PL

SYSTEM YSOFT SAFEQ W SEKTORZE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Umożliwia bezpieczne zarządzanie środowiskiem usług drukowania w Twojej organizacji bez potrzeby używania specjalnych, certyfikowanych urządzeń do drukowania.

Challenges & Benefits for Healthcare

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Pomaga zapewnić zgodność z ustawą HIPAA i innymi wymogami prawnymi dzięki zarządzanemu, uwierzytelnianemu dostępowi użytkowników. Raporty oparte na faktach zapewniają dziennik inspekcji uwzględniający wszystkie działania związane z usługami drukowania.
UPROSZCZONE USŁUGI DRUKOWANIA O WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI
UPROSZCZONE USŁUGI DRUKOWANIA O WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI
Scentralizowanym lub rozproszonym systemem można łatwo zarządzać przy użyciu przyjaznego pulpitu nawigacyjnego. Możliwość konfiguracji pod kątem wysokiej dostępności, nadmiarowości i trybu failover.
OGRANICZENIE KOSZTÓW
OGRANICZENIE KOSZTÓW
Architektura z blokami konstrukcyjnymi zmniejsza potrzeby w zakresie serwerów, a reguły drukowania ograniczają marnotrawstwo, na przykład wymuszając drukowanie w trybie dwustronnym lub czarno-białym. Dokładne rozliczenia według kodu działu; opcje oparte na modelu „zapłać, aby wydrukować”.
WYDAJNI PRACOWNICY SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYDAJNI PRACOWNICY SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przepływy zadań drukowania i skanowania są dostępne dla pracowników na dowolnej drukarce wielofunkcyjnej w sieci drukarek organizacji opieki zdrowotnej. Udostępnione lub delegowane kolejki drukowania mogą usprawnić opiekę nad pacjentem.

INTEGRACJA SYSTEMU YSOFT SAFEQ Z SYSTEMEM EPIC PRZY UŻYCIU ŁĄCZNIKA®

Dzięki integracji systemu YSoft SAFEQ z systemem Epic przy użyciu łącznika organizacje opieki zdrowotnej mogą bezpiecznie drukować dokumenty z poziomu aplikacji Epic. Nasza integracja z systemem Epic w połączeniu ze standardowymi funkcjami zabezpieczeń systemu YSoft SAFEQ upraszcza Twoje środowisko drukowania i poprawia czas bezawaryjnego działania systemu. Integracja systemu YSoft SAFEQ z systemem Epic przy użyciu łącznika oferuje następujące elementy:

  • Zarządzany, bezpieczny dostęp użytkowników do urządzeń drukujących i skanujących
  • Pomoc w wypełnianiu wymogów dotyczących zgodności z ustawą HIPAA i innych wymagań związanych z przepisami w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa wszystkich dokumentów związanych z pacjentami
  • Kompleksowe raporty zapewniające inspekcje zgodności dla wszystkich działań użytkowników i działań związanych z drukarkami
  • Kompleksowe raporty na potrzeby inspekcji zgodności w zakresie zabezpieczeń/ochrony prywatności dokumentów
  • Funkcja Pull Printing umożliwiająca pracownikom drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie na dowolnej drukarce sieciowej
  • Funkcja przechowywania zadań na drukarce w celu wypełniania zasad przechowywania
  • Funkcja automatycznego usuwania zadań drukowania po upływie wyznaczonego okresu
  • Wgląd użytkowników w stany zadań drukowania z poziomu systemu Epic
Epic jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Epic Systems Corporation

SOLUTIONS FOR HEALTHCARE PROVIDERS

IMPROVING PATIENT CARE

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla sektora edukacji.
 
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US