drukowanie, usuwanie, oznaczanie jako ulubione)XXX 
Podgląd zadańXXX 
Opcje wykończeniaXX  
Wyświetlenie liczby i ceny zaksięgowanych stron (drukowanie/kopiowanie)XXX 
Skanowanie    
Automatyczne przepływy zadań skanowania — pełna obsługaX   
Automatyczne przepływy zadań skanowania — przepływy zadań szybkiego skanowania z natywnym skanowaniem X X
Księgowanie    
Księgowanie zależne od urządzenia (kopiowanie, drukowanie, faksowanie, skanowanie)X   
Księgowanie online (kopiowanie, drukowanie, skanowanie) XXX
Księgowanie offline (drukowanie)XXXX
Zgodność z systemem YSoft SAFEQ 5X XX
­

*  W przypadku wbudowanych i zewnętrznych terminali nie wszystkie marki i/lub modele urządzeń wielofunkcyjnych obsługują wszystkie wymienione funkcje lub wszystkie funkcje dostępne w produktach YSoft SAFEQ oraz YSoft be3D eDee. Skontaktuj się z firmą Y Soft, aby uzyskać szczegółowe informacje dla danej marki/modelu drukarki.
 
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US