PL

Rozwój firmy

Aby szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym, Infrastruktura musi być elastyczna. System YSoft SAFEQ jest skalowalny dzięki modułowemu podejściu do architektury i usług. Pozwala to szybko i efektywnie dostosowywać go w miarę rozwoju firmy.

CHALLENGES & BENEFITS

MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ ROZBUDOWY
MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEJ ROZBUDOWY
Rozwój i zmiana mogą nastąpić w dowolnej chwili. Zasoby IT muszą zapewniać szybkie dostosowanie i obsługę nowych lokalizacji.
Architektura systemu YSoft SAFEQ oparta na blokach konstrukcyjnych pozwala na łatwą rozbudowę i zmianę.
RÓŻNE LOKALIZACJE — RÓŻNE POTRZEBY
RÓŻNE LOKALIZACJE — RÓŻNE POTRZEBY
Nie wszystkie lokalizacje biurowe mają jednakową infrastrukturę IT i takie same potrzeby, jeśli chodzi o usługi.
Zaprojektuj swoje rozwiązanie z użyciem funkcji oraz wysokiej dostępności, nadmiarowości i przełączania awaryjnego w lokalizacjach, które tego wymagają.  
ZWIĘKSZANIE PRODUKTYWNOŚCI
ZWIĘKSZANIE PRODUKTYWNOŚCI
Dzisiejsze działy IT stanowią centrum cyfrowej transformacji i często ich zadaniem jest poprawa produktywności pracowników.
Modułowe funkcje i automatyczne przepływy zadań skanowania pozwalają na wydajny i bezpieczny przepływ informacji w ramach organizacji.
OCHRONA KOSZTÓW I PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OCHRONA KOSZTÓW I PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Kontrolowanie i szacowanie kosztów w odniesieniu do rozwijającego się przedsiębiorstwa może być trudne.
Bazujące na subskrypcji (Saas) stawki za oprogramowanie i pomoc techniczną oraz stawki naliczane za urządzenie oznaczają przewidywalność kosztów.

WSPARCIE DLA ROZWOJU FIRM OD PONAD 18 LAT

System YSoft SAFEQ to platforma rozwiązań do obsługi przepływów zadań w przedsiębiorstwie, która została utworzona od podstaw i zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i prywatności. Nasza architektura Platform for Growth (Platforma dla rozwoju) zapewnia skalowalność i elastyczność potrzebne rozwijającym się organizacjom. System YSoft SAFEQ może obsługiwać scenariusze zastosowań lokalnych, prywatnych i z chmurą hybrydową.

EXPLORE OUR ENTERPRISE WORKFLOW SOLUTIONS

More than 16,000 enterprise customers use YSoft SafeQ

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SAFEQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SAFEQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SAFEQ można wdrożyć lokalnie lub w chmurze (prywatnej albo hybrydowej).

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US