ENG

Document Capture for Education

The Education sector is under pressure to find ways to become more streamlined, efficient and save costs. Implementing a document capture solution to automate paper-based tasks increases productivity and reduces costs while taking steps toward Digital Transformation.
Document Capture for Education

CHALLENGES & BENEFITS

INEFFICIENT PROCESSES
INEFFICIENT PROCESSES
From application forms to tests results, the abundance of paperwork in Education can be overwhelming and time consuming.
YSoft SafeQ Automated Scan Workflows automates paper-based tasks ensuring that documents are accurately scanned and securely delivered to predetermined destinations.
ACCESSIBILITY
ACCESSIBILITY
Manual storing and retrieving physical documents is difficult and time consuming.
Digital scans are searchable by keyword making retrieval of information fast and accurate.
COMPLIANCE
COMPLIANCE
High volumes of confidential data needs to be protected to ensure privacy and security compliances are met.
Automated Scan Workflows securely captures, processes and delivers documents.
COST SAVINGS
COST SAVINGS
Manually processing and storing paperwork is a time-consuming process and human error can be costly.
By digitizing these processes, YSoft SafeQ drives efficiency and reduces the costs of processing and storing information eliminating human errors.

SUPPORTING EDUCATION

Educational institutions need to digitize their processes and reduce costs in order to focus on the more important task of improving students’ learning experience. Y Soft’s document capture solutions are designed for cost savings and productivity for both IT staff and faculty.

EXPLORE OUR DOCUMENT CAPTURE SOLUTIONS FOR EDUCATION

INSPIRING THE NEXT GENERATION

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SafeQ jest zaprojektowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SafeQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SafeQ można wdrożyć lokalnie lub w chmurze (prywatnej albo hybrydowej).

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?

Contact us to learn more about our solutions for Education.
 
US