PL

Obszary biznesowe

Każda firma jest inna. Firmy o zbliżonej wielkości czy typie mają jednak pewne wspólne potrzeby. W tej sekcji pokażemy funkcje i możliwości przeznaczone dla sektora opieki zdrowotnej, sektora edukacji, przedsiębiorstw i małych firm.

Rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej 

Bezpiecznie zarządzaj środowiskiem usług drukowania w Twojej organizacji bez potrzeby używania specjalnych, certyfikowanych urządzeń drukujących. Oprócz zapewniania korzyści związanych z zarządzaniem drukowaniem produkty firmy Y Soft pomagają organizacjom opieki zdrowotnej w spełnianiu wymogów ustawy HIPAA i innych wymogów dotyczących zgodności.  

Kluczowe wyróżniki produktów firmy Y Soft dla sektora opieki zdrowotnej:

 • Integracja łącznika systemu YSoft SAFEQ z systemem Epic (elektroniczną dokumentacją pacjentów) 
 • Możliwość przechowywania zadań na drukarce w celu wypełniania zasad przechowywania 
 • Możliwość automatycznego usuwania zadań drukowania po upływie wyznaczonego okresu 
 • Widoczność stanów zadań drukowania dla użytkowników w systemie Epic 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozwiązania dla edukacji

Dysponując niewielkimi zasobami, nauczyciele muszą wydajnie korzystać z ofert usług drukowania, aby skoncentrować fundusze na nowych sposobach zainteresowania uczniów nauką. 

Kluczowe wyróżniki produktów firmy Y Soft dla nauczycieli: 

 • Ekonomiczne usługi drukowania dla jednego lub wielu kampusów 
 • Wgląd we wszystkie funkcje wydruku, skanowania i kopiowania na wszystkich urządzeniach drukujących 
 • Przepływy zadań dla dokumentów cyfrowych, dzięki którym kadra i pracownicy biurowi pozostają produktywni 
 • Rozwiązania do drukowania 3D zaprojektowane specjalnie na potrzeby edukacyjne 
 • Płatność za wydruki na drukarkach 2D i 3D w celu odzyskiwania kosztów 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozwiązania dla przedsiębiorstw

Przystosowywanie do zmian jest wyzwaniem dla działu IT odpowiedzialnego za obsługę usług drukowania. 

Niezależnie od tego, czy zmiana jest spowodowana zwiększeniem liczby pracowników w istniejącej lokalizacji, czy nowymi lokalizacjami w innych miastach lub krajach, infrastruktura drukowania musi być łatwo skalowalna i elastyczna. Ponadto firmy potrzebują technologii gotowych na wyzwania przyszłości, które pomogą im w programach transformacji cyfrowej, takich jak przeniesienie systemów firmowych do chmury. 

Kluczowe wyróżniki produktów firmy Y Soft dla przedsiębiorstw: 

 • Rozwiązania hostowane w chmurze lub lokalne 
 • Skalowalna architektura 
 • Elastyczne wymagania dotyczące infrastruktury 
 • Możliwość łatwego dodawania funkcji i usług 
 • Pełny nadzór nad całym środowiskiem usług drukowania 
 • Przyjazny cennik rozwiązań bazujących na modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozwiązania dla małych firm

Małe firmy muszą korzystać z technologii, aby się rozwijać i maksymalizować produktywność. Muszą jednak mieć na uwadze koszty przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności dodawania nowych możliwości. 

Kluczowe wyróżniki produktów firmy Y Soft dla małych firm: 

 • Usługi drukowania wdrażane w chmurze 
 • Najbardziej zaawansowane rozwiązanie do przechwytywania dokumentów, które pozwala pracownikom utrzymywać wysoką produktywność 
 • Modularne pakiety oprogramowania, ściśle ze sobą zintegrowane 
 • Przyjazny cennik rozwiązań opartych na modelu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) 
 • Natychmiastowa zgodność z funkcją Drukowanie uniwersalne dla dotychczasowego środowiska drukowania, jeśli nie jest używane rozwiązanie do zarządzania drukowaniem

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
US